Novinky

« Späť

Farská kronika

Farská kronika

História je učiteľkou súčasnosti a archív skúseností či významných udalostí. Najmä pre tých, ktorí sa z nej chcú poučiť alebo inšpirovať, ktorí chcú cítiť ducha miesta alebo spoločnosti a možno aj rozumieť súčasnosti. Jednou z typických foriem uchovávania histórie pre budúce generácie je aj kronika. Píšu si ju mestá, dediny, spolky, ale aj umelecké telesá a v neposlednom rade i farnosti. Tá naša ešte donedávna patrila k tým, ktoré túto užitočnú tradíciu nemali naplnenú. Dnes však s radosťou a hrdosťou konštatujeme, že situácia sa zmenila. Farská kronika je založená, náš pán farár Dr. Július Marián Prachár ju počas svätej omše dňa 16. októbra slávnostne prevzal z rúk jej autorky – pani Anny Dostálovej.

Myšlienka založiť a viesť farskú kroniku bola v našej farnosti dlho latentnou a atakovala myšlienky niektorých farníkov, medzi ktorými nechýbala pani Mária Glazerová-Opitzová. Práve ona stála pri zrode myšlienky pustiť sa do tejto náročnej práce, preto oslovila pani Annu Dostálovú s prosbou, či by sa na túto náročnú prácu nepodujala. Napriek tomu, že nie je našou farníčkou, ale k našej farnosti aj pre takúto prácu má tak prepotrebný osobný vzťah a záujem cítiac, že prosba vyslovená v kostole by sa nemala odmietať, zobrala na seba toto neľahké bremeno. Jeho náročnosť spočívala v tom, že kroniku písala „od nuly“. Preto musela začať tým časovo aj pracovne najnáročnejším – zbieraním, triedením a štúdiom podkladových materiálov, rozhovormi so staršími farníkmi a rusovskými pamätníkmi. Svojej úlohy sa zhostila s obdivuhodnou precíznosťou a zmyslom pre historický detail a faktografickú chronológiu. Podarilo sa jej zozbierať množstvo faktov či podkladov, o ktorých existencii väčšina farníkov ani len netušila. S obdivuhodným zmyslom pre dokumentaristiku zosumarizovala všetky zozbierané informácie a krásnym písmom ručne zaznamenala všetko, čo si zadovážila. Výsledkom je krásna kronika plná zaujímavých, dôležitých a zaujímavých informácií z blízkej či ďalekej minulosti. Z výsledného diela je cítiť osobnú zanietenosť, osobné nadšenie a hlboký záujem o históriu našej farnosti. Pani Anne Dostálovej patrí naša srdečná vďaka, položila základy dôležitého farského dokumentu. Je teraz na nás, aby sme toto dielo naďalej rozvíjali, bude však náročné nájsť medzi farníkmi niekoho s rovnakým záujmom o kroniku farnosti a potrebnými literárnymi schopnosťami, ktorý bude základným predpokladom pre to, aby tento vzácny dokument bol ďalej rozvíjaný na úrovni, ktorú nastavila pani Anna Dostálová.

Všetkých záujemcov o tento dokument odporúčame na túto našu farskú webovú stránku, kde jeho digitálnu formu nájdu v menu O FARNOSTI – HISTÓRIA – KRONIKA FARNOSTI.