Občianske združenie VITUS

Ciele a zámery:

 1. Podpora, koordinácia, realizácia postupnej rekonštrukcie farského kostola sv. Márie Magdalény v Rusovciach a kostola sv. Víta v Rusovciach
 2. Prevádzka a údržba farského pastoračného centra sv. Márie Magdalény v Rusovciach
 3. Organizovanie podujatí a stretnutí vo farnosti Rusovce zameraných na rozvoj vzťahov v duchu kresťanských hodnôt, najmä:
  - kultúrno-spoločenské podujatia, klubové stretnutia a záujmové krúžky
  - charitatívna a sociálna činnosť orientovaná na rodiny, deti a seniorov 
  - medzinárodné stretnutia s cieľom vzájomného spoznania a zdieľania skúseností 
 4. Výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný telesný a duchovný rozvoj detí a mládeže, najmä:
  - výlety, pobytové a denné tábory
  - voľnočasové a športové aktivity 

Orgány občianskeho združenia:

Predseda - Július Marián Prachár
Podpredseda - Katarína Strapcová

Kontakty a fakturačné údaje:

Občianske združenie VITUS
Gerulatská 63
85110 Bratislava

IČO: 30795079

Číslo účtu o.z. VITUS: SK98 0900 0000 0050 5060 2387

Finančná podpora

Pre odoslanie milodaru pre občianske združenie VITUS môžete využiť Vašu bankovú mobilnú aplikáciu a oskenovať ňou tento QR kód, ktorý predvyplní platobný príkaz. Vopred ďakujeme za každý Váš milodar.

Ďakujeme za podporu

Vopred vám ďakujeme za akúkoľvek formu štedrosti a podpory, ktorú prejavujete aktivitám farskej rady a nášho občianskeho združenia. Aj vďaka vám sme mohli v minulosti realizovať mnohé diela prospešné nielen pre farníkov, ale pre všetkých Rusovčanov i hostí. Patria medzi ne okrem iných:

2010 Úprava farskej záhrady
2010 Sprístupnenie krypty
2013 Kúrenie v kostole
2013 Nová fara a Pastoračné centrum
2014 Otvorenie farskej škôlky
2015 Detské ihrisko v záhrade
2015 Vymaľovaný exteriér kostola
2017 Nová strecha kostola a veže
2017 Oprava okien na kostole
2020 Otvorenie novej farskej škôlky
2020 Obnova kostola sv. Víta a otvorenie Sankt Vitus Kaffee

V budúcnosti nás ešte čaká:

202? Rekonštrukcia organu
202? Rekonštrukcia oltárov a vymaľovanie kostola
 

Projekt kostol sv. Víta

Projekt kostol sv. Víta

Rímsko-katolícky kostolík sv. Víta patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam v Rusovciach. Nachádza sa pri hlavnej ceste na okraji parku rusovského kaštiela. Historici datujú pôvod kostolíka až do roku 1208. Na jeho základoch v roku 1613 postavili nový kostol.

V 50. rokoch 20. storočia bol kostolík zničený a vyrabovaný. S jeho obnovou začalo občianske združenie Vitus okolo roku 1995. Farnosť Rusovce, s obnoveným o.z. Vitus, má s kostolíkom nádejné plány. Vrátiť do tohto priestoru pulzujúci život.

Našou víziou je v kostolíku umožniť vystavovať rôzne diela umelcov domácich, ako aj zahraničných, organizovať príležitostné koncerty, stretnutia a organizovať iné multikultúrne podujatia. Aby bol kostolík prístupný verejnosti každodenne, uvažujeme o spolupráci s podnikateľom, ktorý bude zabezpečovať dennú prevádzku formou malej kaviarne s predajom najrôznejších vlastných špecialít a špecialít farnosti Rusovce. Všetky produkty budú niesť označenie farnosti, kostolíka sv. Víta, jeho patróna a tým budú exportovať do okolia pripomienku tém kresťanstva, mystiky a Boha. Tým chceme ponúkať službu okolitému sekulárnemu svetu, ktorý, ako dúfame, týmto projektom obohatíme.

Vo vnútri kostolíka by už čoskoro mala verejnosť objaviť zrekonštruovaný interiér. Pôvodné steny z tehál a skál so stopami rímskej stavby, vynovené omietky na klenbovom strope a prístenných pilieroch, zreštaurované a znovu otvorené staré renesančné kruhové okná v presbytériu, neskorobarokové okná v lodi a zasklené románske okná na veži kostolíka. Budova dostane nové vchodové dvere, kamennú podlahu s podlahovým kúrením, moderné a klasické lustrové osvetlenie, nový drevený chórus s točitým schodiskom a s prístupom do veže.

Interiér bude vybavený obslužným a predajným pultom, vyvýšeným pódiom v presbytériu, adekvátnym nábytkom na stolovanie a zázemím pre hygienu a technické zariadenie. Exteriér, najmä pre letnú sezónu, bude vybavený menšou terasou s posedením na južnej strane k hlavnej ceste a pre náročnejších návštevníkov, ktorým je vzácnejšie ticho a príroda, separátne sedenie pod stromami smerom k parku. Možnosť parkovania, najmä bicyklov, priamo v areáli objektu.

Nakoľko chceme tento projekt realizovať svojpomocne, bude vítaná každá pracovitá ruka, šikovný jedinec a každá, aj malá finančná podpora. Teším sa na spoločné, slávnostné otvorenie už čoskoro.

Ďakujem Vám za každú vašu pomoc a podporu,

Július Marián Prachár
Predseda občianskeho združenia

Na rekonštrukciu kostolíka sv. Víta môžete prispieť viacerými spôsobmi:

- priniesť svoj príspevok osobne na farský úrad v Rusovciach

- bezhotovostne na účet občianskeho združenia VITUS:
SK98 0900 0000 0050 5060 2387, varibilný symbol: 11