Novinky

« Späť

Noc kostolov 2015

Noc kostolov 2015

Po roku sme opäť otvorili priestory nášho chrámu sv. Márie Magdalény a priľahlého Pastoračného centra zasväteného tej istej svätici pri príležitosti aj u nás už tradičnej Noci kostolov. 29. mája nás pri tejto príležitosti navštívilo nielen mnoho farníkov, ale aj Bratislavčanov z iných mestských častí a dokonca boli aj takí, ktorí do nášho mesta a mestskej časti docestovali z iných slovenských regiónov.

Zvonenie kostolných zvonov o 17:50 hod. pozvalo všetkých, ktorí mali záujem prísť medzi nás a spoznať nás a naše priestory či už z duchovného, historického alebo architektonického hľadiska. Samotný program potom začal prehliadkou kostola, na ktorú mali návštevníci k dispozícii materiály s odborným popisom cenných umeleckých artefaktov, ktoré utvárajú priestory kostola. Pre záujemcov bola sprístupnená aj kostolná veža, krypta a malé farské múzeum s devocionáliami z farského depozitu. Atmosféru v kostole pritom dotváral spevácky zbor Chorus CANTILENA z Čunova pod vedením svojho umeleckého vedúceho Mgr. Martina Puhovicha, ktorý zbor aj sprevádzal na našom historickom organe, o ktorého rekonštrukciu sa neúnavne snažíme. Súčasťou večera bola v Pastoračnom centre početne navštívená mimoriadne pútavá prednáška z cyklu Teologických večerov: Mons. Vladimír Thurzo v rámci témy Súčasné bioetické výzvy prednášal o otvorených aj skrytých problémoch spojených s umelým oplodňovaním a eutanáziou. Vysokú aktuálnosť tejto témy pre súčasný praktický život potvrdila živá a bohatá diskusia.

Ekumenický rozmer večera zvýraznil paralelne otvorený neďaleký chrám Evanjelickej cirkvi a. v. naplnený hudbou a spevom petržalského zboru. V našom kostole v tom čase už organ a zbor vystriedali sestry Tomáškové a ich husle sprevádzané klávesovým nástrojom. Nasledoval duchovne hlboký príhovor zborového farára ECAV v Petržalke Mgr. Jána Kolesára o zmysle utrpenia a bolesti a ich mieste v živote človeka opierajúceho sa o vieru v milostivého Boha. Na silu jeho slov nadviazalo meditačné čítanie podfarbené reprodukovanou hudbou a sporým osvetlením kostola sviečkam. Deti mali zážitok z animovaných aktivít vo farskej záhrade na preliezkach, húpačkách a ďalších atrakciách, spoločného čítania modlitbičiek v podmanivej atmosfére sviečkami osvetleného kostola a fakľového sprievodu do kaplnky na cintoríne. Nádherný večer zavŕšila tichá večerná svätá omša pri sviečkach celebrovaná naším pánom farárom ThDr. Júliusom M. Prachárom.

Vďaka svojmu pestrému a bohatému programu, duchovnému ponoru do vnútra človeka, mimoriadnej atmosfére i mnohým rozhovorom ľudí, ktorí sa bežne nemajú možnosť stretnúť pri pokojnej diskusii, zanechal tento večer v návštevníkoch hlboké dojmy, ktoré isto prinesú ovocie v každodennom duchovnom i praktickom živote všetkých, ktorí si ho zažili. Sme radi, že sme zaujali aj Slovenský rozhlas a Rádio LUMEN, ktoré z večera pripravili reportáže.