Novinky

« Späť

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

V nedeľu, 19. apríla, v našej farnosti zavŕšili svoju krstnú milosť sviatosťou birmovania sedemnásti mladí ľudia. Vstup do duchovnej dospelosti im vyslúžil vzácny hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita Slovenska.

Krásna, slnečná nedeľa už zrána ukazovala čaro jarného počasia vo svojej najlepšej forme. Slnkom zaliate priestory okolia nášho kostola sv. Márie Magdalény zapĺňali sviatočne oblečení mladí ľudia spolu v sprievode svojich birmovných rodičov, rodín, príbuzných aj priateľov, aby do posledného miesta zaplnili sviatočne vyzdobené priestory nášho chrámu. Na tvárach žiarili úsmevy a sálala z nich dobrá nálada, ale citeľné bolo aj mierne napätie z očakávania nepoznaného a významného.

Obrady začali slávnostným vstupom celebranta a vysluhovateľa sviatosti birmovania, Mons. Stanislava Zvolenského, sprevádzaného rusovským farárom dp. Júliusom Mariánom Prachárom a početnými miništrantmi. Dôstojnosť obradu podčiarkol otec arcibiskup svojím príhovorom, v ktorom vyprevadil našich mladých do ich duchovnej dospelosti. Po obrade sa mladí birmovanci, ktorých sme okrem slávnostného oblečenia poznali aj podľa svietiacich očí plných šťastia a radosti, presunuli do Pastoračného centra, kde mali možnosti sediac v kruhu v spoločnosti s otcom arcibiskupom a naším duchovným správcom rozvinúť neformálnu, vzájomne isto obohacujúcu cennú diskusiu. Po nej ešte otec arcibiskup zotrval v otvorenej a podnetnej diskusii aj na fare, aby tak v nás všetkých zanechal hlbokú stopu svojej osobnosti.

Ďakujeme otcovi arcibiskupovi za to, že si vo svojom pracovnom kalendári pre nás našiel čas, vysoko si ceníme nasadenie, s akým sa ponoril do vyslúženia sviatosti birmovania a veríme, že od nás odchádzal pozitívne naladený, povzbudený a obohatený sviatosťou samotnou i duchom našich mladých a tešíme sa na jeho ďalšiu návštevu v našej farnosti.