Novinky

2. rusovská kvapka krvi bude 27. mája

Po mimoriadnom úspechu minuloročnej prvej Rusovskej kvapky krvi nemôžeme inak, ako túto vydarenú a potrebnú akciu zopakovať aj tento rok. V pondelok, 27. mája sa v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény od 8:00 hod. stretnú všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí odkázaných na nezištnú pomoc druhých. Národná transfúzna služba príde aj so svojom mobilnou odberovou jednotkou, aby umožnila dobrým ľuďom darovať tú najcennejšiu tekutinu – krv, ktorá je nenahraditeľnou zložkou liečby mnohých chorôb. Záujemcov prosíme o prihlásenie sa na adrese kvapka.krvi.rusovce@gmail.com.
Čítaj ďalej o 2. rusovská kvapka krvi bude 27. mája »

Benefícia pre kostolík sv. Víta

V októbri minulého roka sme na benefičnom popoludní predstavili naše hlavné zámery s revitalizáciou nášho kostolíka sv. Víta. Medzičasom sa práce na jeho stavebných úpravách rozbehli konkrétnymi úpravami, vďaka ktorým dnes už vnútri nevyzerá ako zanedbaná historicky stavba, ale sa v nej už jasne črtá budúci vzhľad aj využitie interiéru. Preto sme na popoludnie 5. mája pripravili akciu, pri ktorej sme o 15:00 hod. kostolík otvorili všetkým, ktorým leží na srdci jeho osud a budúce využívanie, aby sme ich oboznámili s tým, ako sme s jeho vynovením pokročili ako aj cieľom, kam smerujeme pri jeho úpravách. Bohatým kultúrnym programom sme zároveň vytvorili atmosféru benefičného podujatia, keďže ambíciou večera bolo aj poskytnúť príležitosť darcom finančnej pomoci prispieť na jeho stavebné úpravy.
Čítaj ďalej o Benefícia pre kostolík sv. Víta »

Slovo o viere s Mons. J. Jančovičom

Tradícia posledných piatkov v mesiaci venovaných prednáškovo-diskusnému večeru pokračuje svojím ďalším dielom. V piatok, 26. apríla, medzi nás prišiel známy biblista a pedagóg bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, Mons. Jozef Jančovič. Načrel do histórie života sv. Pavla a na textoch jeho listov nás voviedol do histórie doby i myslenia tohto svätca. Stretnutie s bohatou záverečnou diskusiou predchádzala svätá omša, ktorú hosť celebroval.
Čítaj ďalej o Slovo o viere s Mons. J. Jančovičom »

Noc kostolov bude tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

Táto medzinárodná akcia zameraná na sprístupnenie farských priestorov verejnosti pokračuje aj tento rok. Naša farnosť sa do nej zapojí už po šiestykrát. Pre všetkých návštevníkov budú k dispozícii rusovské kostoly, sakristia, krypta, kostolná veža, pastoračné centrum i farská záhrada. Bohatý program nás bude sprevádzať od 18:00 až do neskorých nočných hodín. Súčasťou programu bude aj príhovor Mons. Bezáka a koncert speváčky Janais.
Čítaj ďalej o Noc kostolov bude tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais »

Tvorivé dielne pre deti

Dnes si už v našej farnosti ani nevieme predstaviť, že by sme sa na Veľkú Noc okrem duchovnej a takpovediac domácej prípravy na tieto najväčšie sviatky v roku nenachystali aj spolu s našimi deťmi. Inak tomu nebolo ani tento rok. V sobotu, 13. apríla popoludní, hneď po tom, ako priestory pastoračného centra opustili kňazi nášho dekanátu, ktorí zaistili predveľkonočnú sviatosť zmierenia pre našu farnosť, začali sa schádzať nielen rodiny s deťmi, ale na našu radosť aj viacerí dospelí muži, aby z množstva pripravených materiálov vyrobili originálne veľkonočné dekorácie. Hudobný podmaz z melódií typických pre Veľkú Noc, drobné zdravé občerstvenie a dobrý výber nápojov už vopred vytvorilo vynikajúcu atmosféru pre tvorivosť účastníkov dielní. Ich úspech bol napokon zrejmý nielen z bohatej účasti, ale aj toho, že poslední účastníci ani nestihli začiatok večernej svätej omše.
Čítaj ďalej o Tvorivé dielne pre deti »

