Novinky

« Späť

Materská škôlka otvorená a požehnaná

Materská škôlka otvorená a požehnaná

Niekoľkoročné úsilie nášho pána farára dr. J. Mariána Prachára a viacerých farníkov aj rodičov rusovských detí bolo v krásnu jesennú sobotu 19. septembra korunované úspechom: po slávnostnej svätej omši, ktorú spolu s pánom farárom ako hlavný celebrant slávil Mons. Ján Formánek, náš vzácny hosť posvätil budovu našej novej škôlky, čím bola v plnej miere odovzdaná do používania. Prítomní početní farníci aj rodičia s deťmi sa potom zoznámili s interiérom a vybavením škôlky.

Farská materská škôlka začala u nás fungovať už dávnejšie, avšak iba provizórne, ako „denný stacionár“ v priestoroch Pastoračného centra sv. Márie Magdalény. Veľmi skoro sa však ukázalo, že o zasievanie kresťanských hodnôt do duší detí predškolského veku je nielen v našej mestskej časti mimoriadny záujem a kapacita priestorov centra umožňujúca starostlivosť o najviac 15 detí je žalostne malá. Vtedy sa v hlave pána farára zrodila myšlienka využiť časť farského pozemku vedľa farskej budovy na materskú škôlku. Tak sa v roku 2017 začali rozvíjať prvé vážne úvahy a konkrétne kroky. Po nie práve jednoduchom získaní stavebného povolenia, o ktoré sa zaslúžil hlavne pán farár, sme vďaka skúsenosti jedného z rodičov získali časť potrebných zdrojov z Európskych fondov, druhú nemalú časťou nám požičal arcibiskupský úrad. Výsledkom sú krásne, pre účely práce s deťmi predškolského veku ideálne dimenzované, moderné a presvetlené priestory s plnou výbavou, kde nájde svoje vyžitie do 40 detí. Starostlivosť o ne prevezme štvorica učiteliek, o čerstvú a kvalitnú stravu sa postará starostlivo vybraný personál kvalitne vybavenej kuchyne. Materiálny základ kresťanskej výchovy novej generácie máme teda v Rusovciach položený, je teraz nielen na pedagógoch škôlky, ale aj všetkých nás, aby sme tieto podmienky spoločne pretavili do kvalitnej kresťanskej výchovy našej novej generácie.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu!