Novinky

Historické organy

S príchodom prázdninových mesiacov sa už tradične začínajú aj rôzne kultúrne letá, umelecké, hudobné, zábavné a iné akcie, aby prispeli k mentálnemu oddychu a osvieženiu ľudí, ktorí celkom prirodzene v tomto období viac inklinujú k relaxačným aktivitám. Nás Rusovčanov sa priamo dotýka najmä medzinárodný hudobný festival Slovenské historické organy, ktorý bude mať tohto roku už XXXIII. ročník. Dôvody sú hneď dva – náš priateľ z Čunova Dr. Martin Puhovich, vedúci speváckeho zboru Chorus CANTILENA, ktorý už neraz hosťoval u nás, patrí k jeho organizátorom a jeden z koncertov býva aj v našej susednej farnosti v Čunove. V tohtoročnú letnú sezónu našiel svoj priestor na piatich miestach v čase 12. až 21. júla. Všetky koncerty sa začínajú o 19:00 hod. a vstup je zdarma.
Čítaj ďalej o Historické organy »

Päť dekád služby Bohu a ľuďom – Dr. Theol. Július Marián Prachár

V sobotu, 16. júna, zažila naša farnosť výnimočnú a mimoriadne významnú udalosť: správca našej farnosti d. p. Dr. Theol. Július Marián Prachár si v tento deň pripomenul 50. výročie svojej vysviacky za kňaza. Toto jubileum sme spoločne oslávili slávnostnou svätou omšou za účasti ôsmich kňazov blízkych oslávencovi, medzi ktorými nechýbal duchovný otec otca Mariána, ktorý ho priviedol do Cirkvi, Mons. Ján Formánek a arcibiskup Mons. Robert Bezák. Po skončení slávnostnej bohoslužby sa pánovi farárovi za jeho duchovnú službu poďakovali viacerí zástupcovia farností, v ktorých pôsobil. Napokon sme sa všetci stretli v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény a priľahlom priestore na agapé, ktoré dalo priestor mnohým neformálnym rozhovorom a spomienkam na časy minulé.
Čítaj ďalej o Päť dekád služby Bohu a ľuďom – Dr. Theol. Július Marián Prachár »

Našu farnosť navštívil apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius je veľvyslancom štátu Vatikán v našej krajine a oficiálnym zástupcom Svätého Otca na Slovensku. Od júna 2022 je ním otec arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, ktorý je vo svojej funkcii vlastne prostredníkom medzi pápežom a krajinou, v ktorej pôsobí. Je preto pre nás tou najbližšou osobou, ktorá nám vie a môže sprostredkovať názory a stanoviská Svätého Otca. V časoch, ktoré žijeme, je to osobitne zaujímavé, veď vnútrocirkevný vývoj je veľmi dynamický. Osobitnou a nosnou témou súčasnosti je najmä synodalita, ale Cirkev žije aj mnohými inými dôležitými témami. Privítali sme preto výnimočnú príležitosť vypočuť si priamo od Mons. Girasoliho informácie o tom, ako dnešný zložitý svet vidí Svätý Otec. Strentutie s otcom nunciom sa konalo v sobotu, 25. mája. Samozrejme, ako je už tradíciou diskusných večerov Slovo o viere, diskusnému večeru s otcom nunciom predchádzala svätá omša v tradičnom termíne o 18:00 hodine v našom kostole celebrovaná v slovenskom jazyku, po ktorej sme sa stretli na diskusii v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
Čítaj ďalej o Našu farnosť navštívil apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli »

Diskusný večer s Mons. F. Rábekom

Pre nás, laikov, je duchovná služba pre ozbrojené sily a ozbrojené složky Slovenskej republiky tak trochu mimo náš každodenný záber. Napriek tomu je už tradičnou súčasťou duchovnej starostlivosti Cirkvi na Slovensku, veď inštitucionálne vznikla ešte v roku 2003. Jej základnou organizačnou zložkou je Ordinariát, ktorý je postavený na úroveň diecézy. Na jeho čele je tak, ako v prípade štandardnej územnej diecézy, biskup, Mons. František Rábek. O svojom pôsobení v tejto duchovnej službe a o Ordinariáte ako takom nám otec biskup porozprával na diskusnom stretnutí konanom v rámci cyklu Slovo o viere, a to v sobotu, 4. mája o 18:45 hod. Diskusnému večeru predchádzala svätá omša celebrovaná naším hosťom v tradičnom čase o 18:00 hod. v našom kostole.
Čítaj ďalej o Diskusný večer s Mons. F. Rábekom »

