Kontakt

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bratislava- Rusovce

Gerulatská 63, 851 10 Bratislava, SK

Farár: ThDr. Július Marián Prachár, +421905497716

Tel.: +421262859327

Email: farnost[bodka]rusovce[zavináč]gmail[bodka]com

Číslo účtu farnosti: SK44 0900 0000 0051 4019 4014

 

Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii po skončení sv. omše, ideálne cez pracovné dni.

 

Pri farnosti pôsobí občianske združenie VITUS, o ktorého cieľoch, činnosti a forme podpory sa môžete dozvedieť viac na tejto stránke.