Novinky

« Späť

Mons. Stanislav Zvolenský o spôsobe podávania sv. prijímania

Mons. Stanislav Zvolenský o spôsobe podávania sv. prijímania

Aktuálna epidemiologická situácia si vyžiadala množstvo najrôznejších opatrení, ktoré zasahujú nielen do nášho zabehnutého civilného života, ale aj rokmi osvedčených zvykov, medzi ktoré patrí aj spôsob podávania svätého prijímania. Žiaľ, úprimná snaha našich otcov biskupov sa v niektorých prípadoch stretla s istou mierou nepochopenia, či priam odmietnutia. Iste aj to podnietilo otca arcibiskupa Mons. Zvolenského, aby k tejto téme zaujal písomné stanovisko. Je určené nielen pre kňazov, ale aj nás - laikov. Prečítajme si ho starostlivo a s porozumením!

 

 

Inštrukcia k spôsobu podávania svätého prijímania

v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike

V Bratislave, dňa 14. mája 2020

Milí bratia, ďakujem Vám za službu, ktorú konáte v poslušnosti svojmu biskupovi. Mimoriadny stav prekonáme len vo vzájomnej úcte, poslušnosti a jednote.

Na základe informácií, že sa objavila určitá neistota ohľadom spôsobu rozdávania svätého prijímania, je vhodné, aby som potvrdil ako záväzné rozhodnutie pre všetkých kňazov, ktorí vykonávajú kňazskú službu na území Bratislavskej arcidiecézy, o spôsobe rozdávania svätého prijímania.

Záväzným pre každého kňaza je spôsob podávania Eucharistie na ruku, lebo je menej rizikový na možné šírenie epidémie a tým spôsobom zodpovedá viac požiadavke Piateho Božieho prikázania, aby sme chránili zdravie a život našich bratov a sestier, a vlastné zdravie a vlastný život. Zároveň pripomínam, že ochrana zdravia a života je ustanovená Božím príkazom, spôsob podávania Eucharistie je stanovený cirkevným prikázaním.

O tomto dočasnom, no nateraz záväznom spôsobe rozdávania svätého prijímania, je potrebné zrozumiteľným spôsobom oboznámiť veriacich. Ak by sa vyskytol prípad nemožnosti prijať sviatosť oltárnu na ruku u jednotlivého veriaceho, je potrebné oznámiť túto skutočnosť kňazovi pred slávením svätej omše. Kňaz má pritom rozlíšiť, či ide o fyzickú alebo morálnu nemožnosť.

Ak by sa vyskytol prípad fyzickej nemožnosti prijať sviatosť oltárnu na ruku u jednotlivého veriaceho, čiže v prípade takého zdravotného telesného obmedzenia, že veriaci nemôže dôstojne prijať sviatosť oltárnu na ruku sám, je primerané použiť spôsob podania Eucharistie do úst. Títo veriaci nech však pristupujú k svätému prijímaniu až po svätej omši. Pred a po podaní svätého prijímania do úst je potrebné, aby si kňaz dezinfikoval ruku podávajúcu sväté prijímanie. V prípade, že by takýchto veriacich bolo viac, treba dezinfekciu ruky vykonať po každom jednotlivom podaní svätého prijímania do úst.

Ak by sa vyskytol prípad, že veriaci vyhlasuje stanovisko svojho svedomia, ktoré mu nedovoľuje prijať Eucharistiu na ruku, treba mu podať sväté prijímanie do úst rovnako ako v prípade fyzickej nemožnosti až po svätej omši. Pred a po podaní svätého prijímania do úst je potrebné, aby si kňaz dezinfikoval ruku podávajúcu sväté prijímanie. V prípade, že by takýchto veriacich bolo viac, treba dezinfekciu ruky vykonať po každom jednotlivom podaní svätého prijímania do úst. Zároveň však treba pokojným a úctivým spôsobom pomôcť formovať svedomie takéhoto veriaceho, ktorý sa rozhodol konať podľa vlastného presvedčenia a nie podľa rozhodnutia hlavného duchovného pastiera diecézy, čiže v poslušnosti diecéznemu biskupovi.

                                                                                                                                                               +  Mons. Stanislav Zvolenský

                                                                                                                                        bratislavský arcibiskup metropolita