25. 5. medzi nás príde apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

25. 5. medzi nás príde apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius je veľvyslancom štátu Vatikán v našej krajine a oficiálnym zástupcom Svätého Otca na Slovensku. Od júna 2022 je ním otec arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, ktorý je vo svojej funkcii vlastne prostredníkom medzi pápežom a krajinou, v ktorej pôsobí. Je preto pre nás tou najbližšou osobou, ktorá nám vie a môže sprostredkovať názory a stanoviská Svätého Otca. V časoch, ktoré žijeme, je to osobitne zaujímavé, veď vnútrocirkevný vývoj je veľmi dynamický. Osobitnou a nosnou témou súčasnosti je najmä synodalita, ale Cirkev žije aj mnohými inými dôležitými témami. Vítame preto výnimočnú príležitosť vypočuť si priamo od Mons. GIrasoliho informácie o tom, ako dnešný zložitý svet vidí Svätý Otec. Preto všetkých záujemcov o stretnutie s apoštolským nunciom srdečne pozývame na stretnutie s ním, na ktoré sa tešíme v sobotu, 25. mája o 18:45 hod. Samozrejme, ako je už tradíciou diskusných večerov Slovo o viere, diskusnému večeru s otcom nunciom bude predchádzať svätá omša v tradičnom termíe o 18:00 hodine v našom kostole celebrovaná v slovenskom jazyku. Príďte sa stretnúť s osobnosťou Mons. Girasoliho a dozvedieť sa o pohľadoch pápeža Františka na súčasný svet.
Diskusný večer s Mons. F. Rábekom

Diskusný večer s Mons. F. Rábekom

Pre nás, laikov, je duchovná služba pre ozbrojené sily a ozbrojené složky Slovenskej republiky tak trochu mimo náš každodenný záber. Napriek tomu je už tradičnou súčasťou duchovnej starostlivosti Cirkvi na Slovensku, veď inštitucionálne vznikla ešte v roku 2003. Jej základnou organizačnou zložkou je Ordinariát, ktorý je postavený na úroveň diecézy. Na jeho čele je tak, ako v prípade štandardnej územnej diecézy, biskup, Mons. František Rábek. O svojom pôsobení v tejto duchovnej službe a o Ordinariáte ako takom nám otec biskup porozprával na diskusnom stretnutí konanom v rámci cyklu Slovo o viere, a to v sobotu, 4. mája o 18:45 hod. Diskusnému večeru predchádzala svätá omša celebrovaná naším hosťom v tradičnom čase o 18:00 hod. v našom kostole.
Jarné tvorivé dielničky

Jarné tvorivé dielničky

Pozývame všetky deti na zábavu plnú farieb a tvorivosti na našich jarných dielničkách v nedeľu 24. marca o 15:00 hod. vo farskom pastoračnom centre.
Svätá spoveď na biblickom pozadí

Svätá spoveď na biblickom pozadí

Prebiehajúca pôstna doba je neklamným znakom, že s nástupom jarných dní sa nezadržateľne blížia veľkonočné sviatky. Dni, kedy si pripomíname, že Boh dal svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista za nás, hriešnikov, aby nám dal novú nádej pre večný život. Na tieto veľké sviatky sa každý kresťan chce čo najlepšie pripraviť predovšetkým duchovne – dobrou svätou spoveďou. O biblickom pozadí tejto sviatosti sa s nami do Pastoračného centra sv. Márie Magdalény príde porozprávať renomovaný biblista Mons. Jozef Jančovič v sobotu, 9. februára o 18:45 hod. po tom, ako odslúži večernú svätú omšu o 18:00 hod.
Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach

Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach

Slovo o viere pokračovalo svojím ďalším dielom: tentokrát tradičných lektorov-kňazov nahradili poprední slovenskí kresťanskí novinári a publicisti – cirkevný analytik a vatikanista Imrich Gazda a špičkový kresťanský novinár Pavol Rábara. Obe tieto osobnosti poznáme najmä z kresťanského portálu www.postoj.sk. Počas diskusného večera sme sa venovali najmä pohľadu Svätého Otca na súčasnosť a budúcnosť kresťanstva, porovnaniu jeho prístupu k smerovaniu Cirkvi s názormi na túto problematiku jeho predchodcov, ale diskutovali sme aj viaceré aspekty dnes mimoriadne rozoberaného dokumentu Fiducia suplicans.
Ukazujem 1 - 5 z 336 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 68

Spevácky zbor sv. Márie Magdalény nás bude sprevádzať počas sv. omší v týchto dňoch:
 
29.6.2024 Sv. Petra a Pavla
 
Zmena programu vyhradená!