Novinky

« Späť

Krížové cesty v Marianke

Krížové cesty v Marianke

Stalo sa už tradíciou, že veriaci bratislavských farností majú možnosť začleniť do svojej duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky aj krížové cesty v krásnom údolí v Marianke. Nie je tomu inak ani tento rok. Každú nedeľu o 15:00 hod. začína krížová cesta organizovaná a vedená niektorou z petržalských farností. Je to vynikajúca príležitosť spojiť duchovné vyžitie s pohybom v krásnom prostredí a na čerstvom vzduchu.

Na prvú pôstnu nedeľu organizovala krížovú cestu farnosť na Daliborovom námestí, ktorú spravujú bratia verbisti. Správca tejto farnosti páter Milan Bubák, SVD, známy aj nám zo svojich hlbokých, psychologicky ladených prednášok o medziľudských vzťahoch, ktoré sme aj tento rok zaradili do cyklu Slovo o viere, pripravil nádherný, hlboký a podnetnými myšlienkami preniknutý text, ktorý bol sprevádzaný spevom všetkých prítomných. Potešilo, že sa medzi nimi nestratili ani Rusovčania. Mimoriadne vysoká účasť, ktorá iste nebola daná len nádherným počasím, ukázala, že o túto tradičnú formu duchovnej prípravy na sviatky Veľkej noci je stále veľký záujem.

Veľkokapacitný autobus, ktorý zdarma dopravuje záujemcov do Marianky aj naspäť do Petržalky, chodí cez doleuvedené zastávky podľa nasledovného rozpisu:

13:40 h.: Ľubovnianska

13:45 h.: Topoľčianska

13:50 h.: Šustekova

13:55 h.: Záporožská

14:00 h.: Nový most

14:10 h.: Patrónka

Z Marianky autobus odchádza o 16:45 h. a stojí na rovnakých zastávkach.