Novinky

Noc kostolov 2019 bude 24. mája

Táto medzinárodná akcia zameraná na sprístupnenie farských priestorov verejnosti pokračuje aj tento rok. Naša farnosť sa do nej zapojí už po piatykrát. Pre všetkých záujemcov bude k dispozícii kostol, sakristia, krypta, kostolná veža a samozrejme aj pastoračné centrum. Bohatý program bude sprevádzať návštevníkov od popoludňajších až do neskorých večerných hodín. Záujemcom o informácie týkajúce sa histórie či umeleckých artefaktov kostola sv. Márie Magdalény ale aj kostola sv. Víta bude k dispozícii informačná brožúra. Tak ako po minulé roky, aj tento počítame s aktívnou účasťou evanjelického zboru. Podrobnejšie informácie o programe zverejníme neskôr.
Čítaj ďalej o Noc kostolov 2019 bude 24. mája »

Tvorivé dielne pre deti

Dnes si už v našej farnosti ani nevieme predstaviť, že by sme sa na Veľkú Noc okrem duchovnej a takpovediac domácej prípravy na tieto najväčšie sviatky v roku nenachystali aj spolu s našimi deťmi. Inak tomu nebolo ani tento rok. V sobotu, 13. apríla popoludní, hneď po tom, ako priestory pastoračného centra opustili kňazi nášho dekanátu, ktorí zaistili predveľkonočnú sviatosť zmierenia pre našu farnosť, začali sa schádzať nielen rodiny s deťmi, ale na našu radosť aj viacerí dospelí muži, aby z množstva pripravených materiálov vyrobili originálne veľkonočné dekorácie. Hudobný podmaz z melódií typických pre Veľkú Noc, drobné zdravé občerstvenie a dobrý výber nápojov už vopred vytvorilo vynikajúcu atmosféru pre tvorivosť účastníkov dielní. Ich úspech bol napokon zrejmý nielen z bohatej účasti, ale aj toho, že poslední účastníci ani nestihli začiatok večernej svätej omše.
Čítaj ďalej o Tvorivé dielne pre deti »

Pozývame na púť na Butkov

Na Slovensku máme množstvo pútnických miest, ktoré majú už viac či menej bohatú tradíciu. Jedno z nich, ktoré si ešte len budujúce svoje postavenie u domácich a zahraničných veriacich, je nie veľmi ďaleko od Bratislavy - na Považí. Hora Butkov. V našej farnosti sme sa rozhodli, že počas tohtoročného veľkonočného času si prehĺbime svoje povedomie viery a jej každodenného žitia aj návštevou tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta. Túto jednodňovú púť absolvujeme v sobotu, 27. apríla. Čaká nás bohatý duchovný program: počnúc krížovou cestou, cez svätú omšu, prednášku o tomto pútnickom mieste až po spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. Chceme sa spoločne vypraviť na túto krásnu cestu v autobuse tak, aby sme celý čas zdieľali naše spoločenstvo a tak sa navzájom ešte lepšie spoznali a vzájomne sa obohatili. Vítaní budú preto všetci, ktorí prídu, a to nielen z našej farnosti. Stále je možné prihlásiť sa vždy po svätej omši v sakristii alebo počas nedeľnej farskej kávy. Sme si istí, že spolu prežijeme nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň, na ktorý nielenže budeme dlho spomínať, ale ktorý v nás umocní veľkonočný čas a jeho odkaz pre náš každodenný život. Vyrazíme o 8:00 hod. spred rusovskej pošty.
Čítaj ďalej o Pozývame na púť na Butkov »

Slovo o viere s donom Luscoňom

Veľkonočné obdobie a samotné sviatky osobitne možno považovať za čas dotýkajúci sa samotnej podstaty našej viery. Hĺbkou svojho dotyku so zmyslom nášho života môžu byť pre nás zdrojom sily a motivácie pre celých nasledujúcich dvanásť mesiacov. Je preto veľmi vhodné a užitočné, aby sme tento čas využili na fyzické aj mentálne spomalenie, ponorenie sa do týchto dní a ich odkazu a nanovo precítili celú ich hĺbku. Okrem individuálnych možností nám cyklus Slovo o viere už tradične ponúka aj predveľkonočnú duchovnú obnovu, v ktorej sa za pomoci kňaza necháme presiaknuť hlbokými myšlienkami odkazu obety Ježiša Krista za svet, za každého z nás. Na tohtoročnú Veľkú Noc nás takto prišiel v piatok, 5. apríla pripraviť salezián don Jozef Luscoň. Tému nastolil už počas kázne vo večernej svätej omši, po ktorej sme sa stretli v Pastoračnom centre.
Čítaj ďalej o Slovo o viere s donom Luscoňom »

