Novinky

« Späť

Hodová nedeľa

Hodová nedeľa

V dnešných náročných časoch sledujeme denne skôr čísla informujúce o počtoch pozitívne diagnostikovaných na infekciu novým koronavírusom ako kalendár. Ten však s neustúpčivou pravidelnosťou odpočítava dni, v rámci ktorých nám vždy uprostred leta pripomenie, komu je zasvätený náš kostol. 22. júla sme si opäť pripomenuli svätú Máriu Magdalénu, po novom už sviatok, keďže Svätý Otec povýšil túto pôvodne spomienku na hierarchicky vyšší liturgický stupeň. O dôvod viac, aby sme sa i napriek dovolenkového obdobiu stretli nielen ako farnosť, ale aj ako mestská časť, a podľa tradície spoločne oslávili hody. Tie tohtoročné zahájime v nedeľu, 26. júla o 10:30 hod. svätou omšou slúženou na priestranstve pri futbalovom ihrisku.

Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám. Ako jej meno prezrádza, pochádzala z mestečka Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom jazere. Evanjeliá na dvoch miestach uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (Mk 16,9 a Lk 8,2). Po tejto udalosti sa zaradila medzi Ježišových učeníkov (medzi nich patrili nielen apoštoli, ale aj mnoho iných mužov a žien). Bola prítomná na Ježišovej krížovej ceste, pri jeho mučení a ukrižovaní, ale aj pri pohrebe. Prvý deň týždňa po sobote sa spolu s Janou a Máriou Jakubovou vybrali k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo, ako to bolo zvykom u Židov. No našli prázdny hrob a anjelov, ktorí im povedali, čo sa stalo. Šli to povedať apoštolom, z ktorých Peter a Ján sa bežali presvedčiť k hrobu, či to je naozaj tak. Tiež našli prázdny hrob. No stále nechápali, že naozaj vstal z mŕtvych. Apoštoli sa potom vrátili domov, no Mária Magdaléna zostala pri hrobe a plakala. Vtedy sa jej zjavil – ako prvej z ľudí – sám zmŕtvychvstalý Ježiš. Ona ho najprv považovala za záhradníka, no po chvíli ho spoznala. Tak sa stala prvou, ktorá zvestovala apoštolom, že Ježiš skutočne žije. Mária Magdaléna sa niekedy stotožňuje s inými Máriami, napr. s Máriou s Betánie, sestrou Marty a Lazára, alebo s hriešnicou Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy u Šimona. Takisto sa stotožňuje s Máriou Egypťankou, ktorá bola hriešnicou a po obrátení žila ako pustovníčka pri rieke Jordán. Podľa tradície Mária Magdaléna po zoslaní Ducha Svätého prešla na územie dnešného južného Francúzska (okolie Marseille a Aix), kde ohlasovala vieru v Krista. Potom strávila tridsať rokov na púšti v St. Baume. Na konci svojho života prišla do Efezu, kde zomrela. Tam ju aj pochovali. V roku 899 preniesli jej pozostatky do Carihradu. Zobrazuje sa v kajúcom alebo kniežacom rúchu s prikrytou hlavou. V baroku ju zobrazovali ako hriešnicu. Zdroj text: http://www.zivotopisysvatych.sk/maria-magdalena/ obrázok: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200722018