Novinky

« Späť

25. 5. medzi nás príde apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

25. 5. medzi nás príde apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius je veľvyslancom štátu Vatikán v našej krajine a oficiálnym zástupcom Svätého Otca na Slovensku. Od júna 2022 je ním otec arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, ktorý je vo svojej funkcii vlastne prostredníkom medzi pápežom a krajinou, v ktorej pôsobí. Je preto pre nás tou najbližšou osobou, ktorá nám vie a môže sprostredkovať názory a stanoviská Svätého Otca. V časoch, ktoré žijeme, je to osobitne zaujímavé, veď vnútrocirkevný vývoj je veľmi dynamický. Osobitnou a nosnou témou súčasnosti je najmä synodalita, ale Cirkev žije aj mnohými inými dôležitými témami. Vítame preto výnimočnú príležitosť vypočuť si priamo od Mons. GIrasoliho informácie o tom, ako dnešný zložitý svet vidí Svätý Otec. Preto všetkých záujemcov o stretnutie s apoštolským nunciom srdečne pozývame na stretnutie s ním, na ktoré sa tešíme v sobotu, 25. mája o 18:45 hod. Samozrejme, ako je už tradíciou diskusných večerov Slovo o viere, diskusnému večeru s otcom nunciom bude predchádzať svätá omša v tradičnom termíe o 18:00 hodine v našom kostole celebrovaná v slovenskom jazyku. Príďte sa stretnúť s osobnosťou Mons. Girasoliho a dozvedieť sa o pohľadoch pápeža Františka na súčasný svet.

Mons. Nicola Girasoli sa narodil 21. júla 1957 v Ruvo di Puglia (Bari – Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 1980 a bol inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia. Získal doktorát z kánonického práva.  Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne.

Dvadsiateho štvrtého januára 2006 bol menovaný za apoštolského nuncia v Zambii a Malawi. 29. októbra 2011 bol menovaný za apoštolského nuncia v Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách. 16. júna 2017 bol menovaný za apoštolského nuncia v Peru. Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk.

Ďalej