Novinky

« Späť

Každý svätý má svoju minulosť a hriešnik budúcnosť

Každý svätý má svoju minulosť a hriešnik budúcnosť

Týmito slovami nás vo svojej kázni hneď na úvod večera oslovil d.p. Benjamín Kosnáč, ktorý bol hosťom januárovej časti vzdelávacieho a diskusného cyklu Slovo o viere. Dynamický kňaz plný energie sa prišiel s nami podeliť o svoje spomienky a skúsenosti zo svojho 19 ročného pôsobenia v detroitskej diecéze v USA. Nielen on, ale v závere večer aj všetci spolu sme vo veľmi inšpiratívnej diskusii hovorili o živote slovenského kresťana v USA a prežívaní viery v tomto vysoko sekularizovanom prostredí. Večer bol plný zaujímavých informácií, prekvapivých skúseností aj autentických fotografií. Tradične bohatá diskusia bola už zvyčajnou „čerešničkou na torte“.

Otec Benjamín je Bratislavčan, rodák z Karlovej Vsi, ktorý pochádza z katolíckej rodiny zloženej zo šiestich detí. Svoje prvé kaplánske roky strávil v Seredi a Komárne, po ktorých sa na výzvu otca arcibiskupa Sokola dostal do Spojených štátov, konkrétne na predmestie Detroitu, do farnosti svätých Cyrila a Metoda.

Najprv nám predstavil spôsob, akým americká farnosť žije: štátom nijako priamo ani nepriamo nepodporovaná musí byť ekonomicky po všetkých stránkach sebestačná. Farníci sa dobrovoľne registrujú a adresne odovzdávajú svoje milodary, ktoré im farnosť na konci roka potvrdí a oni majú z toho úľavu na dani. Väčšie finančné investície rieši pôžičkami od arcibiskupského úradu. Raz ročne posielajú tomuto úradu obnos vypočítaný úradom ako podiel z celoročne získaných milodarov.

Život vo farnosti sv. Cyrila a Metoda bol veľmi živý a pestrý. Bohatý program svätých omší cez týždeň aj v nedeľu (jeden z najobľúbenejších termínov s najväčšou návštevnosťou bol 13:30 hod.) poskytoval dostatočný priestor pre stretávanie sa pri Eucharistii. Bohato dimenzovaný, kvôli kapacite viac krát prestavovaný kostol bol schopný usadiť až 800 ľudí. Farnosť za pôsobenia otca Benjamína rástla, z pôvodných cca 100 zaregistrovaných farníkov pri jeho príchode až k približne 2.500 farníkom pri jeho odchode v roku 2017. Aktívny bol dokonca aj folklórny súbor Šarišťan, ktorý pre svoju popularitu a obľúbenosť bol zložený nielen zo slovenskej menšiny. Slovenská komunita žije v USA bohatý život farnosti a hľadá aj rozmanité spôsoby upevňovania svojej národnej identity.

Otec Benjamín svoje slová ilustroval aj bohatou zbierkou fotografií, ktoré nám jeho slová značne priblížili. Mnoho otázok predĺžilo večer do neskorých hodín, ale rozchádzali sme sa veľmi spokojní a mimoriadne obohatený, v srdci naplnenom vďakou otcovi Benjamínovi za jeho slová a ochotu stráviť s nami tento večer.