Novinky

Oznam správcu farnosti

Najnovšie striktné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné v súvislosti s pandemickou situáciou od 15. októbra výrazne obmedzili možnosť osobnej účasti veriacich na bohoslužbách. Pre dodržanie všetkých vyhlásených zásad bolo preto potrebné aj v našej farnosti nastaviť pravidlá účasti na bohoslužbách. Dôrazne žiadame všetkých rusovských farníkov a návštevníkov bohoslužieb v našom kostole, aby ich v plnej miere a bez výnimky dodržiavali.
Čítaj ďalej o Oznam správcu farnosti »

Bohoslužby v novom režime

Protipandemické opatrenia súvisiace s verejným životom a tým aj bohoslužbami sa dynamicky menia asi tak ako čísla pozitívne diagnostikovaných každý deň. Len nedávno sme sa zmierili s ohláseným úplným zatvorením kostolov pre bohoslužby, a už je to opäť inak: bohoslužby sa môžu konať pri zachovaní všetkých doterajších hygienických preventívnych opatrení tak, že v kostole môže byť maximálne 6 ľudí vrátane celebranta, kostolníka a prípadnej asistencie či organistu. Ako sa s týmito nariadeniami vysporiadame v našej farnosti?
Čítaj ďalej o Bohoslužby v novom režime »

Buďme štedrí

Misionár – v mysliach mnohých toto slovo zrejme evokuje predstavu ďalekých a exotických krajín a ťažkej služby v mimoriadnych podmienkach možno až tretieho sveta alebo v krajinách, kde je potláčanie kresťanskej viery súčasťou štátnej politiky. Ale misionárov máme aj tu na Slovensku – či už tých zahraničných, alebo aj slovenských, pracujúcich na anonymných sídliskách či v menšinových komunitách. Títo obetaví ľudia – najmä rehoľní a diecézni kňazi – obetovali kus svojho života, pohodlia v rodnej krajine a neraz i svojho zdravia, aby priniesli tak prepotrebnú pomoc a oporu chudobným alebo utláčaným, veriacim aj neveriacim, skrátka všetkým, ktorí potrebujú Božiu i svetskú pomoc a vedenie, ktoré doteraz nepoznali či nezažili. Práve spomienke a pomoci týmto obetavcom a ľuďom, ktorým pomáhajú, je venovaná Misijná nedeľa, ktorá má v tomto roku svoje miesto 18. októbra.
Čítaj ďalej o Buďme štedrí »

Odkaz Roku Božieho slova

Posledným dňom septembra tohto roku sme zavŕšili osobitnú celosvetovú aktivitu iniciovanú Svätým Otcom Františkom, ktorej cieľom bolo zamerať našu pozornosť na Sväté Písmo. Mnohí z nás boli iste touto myšlienkou oslovení a využili čas od Prvej adventnej nedele 2019 do konca septembra 2020 na to, aby našli spôsob a priestor, ako na pápežovu iniciatívu osobne zareagovať. Sebe vhodnou formou. Bolo by však veľkou škodou, ak by sme ukončením Roka Božieho slova na túto aktivitu rezignovali.
Čítaj ďalej o Odkaz Roku Božieho slova »

Bohoslužby a núdzový stav

Z každodenne zverejňovaných počtov ľudí s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na infekciu novým koronavírusom je už niekoľko dní zrejmé, že sa razantne začala druhá vlna epidémie. A nielen zdravotníci vedia, že jej priebeh, dĺžka aj následky môžu byť oveľa horšie, ako to bolo počas prvej vlny na jar tohto roku. Je preto prirodzené, že Vláda SR prijala opatrenia adekvátne urgentnosti potreby tejto pandémii čeliť, preto je od 1. októbra už po druhýkrát vyhlásený núdzový stav. Jeho dôsledky dopadajú okrem mnohých iných oblastí aj na konanie bohoslužieb. Je v záujme nás všetkých, osobitne starších, aby každý z nás dôsledne dodržiaval všetky nariadenia a opatrenia. Pozrime sa na ich súhrn.
Čítaj ďalej o Bohoslužby a núdzový stav »

