Divadielko a tvorivé dielne pre deti

Divadielko a tvorivé dielne pre deti

Milé deti, milí rodičia, pozývame vás na divadelné predstavenie Zajko Fajko a hadík Vadík, ktoré nám v nedeľu 22. októbra o 16:00 hod. príde zahrať divadlo Kasia. Po predstavení v pastoračnom centre budú nasledovať tvorivé dielničky.
Bubnopárty

Bubnopárty

Pozývame vás na prvú farskú bubnovačku, ktorá sa uskutoční v pastoračnom centre v sobotu po večernej sv. omši. Pozvaní sú všetci záujemcovia vo veku od 3 do 99 rokov.
Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Dnes už svetoznáme a renomované koncertné spevácke teleso - Bratislavský chlapčenský zbor - opäť navštívil naše farské spoločenstvo, aby nás obohatil svojim umením. V piatok, 8. septembra, boli hudobným sprievodom svätej omše o 18:00 hod., po ktorej nasledoval koncertný program v priestoroch chrámu. Následne sme sa mali možnosť zo zborom a jeho vedúcimi stretnúť a porozprávať v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
Požehnanie dopravných prostriedkov

Požehnanie dopravných prostriedkov

V našej farnosti je už tradíciou, že cez prázdninové a dovolenkové obdobie náš pán farár Július M. Prachár požehnáva dopravné prostriedky. Inak tomu nebolo ani v poslednú júlovú nedeľu, kedy nám mimoriadne prialo aj počasie. A bolo to zrejmé aj z účasti. Zaplnený kostol a preplnená trávnatá plocha a príjazdová cesta boli signálom, že sa môžeme tešiť na dotyk so svätým Krištofom, patrónom cestujúcich a s tým spojenú peknú slávnosť a špecifické stretnutia.
Misijný Pamätník nenarodeným u nás

Misijný Pamätník nenarodeným u nás

K sviatku patrocínia nášho kostola sme dostali krásny darček. Vo farskom kostole sv. Márie Magdalény máme v týchto dňoch umiestnený misijný Pamätník nenarodeným, ktorý bol špeciálne zhotovený tak, aby mohol putovať do jednotlivých farností Slovenska. Ako svoju bakalársku prácu ho vyhotovil Mgr. art. Martin Hudáček s úmyslom jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.
Ukazujem 1 - 5 z 100 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 20