Významný organový festival aj v našom kostole. Už 4. augusta!

Významný organový festival aj v našom kostole. Už 4. augusta!

Vynikajúca organová virtuózka medzinárodného formátu Monika Melcová príde predviesť svoju brilantnú hru aj priamo k nám do Rusoviec. Koncert v jej podaní a v sprievode telesa Musica Eterna na našom historickom nástroji od Michala Slezáka z roku 1872 odznie 4. augusta o 19:00 hodine. V ponuke budú diela takých velikánov kráľovského nástroja, akými sú Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel a Antonio Vivaldi v úprave samotnej organistky. Meno umelkyne, citlivý výber diel i akustika a atmosféra nášho chrámu sú zárukou mimoriadneho zážitku. Tento ojedinelý umelecko-kultúrny počin je voľne prístupný verejnosti. Všetci záujemcovia o organové umenie sú srdečne zvaní.
Stretnutie starej a novej tradície

Stretnutie starej a novej tradície

Krásne letné slnečné počasie, blankytne modrá obloha, krásnymi kyticami ozdobený oltár v tieni stromov Rímskeho parčíka, početný zbor a orchester pod vedením Martina Puhovicha a do posledného miesta zaplnené lavice aj okolitý priestor parčíka vytvorili ideálnu sviatočnú atmosféru pre hodovú svätú omšu, ktorú za koncelebrácie nášho pána farára Júliusa Mariána Prachára vyslúžil rusovský rodák Gerhard Glazer Opitz. Jeho pútavé slová o Márii Magdaléne a jej odkaze pre nás budú ešte dlho znieť v našich ušiach. Svätú omšu hneď po jej skončení doplnila nová rusovská tradícia. S radosťou môžeme konštatovať, že oslava patrocínia nášho kostola sa tak po všetkých stránkach vydarila.
Najsvätejšie Kristovo telo a Krv

Najsvätejšie Kristovo telo a Krv

Sviatok známy skôr ako Božie Telo sme si v nedeľu, 6. júna, pripomenuli už podľa našej rusovskej tradície – požehnaním chlebov v závere svätej omše a ich následným lámaním a rozdávaním účastníkom svätej omše vychádzajúcim z kostola po jej skončení. Umožnili to uvoľňujúce sa pandemické opatrenia a i miera zaočkovania Rusovčanov. Samozrejme, napriek pozitívne sa vyvíjajúcej situácii sme prísne dodržiavali platné opatrenia. Stretnutie pri ešte teplom, čerstvom, voňavom a chrumkavom chlebíku sa pod stromami parku pred kostolom skončilo až pred poludním. Zaiste dobre padlo všetkým generáciám prítomných farníkov a nepochybne prispelo k hlbšiemu prežitiu našej viery i utužovaniu vzájomných vzťahov.
Pozývame do kostola

Pozývame do kostola

Vzhľadom k zlepšujúcej sa pandemickej situácii bolo rozhodnuté opäť umožniť ľuďom osobnú účasť na bohoslužbách v chrámoch. Počnúc pondelkom, 19. aprílom, budú brány chrámov znovu otvorené, avšak vstup do kostolov bude podmienený plnením obvyklých hygienických podmienok – prekrytím horných dýchacích ciest, teda nielen úst, ale aj nosa, dezinfekciou rúk pri vstupe do kostola, dodržiavaním náležitého bezpečnostného odstupu (2 metre) a počet návštevníkov musí byť taký, aby ich celkový počet neprekročil 1 návštevníka na 15 m2 plochy kostola určenej pre návštevníkov (nezapočítavajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Bohoslužobný poriadok bude zostavený tak ako pred zatvorením chrámov s jedinou výnimkou v nedeľu, 25. apríla bude svätá omša o 9:30 hod. aj večer o 18:00 hod., aby bola osobná účasť na nedeľných bohoslužbách umožnená čo najväčšiemu počtu veriacich.
Začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ak v inom príspevku pozývame veriacich naspäť do chrámov k osobnej účasti na bohoslužbách, okrem uvoľnenia epidemických opatrení máme na návrat aj ďalší významný dôvod – v deň, keď sa otvárajú kostoly, teda v pondelok, 19. apríla, sa začína týždeň venovaný zjednoteniu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla.
Ukazujem 1 - 5 z 286 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 58