Novinky

« Späť

Odkaz Roku Božieho slova

Odkaz Roku Božieho slova

Posledným dňom septembra tohto roku sme zavŕšili osobitnú celosvetovú aktivitu iniciovanú Svätým Otcom Františkom, ktorej cieľom bolo zamerať našu pozornosť na Sväté Písmo. Mnohí z nás boli iste touto myšlienkou oslovení a využili čas od Prvej adventnej nedele 2019 do konca septembra 2020 na to, aby našli spôsob a priestor, ako na pápežovu iniciatívu osobne zareagovať. Sebe vhodnou formou. Bolo by však veľkou škodou, ak by sme ukončením Roka Božieho slova na túto aktivitu rezignovali.

Asi každý z nás si prizná, že v kontakte so Svätým Písmom má rezervy. Možno si vravíme: Veď úryvky z Biblie, a to cielene kombinované, počúvame každú nedeľu, niektorí aj častejšie, pri návšteve svätej omše, a teda máme istotou, že v priebehu troch rokov si túto Knihu kníh vypočujeme prakticky celú. Keďže na bohoslužby chodíme pravidelne, tak sme aj pravidelne v kontakte s týmto večným textom. Áno, je to pravda. Ale dôvod, pre ktorý sa Svätý Otec rozhodol pre iniciovanie Roku Božieho slova, bol nepochybne aj v tom, že si položil otázku: Stačí to?

Takže – naozaj nám to stačí? Odpoveď cíti iste každý z nás. Bolo by preto iste užitočné, ak by v nás Rok Božieho slova zostal ako trvalý odkaz a pocit vnútornej potreby venovať sa Svätému Písmu systematicky. Veď koľko z neho vyrozumieme počas bohoslužby slova? A nie sme často počas nej roztržití a nesústredení, takže z prečítaného často neporozumieme podstatu a preto si z kostola do života neodnesieme toľko, koľko by sme mohli? Nie je tá znížená pozornosť spôsobená aj aj tým, že máme pocit, že za roky počúvania troch cyklov čítaní už všetky dokonale poznáme a nemôžu nám priniesť nič nové? Myslím, že každý z nás si už na nejakej skúsenosti z vlastného života uvedomil, že Sväté Písmo je okrem iného geniálne aj tým, že určitý konkrétny text vnímaný s trojročným odstupom vyúsťuje v odlišných okolnostiach do rôznych poučení a je dobre aplikovateľný na situáciu, v tej, ktorú práve žijeme? Som presvedčený, že z čítaní bohoslužby slova si odnesieme potrebný(é) odkaz(y) iba vtedy, ak sme na dané čítania vopred pripravení a poznáme historické aj teologické súvislosti textov a ich poslanie tým, ktorým boli pôvodne určené. Skúsme sa preto zamyslieť, ako by sme Biblii mohli svoju pozornosť venovať systematicky. Možností na to je dnes množstvo.

Mám za to, že najlepšie je začať u seba tým, že sa na svätú omšu – na jej čítania – vopred pripravím. Možností je veľa. Napríklad:

*      prečítať si prílohu Katolíckych novín Deň Pána, kde býva komentár fundovaného teológa;

*      vziať si do ruky Slovo medzi nami – mesačník vydávaný rehoľou Redemptoristov, kde je k čítaniu každého dňa pripravený vynikajúci komentár, ktorý nás vovedie do hĺbky čítania daného dňa v širších súvislostiach;

*      mnohí z nás si v rokoch 2001 až 2010 objednali časopis Sväté Písmo pre každého – vynikajúci mesačník vydávaný vydavateľstvom DON BOSCO, ktorý postupne zverejnil okrem samotných biblických textov aj bohatý vysvetľujúci komentár a názorné ilustrácie. Prečítaním adekvátnej časti textu, ktorý je programom nadchádzajúcej bohoslužby v tomto zdroji, sa čitateľ dozvie veľmi veľa o tom, za akých okolností, pre koho a s akým cieľom bolo napísané to, čo sa pri svätej omši číta;

*      priaznivci sveta internetu iste poznajú aj mnohé webové stránky venované exegézam alebo zverejňujúce kázne a homílie duchovných;

*      mladšia generácia pracujúca so smartfónmi si iste bez problémov zase rada nainštaluje mobilné aplikácie, či už Biblia, Rok Božieho slova, Zamyslenia+ alebo ďalšie, ktoré sú dostupné pre systémy iOs a Android.

takto by sa dalo veľmi dlho pokračovať. Rezervy však vidím aj v tom, ako sú čítania počas svätých omší interpretované. Myslím si, a nie je to iba môj názor, že liturgické čítania by nemal čítať pár minút pred svätou omšou náhodne vybratý návštevník kostola. Interpretácia biblického textu má svoje špecifiká a jeho základným cieľom je podať ho takou formou, aby z textu prirodzene vyniklo a bolo zdôraznené to kľúčové tak, aby si poslucháč uvedomil presne to, čo je najdôležitejšie. Je to vážna a dôležitá služba. Preto by bolo iste veľmi vhodné, aby každý, kto pristupuje k ambóne, mal text vopred nielen načítaný, ale aj dôkladne pochopený vo všetkých jeho súvislostiach a zároveň bol schopný interpretačne ho podať tak, aby prirodzene upozornil na to, čo je najdôležitejšie. Lektor by mal byť človek systematicky sa na svoju úlohu pripravujúci vopred. Preto je v mnohých farnostiach na každý týždeň vopred stanovený zoznam lektorov tak, aby boli vytvorené podmienky na ich individuálnu prípravu. Aj pre lektorov je k dispozícii množstvo pomôcok:

*      vynikajúcim zdrojom rozširujúcich poznatkov o Svätom Písme zameraných na lektora je napr. dlhodobý cyklus Rádia Lumen Choďte a hlásajte, ktorý je možné počúvať na vlnách rádia každú nedeľu ráno. Okrem samotného čítania má poslucháč k dispozícii pre vlastné úvahy aj fundované teologické komentáre. A to aj v archíve rádia (https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html);

*      k dispozícii sú zaujímavé knižky určené lektorom dostupné zväčša v predajniach Spolku svätého Vojtecha ako aj viaceré internetové zdroje;

*      Katolícke biblické dielo ponúka dedikované kurzy pre lektorov konané priamo vo farnostiach, kde vybraní odborníci poskytnú rady a vedenie laikom zaujímajúcim sa o lektorát, ako túto úlohu čo najlepšie zvládnuť (https://kbd.sk/kurz-lektorov-a-zalmistov/);

*      podobné kurzy zvykne robiť aj Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave.

Skúsme sa teda spoločne zamyslieť nad naším vzťahom k Božiemu slovu a ako plnenie odkazu Roka Božieho slova skúsiť nájsť individuálnu formu, ako sa Písmu venovať viac, systematicky a aktívne. Taký prístup bude iste každému, kto sa preň rozhodne, osobným a trvalým duchovným prínosom.