Materská škôlka otvorená a požehnaná

Niekoľkoročné úsilie nášho pána farára dr. J. Mariána Prachára a viacerých farníkov aj rodičov rusovských detí bolo v krásnu jesennú sobotu 19. septembra korunované úspechom: po slávnostnej svätej omši, ktorú spolu s pánom farárom ako hlavný celebrant slávil Mons. Ján Formánek, náš vzácny hosť posvätil budovu našej novej škôlky, čím bola v plnej miere odovzdaná do používania. Prítomní početní farníci aj rodičia s deťmi sa potom zoznámili s interiérom a vybavením škôlky.
Čítaj ďalej o Materská škôlka otvorená a požehnaná »

Anketa k bohoslužbám - neprehliadnite!

Ako píšeme na inom mieste tejto stránky, zhoršenie pandemickej situácie osobitne v Bratislave prinieslo nové - sprísnené opatrenia týkajúce sa priamo aj účasti na bohoslužbách. Aby sme túto situáciu čo najlepšie zvládli, pripravili sme pre našich farníkov anketu, ktorej vyplnením môže každý prispieť k takému nastaveniu našich bohoslužieb, aby sme ťažké nadchádzajúce obdobie dobre zvládli, a pritom zvolili spôsoby vyhovujúce tým, ktorých sa týkajú, teda farníkov. Anketu nájdete na tejto stránke v hornom menu, časť Program, voľba Anketa. Priložený obrázok Vám pomôže v orientácii.
Čítaj ďalej o Anketa k bohoslužbám - neprehliadnite! »

Nové pravidlá pre bohoslužby

Ako každý z nás iste aj s určitými obavami sleduje, pandémia nového koronavírusu naberá novú silu. Počty pozitívne vyšetrených rapídne stúpajú a jedným z najviac postihnutých regiónov je Bratislava. Je preto zrejmé, že isté uvoľnenie epidemiologických opatrení, ku ktorému v uplynulom období dospel riadiaci krízový štáb, musí byť zrevidované a opäť musíme byť obozretnejší a ohľaduplnejší. K sebe i ostatným, na verejných uzavretých priestranstvách, ale i v kostoloch pri bohoslužbách. Ako? Na tom sa zástupcovia cirkví v uplynulé dni dohodli s odborníkmi z ministerstva zdravotníctva a verejného zdravotníctva.
Čítaj ďalej o Nové pravidlá pre bohoslužby »

Pozvánka pre milovníkov organovej hudby

Nielen nám, Rusovčanom, sú známi manželia Puhovichovci, žijúci v susednom Čunove. Veď nejedenkrát u nás zorganizovali benefičný či iný druh koncertu, ktorým nás podporili. Pre toto leto naši priatelia pripravili sériu organových koncertov na miestach, kde sa môžu popýšiť krásnymi historickými kráľovskými nástrojmi. V druhej polovici augusta môžeme navštíviť niekoľko blízkych kostolov, v ktorých si k historickým nástrojom sadnú majstri s talentom oživiť tento famózny nástroj a naplniť chrámové priestory nádhernými melódiami. Príležitosť pre každého z nás.
Čítaj ďalej o Pozvánka pre milovníkov organovej hudby »

Posviacanie dopravných prostriedkov pri SĽUKu

V nedeľu 2. augusta po svätej omši bude pán farár už tradične posviacať autá, motorky, kolobežky, traktory, dodávky, bicykle, či akékoľvek iné dopravné prostriedky. Na rozdiel od minulých rokov, posviacanie neprebehne pri kostole, ale na parkovisku pri SĽUKu.
Čítaj ďalej o Posviacanie dopravných prostriedkov pri SĽUKu »
Ukazujem 1 - 10 z 274 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 28