Oznam správcu farnosti

Oznam správcu farnosti

Najnovšie striktné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné v súvislosti s pandemickou situáciou od 15. októbra výrazne obmedzili možnosť osobnej účasti veriacich na bohoslužbách. Pre dodržanie všetkých vyhlásených zásad bolo preto potrebné aj v našej farnosti nastaviť pravidlá účasti na bohoslužbách. Dôrazne žiadame všetkých rusovských farníkov a návštevníkov bohoslužieb v našom kostole, aby ich v plnej miere a bez výnimky dodržiavali.
Bohoslužby v novom režime

Bohoslužby v novom režime

Protipandemické opatrenia súvisiace s verejným životom a tým aj bohoslužbami sa dynamicky menia asi tak ako čísla pozitívne diagnostikovaných každý deň. Len nedávno sme sa zmierili s ohláseným úplným zatvorením kostolov pre bohoslužby, a už je to opäť inak: bohoslužby sa môžu konať pri zachovaní všetkých doterajších hygienických preventívnych opatrení tak, že v kostole môže byť maximálne 6 ľudí vrátane celebranta, kostolníka a prípadnej asistencie či organistu. Ako sa s týmito nariadeniami vysporiadame v našej farnosti?
Buďme štedrí

Buďme štedrí

Misionár – v mysliach mnohých toto slovo zrejme evokuje predstavu ďalekých a exotických krajín a ťažkej služby v mimoriadnych podmienkach možno až tretieho sveta alebo v krajinách, kde je potláčanie kresťanskej viery súčasťou štátnej politiky. Ale misionárov máme aj tu na Slovensku – či už tých zahraničných, alebo aj slovenských, pracujúcich na anonymných sídliskách či v menšinových komunitách. Títo obetaví ľudia – najmä rehoľní a diecézni kňazi – obetovali kus svojho života, pohodlia v rodnej krajine a neraz i svojho zdravia, aby priniesli tak prepotrebnú pomoc a oporu chudobným alebo utláčaným, veriacim aj neveriacim, skrátka všetkým, ktorí potrebujú Božiu i svetskú pomoc a vedenie, ktoré doteraz nepoznali či nezažili. Práve spomienke a pomoci týmto obetavcom a ľuďom, ktorým pomáhajú, je venovaná Misijná nedeľa, ktorá má v tomto roku svoje miesto 18. októbra.
Odkaz Roku Božieho slova

Odkaz Roku Božieho slova

Posledným dňom septembra tohto roku sme zavŕšili osobitnú celosvetovú aktivitu iniciovanú Svätým Otcom Františkom, ktorej cieľom bolo zamerať našu pozornosť na Sväté Písmo. Mnohí z nás boli iste touto myšlienkou oslovení a využili čas od Prvej adventnej nedele 2019 do konca septembra 2020 na to, aby našli spôsob a priestor, ako na pápežovu iniciatívu osobne zareagovať. Sebe vhodnou formou. Bolo by však veľkou škodou, ak by sme ukončením Roka Božieho slova na túto aktivitu rezignovali.
Bohoslužby a núdzový stav

Bohoslužby a núdzový stav

Z každodenne zverejňovaných počtov ľudí s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na infekciu novým koronavírusom je už niekoľko dní zrejmé, že sa razantne začala druhá vlna epidémie. A nielen zdravotníci vedia, že jej priebeh, dĺžka aj následky môžu byť oveľa horšie, ako to bolo počas prvej vlny na jar tohto roku. Je preto prirodzené, že Vláda SR prijala opatrenia adekvátne urgentnosti potreby tejto pandémii čeliť, preto je od 1. októbra už po druhýkrát vyhlásený núdzový stav. Jeho dôsledky dopadajú okrem mnohých iných oblastí aj na konanie bohoslužieb. Je v záujme nás všetkých, osobitne starších, aby každý z nás dôsledne dodržiaval všetky nariadenia a opatrenia. Pozrime sa na ich súhrn.
Ukazujem 1 - 5 z 274 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 55