Vzácni hostia na nedeľnej svätej omši

Vzácni hostia na nedeľnej svätej omši

Svätú omšu najbližšej nedele, 16. júna, obohatia dvaja vzácni sólisti: barytónista a klavírna sólistka. Každý, kto chce zažiť nielen tradičné duchovné pookriatie, ale aj umelecký vokálny a inštrumentálny zážitok mimoriadnej hodnoty, je srdečne zvaný na našu nedeľnú svätú omšu v obvyklý čas o 9:30 hod.
2. rusovská kvapka krvi už dnes!

2. rusovská kvapka krvi už dnes!

Po mimoriadnom úspechu minuloročnej prvej Rusovskej kvapky krvi nemôžeme inak, ako túto vydarenú a potrebnú akciu zopakovať aj tento rok. V pondelok, 27. mája sa v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény od 8:00 hod. stretnú všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí odkázaných na nezištnú pomoc druhých. Národná transfúzna služba príde aj so svojom mobilnou odberovou jednotkou, aby umožnila dobrým ľuďom darovať tú najcennejšiu tekutinu – krv, ktorá je nenahraditeľnou zložkou liečby mnohých chorôb. Záujemcov prosíme o prihlásenie sa na adrese kvapka.krvi.rusovce@gmail.com.
Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

6 rokov. Takú dobu už organizujeme Noc kostolov, takže môžeme s radosťou konštatovať, že v našej farnosti zapustila hlboké korene novej tradície. Jej aj tento rok zopakovaný úspech nás opäť presviedča, že hoci sme tie ostatné roky účasťou na tejto akcii zostali v Bratislave a jej širokom okolí úplne osamotení a na celom Slovensku sme boli iba jedna z tridsiatich farností s Nocou kostolov, oplatí sa otvoriť naše sakrálne i ostatné farské priestory záujemcom bez rozdielu vierovyznania či adresy pobytu. Nielenže to utužuje farnosť ako takú a jej farníkov, ktorí ju tvoria, ale účinne láme bariéry a otvára cesty pre komunikáciu všetkých ľudí dobrej vôle navzájom. Ekumenický rozmer tomuto večeru dodala aj aktívna účasť našich bratov evanjelikov. Aj tento ročník nám jasne ukázal, že nemalé úsilie, ktoré sme na jeho prípravu vynaložili, prinieslo svoje bohaté duchovné, ľudské a spoločenské ovocie pre všetkých zúčastnených. Odmena na nezaplatenie.
Benefícia pre kostolík sv. Víta

Benefícia pre kostolík sv. Víta

V októbri minulého roka sme na benefičnom popoludní predstavili naše hlavné zámery s revitalizáciou nášho kostolíka sv. Víta. Medzičasom sa práce na jeho stavebných úpravách rozbehli konkrétnymi úpravami, vďaka ktorým dnes už vnútri nevyzerá ako zanedbaná historicky stavba, ale sa v nej už jasne črtá budúci vzhľad aj využitie interiéru. Preto sme na popoludnie 5. mája pripravili akciu, pri ktorej sme o 15:00 hod. kostolík otvorili všetkým, ktorým leží na srdci jeho osud a budúce využívanie, aby sme ich oboznámili s tým, ako sme s jeho vynovením pokročili ako aj cieľom, kam smerujeme pri jeho úpravách. Bohatým kultúrnym programom sme zároveň vytvorili atmosféru benefičného podujatia, keďže ambíciou večera bolo aj poskytnúť príležitosť darcom finančnej pomoci prispieť na jeho stavebné úpravy.
Putovali sme na Butkov

Putovali sme na Butkov

Na Slovensku máme množstvo pútnických miest, ktoré majú už viac či menej bohatú tradíciu. Jedno z nich, ktoré si ešte len budujúce svoje postavenie u domácich a zahraničných veriacich, je nie veľmi ďaleko od Bratislavy - na Považí. Hora Butkov. V našej farnosti sme sa rozhodli, že počas tohtoročného veľkonočného času si prehĺbime svoje povedomie viery a jej každodenného žitia aj návštevou tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta. Na túto jednodňovú púť sme sa vydali v sobotu, 27. apríla. Mali sme bohatý duchovný program: uvítanie majiteľom cementární a iniciátorom myšlienky vybudovania pútnického miesta pánom Barcíkom, cez krížovou cestou, svätú omšu v nádhernej skalnej kaplnke, obhliadku areálu a v ňom postavených pamätníkov až po spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a chutný obed. Spoločná cesta autobusom vytvorila ideálne prostredie pre naše farské spoločenstvo, takže sme sa navzájom ešte lepšie spoznali a spoločne sa obohatili. Potešili sme sa aj účastníčkam z petržalskej farnosti. Prežili sme nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň, na ktorý nielenže budeme dlho spomínať, ale ktorý v nás umocnil veľkonočný čas a jeho odkaz pre náš každodenný život i obyčajnú, ľudskú spolupatričnosť.
Ukazujem 1 - 5 z 230 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 46