Novinky

« Späť

Náš kostol opäť omladol

Náš kostol opäť omladol

Piatok pred Piatou pôstnou nedeľou patril najmä našim najmladším - naše deťúrence nás úžasne predviedli krížovou cestou prispôsobenou špeciálne pre detskú dušu, sami si za pomoci dospelých túto cestu sprevádzali spevom a následne sa zúčastnili aj na svätej omši. Bolo pre nás mimoriadne potešiteľné vidieť, ako nám rastie nová generácia aktívnych veriacich.

Nezvyčajne početná skupina detí rôznych vekových skupín zaplnila pred pol šiestou priestor kostola, aby nám ho o chvíľu zaplnili detské hlásky čítajúce krásne texty jednotlivých zastávok krížovej cesty, ktoré boli poprekladané detským spevom podporovaným dvomi gitarami v rukách Gaba Králika a Števa Rychtárika. Aj svätá omša, ktorá bola venovaná našej mladej generácii osobitne príhovorom nášho pána farára J. Mariána Prachára, mala osobitný ráz v ich prítomnosti, speve a spoločných modlitbách. Bolo nádherné vidieť, ako suverénne sa deti zhostlili lektorátu a plynule prečítali čítanie aj spoločné modlitby veriacich i ako pri modlitbe Otčenáš vytvorili s pánom farárom a jeho asistenciou pochytaním sa za ruky kruh okolo oltára. Ceníme si preto aktivitu mamičiek a členiek Farskej rady Petronely Lakatošovej a Veroniky Venckovej, ktoré sa deťom venujú a na každú takúto spoločnú svätú omšu (a dnes aj krížovú cestu) ich svedomito pripravia.

Už dnes sa tešíme na takéto stretnutie s našou omladinou o približne mesiac.