Sväté omše

Rozpis sv. omší na aktuálny týžden nájdete vo farskom kalendári.

Srdečne vás pozývame na podujatia organizované v našej farnosti. Presné termíny jednotlivých podujatí nájdete vo farskom kalendári.

 

Fašiangy

- fašiangová zábava

- karneval pre deti

- Slovo o viere

- Posedenie pri krbe

 

Pôst

- duchovná obnova

- krížové cesty v kostole + v Marianke

- tvorivé dielne pre deti

- Slovo o viere

 

Máj

- Noc kostolov

 

Jún

- posedenie pri krbe

- Božie Telo

- farský piknik

 

Leto 

- Hody - sv. Mária Magdaléna

- posvätenie dopravných prostriedkov

 

September

- posedenie pri krbe

- Slovo o viere

- farský piknik

 

Október

- pravidelná modlitba sv. ruženca

- Slovo o viere

- výročie otvorenia farského pastoračného centra

 

November

- posedenie pri krbe

- Slovo o viere

- stolnotenisový turnaj v pastoračnom centre

 

Advent

- Mikuláš

- duchovná obnova

- vianočný bazár

- tvorivé dielne pre deti

- žívý Betlehem

- predvianočná novéna

 

Vianoce

- polnočná sv. omša a po nej čaj s myšlienkou

- vianočné koncerty

- stretnutie rodín pri koledách

- koledníci

 

Silvester

- silvestrovská zábava