Bol to výnimočný koncert

Umelci veľmi radi využívajú výbornú akustiku nášho chrámu sv. Márie Magdalény. 6. apríla sme privítali skvelé hudobné teleso a výnimočných sólistov. Svoj koncert nám po svätej omši uvedie orchester Soli Deo Gloria, ktorý sa špecializuje na interpretáciu barokovej hudby. Spolu s ním sa predstavili sólisti Anna Kňažíková (soprán) a Matej Benda (kontratenor). V podaní orchestra a sólistov zaznelo dielo "Stabat mater" od G. B. Pergolesiho. Je to jedno z najznámejších diel svetovej klasickej hudby, ktoré pojednáva o Ježišovej matke, plačúcej pod krížom.
Čítaj ďalej o Bol to výnimočný koncert »

Kapucín Félix u nás celebroval aj koncertoval

Známa osobnosť nielen medzi veriacimi a nie iba v Bratislave, brat Félix - kapucín, kňaz, kazateľ, spevák, hudobník a najnovšie aj pápežov služobník – misionár milosrdenstva. Plným menom Félix Ján Tkáč. Bol naším hosťom vo štvrtok, 28. marca večer, kedy celebroval večernú svätú omšu, po ktorej nás ešte obohatil svojim typickým a originálnym speváckym a hudobným umením. Standing ovation a tri prídavky boli len zvýraznením nášho ocenenia umenia nielen brata Félixa, ale aj jeho rodného brata a sprevádzajúceho gitaristu. Na záver si mnohí z nás kúpili knižku Kapucín Félix - misionár Božieho milosrdenstva s Félixovým podpisom, ako aj viaceré hudobné albumy tohto kňaza a umelca zároveň.
Čítaj ďalej o Kapucín Félix u nás celebroval aj koncertoval »

Autor sochy na Butkove u nás

Koncom apríla sa z našej farnosti chystáme navštíviť pútnické miesto na Považí – horu Butkov. Tá je známa aj monumentálnou, 6 metrov vysokou sochou Panny Márie. Jej autor – akademický sochár Vladimír Višváder – nám svoje dielo i toto nádherné miesto prišiel osobne predstaviť. Autentickú výpoveď tohto umelca spolu s vynikajúcim dokumentom o hore Butkov sme si vypočuli a zhliadli v piatok, 22. marca, od 19:00 hod. v Pastoračnom centre Márie Magdalény.
Čítaj ďalej o Autor sochy na Butkove u nás »

Februárová detská sv. omša

V piatok, 15. februára, sa deti našej farnosti aj s rodičmi opäť zišli pri príležitosti konania detskej svätej omše. Už od 17:00 hod. si nacvičovali svoje spevy, prednes čítaní i drobné choreografie k svojmu spevu. Potom, od 18:00 hodiny, sme výnimočne v Pastoračnom centre slávili svätú omšu. A po nej si už deťúrence spoločne vymieňali svoje dojmy z uplynulého týždňa absolvovali svoje krátke stretko.
Čítaj ďalej o Februárová detská sv. omša »

Tohtoročné fašiangy

Vianoce a Nový rok sú už nenávratne za nami a aj vonkajšie teploty nám pomaly začínajú pripomínať, že zima sa postupne chystá na odchod. A to je pre nás čas, aby sme pripravili pre farníkov príležitosti precítiť fašiangové obdobie jemu vlastným spôsobom. Na svoje si prídu nielen dospelí farníci, ale v nemalej miere aj naše deti.
Čítaj ďalej o Tohtoročné fašiangy »

Marek Vagovič bol pri našom krbe

Stretnutia so známymi osobnosťami slovenského verejného života pri krbe nášho Pastoračného centra pokračovali v marci večerom so známym slovenským investigatívnym novinárom Marekom Vagovičom z portálu aktuality.sk, kolegom zavraždeného Jána Kuciaka. Témou večera bolo Hľadanie pravdy. Preplnené centrum počúvalo aj diskutovalo skoro 3 hodiny. Atmosféru, priebeh aj dojmy hosťa ideálne zachytáva jeho vlastný príspevok na sociálnej sieti.
Čítaj ďalej o Marek Vagovič bol pri našom krbe »
Ukazujem 1 - 10 z 226 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 23