Novinky

« Späť

Slovo o viere – Papua-Nová Guinea (pozvánka)

Slovo o viere – Papua-Nová Guinea (pozvánka)

V piatok, 20. mája, našu farnosť navštívi misionár Spoločnosti Božieho slova (Societas Verbi Divini – SVD) páter Rastislav Kršák, aby nám priblížil život kresťana aj rímskokatolíckeho kňaza na mimoeurópskom kontinente. Využime preto jedinečnú príležitosť a nazrime do tohto pre nás exotického sveta cez autentické skúsenosti, zážitky a spomienky kňaza, ktorý v Papue_Novej Guinei pôsobil ako misionár 9 rokov. Začíname tradične o 18:00 hod. svätou omšou v kostole a po nej pokračujeme v Pastoračnom centre prednáškou s diskusiou. Príďte, všetci ste srdečne pozvaní!

Papua Nová Guinea sa nachádza v juhozápadnom Tichom oceáne severne od ostrovného kontinentu Austrálie. Väčšina obyvateľov stále žije vo vidieckych oblastiach pracujúcich v poľnohospodárstve. So svojím národným mottom, ktoré sa hlási k presvedčeniu, že môže existovať „jednota v rozmanitosti“, hovorí obyvateľstvo ostrovnej krajiny približne 850 jazykmi.

Jedným z aspektov tradičného náboženstva, o ktorom sa stále predpokladá, že ho verí významný počet miestnych kmeňových členov v Papue-Novej Guinei, je viera v zlých duchov, známa tiež ako masalai. Tí boli zodpovední za všetky druhy škodlivých činností vrátane nehôd, zranenia, nešťastia a dokonca úmrtia.

Ďalej