Novinky

25. 5. medzi nás príde apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius je veľvyslancom štátu Vatikán v našej krajine a oficiálnym zástupcom Svätého Otca na Slovensku. Od júna 2022 je ním otec arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, ktorý je vo svojej funkcii vlastne prostredníkom medzi pápežom a krajinou, v ktorej pôsobí. Je preto pre nás tou najbližšou osobou, ktorá nám vie a môže sprostredkovať názory a stanoviská Svätého Otca. V časoch, ktoré žijeme, je to osobitne zaujímavé, veď vnútrocirkevný vývoj je veľmi dynamický. Osobitnou a nosnou témou súčasnosti je najmä synodalita, ale Cirkev žije aj mnohými inými dôležitými témami. Vítame preto výnimočnú príležitosť vypočuť si priamo od Mons. GIrasoliho informácie o tom, ako dnešný zložitý svet vidí Svätý Otec. Preto všetkých záujemcov o stretnutie s apoštolským nunciom srdečne pozývame na stretnutie s ním, na ktoré sa tešíme v sobotu, 25. mája o 18:45 hod. Samozrejme, ako je už tradíciou diskusných večerov Slovo o viere, diskusnému večeru s otcom nunciom bude predchádzať svätá omša v tradičnom termíe o 18:00 hodine v našom kostole celebrovaná v slovenskom jazyku. Príďte sa stretnúť s osobnosťou Mons. Girasoliho a dozvedieť sa o pohľadoch pápeža Františka na súčasný svet.
Čítaj ďalej o 25. 5. medzi nás príde apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli »

Diskusný večer s Mons. F. Rábekom

Pre nás, laikov, je duchovná služba pre ozbrojené sily a ozbrojené složky Slovenskej republiky tak trochu mimo náš každodenný záber. Napriek tomu je už tradičnou súčasťou duchovnej starostlivosti Cirkvi na Slovensku, veď inštitucionálne vznikla ešte v roku 2003. Jej základnou organizačnou zložkou je Ordinariát, ktorý je postavený na úroveň diecézy. Na jeho čele je tak, ako v prípade štandardnej územnej diecézy, biskup, Mons. František Rábek. O svojom pôsobení v tejto duchovnej službe a o Ordinariáte ako takom nám otec biskup porozprával na diskusnom stretnutí konanom v rámci cyklu Slovo o viere, a to v sobotu, 4. mája o 18:45 hod. Diskusnému večeru predchádzala svätá omša celebrovaná naším hosťom v tradičnom čase o 18:00 hod. v našom kostole.
Čítaj ďalej o Diskusný večer s Mons. F. Rábekom »

Jarné tvorivé dielničky

Pozývame všetky deti na zábavu plnú farieb a tvorivosti na našich jarných dielničkách v nedeľu 24. marca o 15:00 hod. vo farskom pastoračnom centre.
Čítaj ďalej o Jarné tvorivé dielničky »

Svätá spoveď na biblickom pozadí

Prebiehajúca pôstna doba je neklamným znakom, že s nástupom jarných dní sa nezadržateľne blížia veľkonočné sviatky. Dni, kedy si pripomíname, že Boh dal svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista za nás, hriešnikov, aby nám dal novú nádej pre večný život. Na tieto veľké sviatky sa každý kresťan chce čo najlepšie pripraviť predovšetkým duchovne – dobrou svätou spoveďou. O biblickom pozadí tejto sviatosti sa s nami do Pastoračného centra sv. Márie Magdalény príde porozprávať renomovaný biblista Mons. Jozef Jančovič v sobotu, 9. februára o 18:45 hod. po tom, ako odslúži večernú svätú omšu o 18:00 hod.
Čítaj ďalej o Svätá spoveď na biblickom pozadí »

Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach

Slovo o viere pokračovalo svojím ďalším dielom: tentokrát tradičných lektorov-kňazov nahradili poprední slovenskí kresťanskí novinári a publicisti – cirkevný analytik a vatikanista Imrich Gazda a špičkový kresťanský novinár Pavol Rábara. Obe tieto osobnosti poznáme najmä z kresťanského portálu www.postoj.sk. Počas diskusného večera sme sa venovali najmä pohľadu Svätého Otca na súčasnosť a budúcnosť kresťanstva, porovnaniu jeho prístupu k smerovaniu Cirkvi s názormi na túto problematiku jeho predchodcov, ale diskutovali sme aj viaceré aspekty dnes mimoriadne rozoberaného dokumentu Fiducia suplicans.
Čítaj ďalej o Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach »

Židovsko-kresťanský dialóg v Rusovciach už 10. 2.

Diskusné večery Slovo o viere pokračovali stretnutím s rektorom Trnavskej univerzity, jezuitom, špecialistom na teologický odkaz sv. Augustína, iniciátorom židovsko-kresťanského dialógu na Slovensku a duchovným otcom projektu Otvárame dvere zameraného na dialóg židovstva a kresťanstva prof. Milošom Lichnerom, ktorý nás navštívil v sobotu, 10. februára Otec Miloš v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény celebroval svätú omšu a následne nám predstavil židovsko-kresťanský dialóg a jeho aktuálne formy na Slovensku i možnosti participácie laikov na tejto aktivite. Výsledkom bol veľmi zaujímavý a pútavý diskusný večer.
Čítaj ďalej o Židovsko-kresťanský dialóg v Rusovciach už 10. 2. »

Farský karneval pre deti

Srdečne pozývame všetkých malých aj väčších na farský karneval. Stretneme sa v Pastoračnom centre v nedeľu 11. februára o 15:00 hodine.
Čítaj ďalej o Farský karneval pre deti »

Mgr. art Ján Matus

S ľútosťou, ale aj s nádejou na stretnutie vo večnosti sme vzali na vedomie odchod k Pánovi nášho dlhoročného organistu, vynikajúceho človeka a priateľa pána Jána Matusa v stredu 20. decembra 2023. Jeho oduševnený prejav pri hre na organe i dobrota a láskavosť nám budú chýbať. Nech mu milostivý Pán otvorí dvere večnosti a odmení ho za jeho vernosť s obetavosť. Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a dobrotivému Bohu ďakujeme za roky jeho služby pre našu farnosť.
Čítaj ďalej o Mgr. art Ján Matus »

Pápežský spovedník v Rusovciach už 16. 12.

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa prakticky každý dobrý kresťan katolík pripravuje na toto nádherné obdobie nielen materiálne, ale aj a najmä duchovne. Kľúčom takejto prípravy je samozrejme aj dobrá svätá spoveď. Ale aká je to tá „dobrá“ svätá spoveď? Ako sa na ňu máme dobre pripraviť? Ako máme svätú spoveď chápať a vnímať my, laickí veriaci, a čím je pre nášho spovedníka? Je dobré mať stáleho spovedníka? A prečo? Máme sa spovede báť, či sa počas nej aj hanbiť? Aké miesto má vo sv. spovedi naša ľútosť? Čo to znamená naozaj odpustiť, keďže aj my máme „odpustiť svojim vinníkom“? A čo generálna svätá spoveď – keď to reálna potreba alebo užitočná nevyhnutnosť kresťana každej vekovej skupiny?
Čítaj ďalej o Pápežský spovedník v Rusovciach už 16. 12. »

Nádherný večer s kňazom - umelcom

Slovo o viere po diskusii s architektom liturgického priestoru v Šaštíne a výstave ornátov výtvarníčky Jany Zaujecovej pokračovalo v sobotu, 25. novembra ďalšou časťou orientovanou na umenie v liturgii, tentokrát návštevou d. p. Martina Šafárika, kňaza, ktorý vyštudoval aj operný spev a je súčasne aj skvelým výtvarníkom.
Čítaj ďalej o Nádherný večer s kňazom - umelcom »
Ukazujem 1 - 10 z 336 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 34