Putovali sme na Butkov

Na Slovensku máme množstvo pútnických miest, ktoré majú už viac či menej bohatú tradíciu. Jedno z nich, ktoré si ešte len budujúce svoje postavenie u domácich a zahraničných veriacich, je nie veľmi ďaleko od Bratislavy - na Považí. Hora Butkov. V našej farnosti sme sa rozhodli, že počas tohtoročného veľkonočného času si prehĺbime svoje povedomie viery a jej každodenného žitia aj návštevou tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta. Na túto jednodňovú púť sme sa vydali v sobotu, 27. apríla. Mali sme bohatý duchovný program: uvítanie majiteľom cementární a iniciátorom myšlienky vybudovania pútnického miesta pánom Barcíkom, cez krížovou cestou, svätú omšu v nádhernej skalnej kaplnke, obhliadku areálu a v ňom postavených pamätníkov až po spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a chutný obed. Spoločná cesta autobusom vytvorila ideálne prostredie pre naše farské spoločenstvo, takže sme sa navzájom ešte lepšie spoznali a spoločne sa obohatili. Potešili sme sa aj účastníčkam z petržalskej farnosti. Prežili sme nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň, na ktorý nielenže budeme dlho spomínať, ale ktorý v nás umocnil veľkonočný čas a jeho odkaz pre náš každodenný život i obyčajnú, ľudskú spolupatričnosť.
Čítaj ďalej o Putovali sme na Butkov »

Slovo o viere s donom Luscoňom

Veľkonočné obdobie a samotné sviatky osobitne možno považovať za čas dotýkajúci sa samotnej podstaty našej viery. Hĺbkou svojho dotyku so zmyslom nášho života môžu byť pre nás zdrojom sily a motivácie pre celých nasledujúcich dvanásť mesiacov. Je preto veľmi vhodné a užitočné, aby sme tento čas využili na fyzické aj mentálne spomalenie, ponorenie sa do týchto dní a ich odkazu a nanovo precítili celú ich hĺbku. Okrem individuálnych možností nám cyklus Slovo o viere už tradične ponúka aj predveľkonočnú duchovnú obnovu, v ktorej sa za pomoci kňaza necháme presiaknuť hlbokými myšlienkami odkazu obety Ježiša Krista za svet, za každého z nás. Na tohtoročnú Veľkú Noc nás takto prišiel v piatok, 5. apríla pripraviť salezián don Jozef Luscoň. Tému nastolil už počas kázne vo večernej svätej omši, po ktorej sme sa stretli v Pastoračnom centre.
Čítaj ďalej o Slovo o viere s donom Luscoňom »

Bol to výnimočný koncert

Umelci veľmi radi využívajú výbornú akustiku nášho chrámu sv. Márie Magdalény. 6. apríla sme privítali skvelé hudobné teleso a výnimočných sólistov. Svoj koncert nám po svätej omši uvedie orchester Soli Deo Gloria, ktorý sa špecializuje na interpretáciu barokovej hudby. Spolu s ním sa predstavili sólisti Anna Kňažíková (soprán) a Matej Benda (kontratenor). V podaní orchestra a sólistov zaznelo dielo "Stabat mater" od G. B. Pergolesiho. Je to jedno z najznámejších diel svetovej klasickej hudby, ktoré pojednáva o Ježišovej matke, plačúcej pod krížom.
Čítaj ďalej o Bol to výnimočný koncert »

Kapucín Félix u nás celebroval aj koncertoval

Známa osobnosť nielen medzi veriacimi a nie iba v Bratislave, brat Félix - kapucín, kňaz, kazateľ, spevák, hudobník a najnovšie aj pápežov služobník – misionár milosrdenstva. Plným menom Félix Ján Tkáč. Bol naším hosťom vo štvrtok, 28. marca večer, kedy celebroval večernú svätú omšu, po ktorej nás ešte obohatil svojim typickým a originálnym speváckym a hudobným umením. Standing ovation a tri prídavky boli len zvýraznením nášho ocenenia umenia nielen brata Félixa, ale aj jeho rodného brata a sprevádzajúceho gitaristu. Na záver si mnohí z nás kúpili knižku Kapucín Félix - misionár Božieho milosrdenstva s Félixovým podpisom, ako aj viaceré hudobné albumy tohto kňaza a umelca zároveň.
Čítaj ďalej o Kapucín Félix u nás celebroval aj koncertoval »

Autor sochy na Butkove u nás

Koncom apríla sa z našej farnosti chystáme navštíviť pútnické miesto na Považí – horu Butkov. Tá je známa aj monumentálnou, 6 metrov vysokou sochou Panny Márie. Jej autor – akademický sochár Vladimír Višváder – nám svoje dielo i toto nádherné miesto prišiel osobne predstaviť. Autentickú výpoveď tohto umelca spolu s vynikajúcim dokumentom o hore Butkov sme si vypočuli a zhliadli v piatok, 22. marca, od 19:00 hod. v Pastoračnom centre Márie Magdalény.
Čítaj ďalej o Autor sochy na Butkove u nás »
Ukazujem 1 - 10 z 229 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 23