Žiadosť o poukázanie dvoch percent

Vážení priatelia, milí podporovatelia o.z. VITUS,

Vďaka Vám môžeme realizovať aktivity a projekty, vďaka ktorým sa nám všetkým v Rusovciach lepšie žije. Netajíme sa ambíciou vybudovať domov pre seniorov a - podobne ako pri farskej škôlke - začať chceme v menšom formáte a to denným stacionárom pre seniorov. 

Pomôžte nám tento sen premeniť na skutočnosť a poukážte dve alebo tri percentá z Vaších daní alebo daní Vašej firmy, nášmu občianskemu združeniu. Príslušné tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane - fyzická osoba

Ďakujeme za pomoc a podporu, ktorú priebežne poskytujete o.z. VITUS. 

Július Marián Prachár
predseda o.z. VITUS

 

Kontakty a fakturačné údaje:

Občianske združenie VITUS
Gerulatská 63
85110 Bratislava

IČO: 30795079

Číslo účtu o.z. VITUS: SK98 0900 0000 0050 5060 2387