Jarné tvorivé dielničky

Pozývame všetky deti na zábavu plnú farieb a tvorivosti na našich jarných dielničkách v nedeľu 24. marca o 15:00 hod. vo farskom pastoračnom centre.
Čítaj ďalej o Jarné tvorivé dielničky »

Svätá spoveď na biblickom pozadí

Prebiehajúca pôstna doba je neklamným znakom, že s nástupom jarných dní sa nezadržateľne blížia veľkonočné sviatky. Dni, kedy si pripomíname, že Boh dal svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista za nás, hriešnikov, aby nám dal novú nádej pre večný život. Na tieto veľké sviatky sa každý kresťan chce čo najlepšie pripraviť predovšetkým duchovne – dobrou svätou spoveďou. O biblickom pozadí tejto sviatosti sa s nami do Pastoračného centra sv. Márie Magdalény príde porozprávať renomovaný biblista Mons. Jozef Jančovič v sobotu, 9. februára o 18:45 hod. po tom, ako odslúži večernú svätú omšu o 18:00 hod.
Čítaj ďalej o Svätá spoveď na biblickom pozadí »

Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach

Slovo o viere pokračovalo svojím ďalším dielom: tentokrát tradičných lektorov-kňazov nahradili poprední slovenskí kresťanskí novinári a publicisti – cirkevný analytik a vatikanista Imrich Gazda a špičkový kresťanský novinár Pavol Rábara. Obe tieto osobnosti poznáme najmä z kresťanského portálu www.postoj.sk. Počas diskusného večera sme sa venovali najmä pohľadu Svätého Otca na súčasnosť a budúcnosť kresťanstva, porovnaniu jeho prístupu k smerovaniu Cirkvi s názormi na túto problematiku jeho predchodcov, ale diskutovali sme aj viaceré aspekty dnes mimoriadne rozoberaného dokumentu Fiducia suplicans.
Čítaj ďalej o Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach »

Židovsko-kresťanský dialóg v Rusovciach už 10. 2.

Diskusné večery Slovo o viere pokračovali stretnutím s rektorom Trnavskej univerzity, jezuitom, špecialistom na teologický odkaz sv. Augustína, iniciátorom židovsko-kresťanského dialógu na Slovensku a duchovným otcom projektu Otvárame dvere zameraného na dialóg židovstva a kresťanstva prof. Milošom Lichnerom, ktorý nás navštívil v sobotu, 10. februára Otec Miloš v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény celebroval svätú omšu a následne nám predstavil židovsko-kresťanský dialóg a jeho aktuálne formy na Slovensku i možnosti participácie laikov na tejto aktivite. Výsledkom bol veľmi zaujímavý a pútavý diskusný večer.
Čítaj ďalej o Židovsko-kresťanský dialóg v Rusovciach už 10. 2. »

Farský karneval pre deti

Srdečne pozývame všetkých malých aj väčších na farský karneval. Stretneme sa v Pastoračnom centre v nedeľu 11. februára o 15:00 hodine.
Čítaj ďalej o Farský karneval pre deti »

Mgr. art Ján Matus

S ľútosťou, ale aj s nádejou na stretnutie vo večnosti sme vzali na vedomie odchod k Pánovi nášho dlhoročného organistu, vynikajúceho človeka a priateľa pána Jána Matusa v stredu 20. decembra 2023. Jeho oduševnený prejav pri hre na organe i dobrota a láskavosť nám budú chýbať. Nech mu milostivý Pán otvorí dvere večnosti a odmení ho za jeho vernosť s obetavosť. Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a dobrotivému Bohu ďakujeme za roky jeho služby pre našu farnosť.
Čítaj ďalej o Mgr. art Ján Matus »
Ukazujem 1 - 10 z 338 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 34