Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach

Špička kresťanského novinárstva u nás v Rusovciach

Slovo o viere pokračovalo svojím ďalším dielom: tentokrát tradičných lektorov-kňazov nahradili poprední slovenskí kresťanskí novinári a publicisti – cirkevný analytik a vatikanista Imrich Gazda a špičkový kresťanský novinár Pavol Rábara. Obe tieto osobnosti poznáme najmä z kresťanského portálu www.postoj.sk. Počas diskusného večera sme sa venovali najmä pohľadu Svätého Otca na súčasnosť a budúcnosť kresťanstva, porovnaniu jeho prístupu k smerovaniu Cirkvi s názormi na túto problematiku jeho predchodcov, ale diskutovali sme aj viaceré aspekty dnes mimoriadne rozoberaného dokumentu Fiducia suplicans.

Brigáda po maľovaní kostola - sobota 24.2. a 2.3.

Pozývame všetkých ochotných farníkov pomôcť s upratovaním kostola po vymaľovaní interiéru. Túto sobotu, 24. februára od 9:00 hod. budeme upratovať hrubú špinu. Prosíme, aby ste si doniesli vysavače, vedierka a handry. Môžete prísť aj neskôr dopoludnia, každá pomoc sa zíde. Ak všetko dobre pôjde, v sobotu 3. marca od 9:00 hod. nasťahujeme do kostola obrazy, stoličky a všetko ostatné. Vopred ďakujeme za vašu ochotu pomôcť.
Židovsko-kresťanský dialóg v Rusovciach už 10. 2.

Židovsko-kresťanský dialóg v Rusovciach už 10. 2.

Diskusné večery Slovo o viere pokračujú stretnutím s rektorom Trnavskej univerzity, jezuitom, špecialistom na teologický odkaz sv. Augustína, iniciátorom židovsko-kresťanského dialógu na Slovensku a duchovným otcom projektu Otvárame dvere zameraného na dialóg židovstva a kresťanstva prof. Milošom Lichnerom, ktorý nás navštívi v sobotu, 10. februára Otec Miloš bude v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény celebrovať svätú omšu o 18:00 hodine a následne nám predstaví židovsko-kresťanský dialóg a jeho aktuálne formy na Slovensku i možnosti participácie laikov na tejto aktivite. Všetci záujemcovia o stretnutie s pánom profesorom Lichnerom sú srdečne pozvaní a vítaní.
Farský karneval pre deti

Farský karneval pre deti

Srdečne pozývame všetkých malých aj väčších na farský karneval. Stretneme sa v Pastoračnom centre v nedeľu 11. februára o 15:00 hodine.
Mgr.art Ján Matus

Mgr.art Ján Matus

S ľútosťou, ale aj s nádejou na stretnutie vo večnosti sme vzali na vedomie odchod k Pánovi nášho dlhoročného organistu, vynikajúceho človeka a priateľa pána Jána Matusa v stredu 20. decembra 2023. Jeho oduševnený prejav pri hre na organe i dobrota a láskavosť nám budú chýbať. Nech mu milostivý Pán otvorí dvere večnosti a odmení ho za jeho vernosť s obetavosť. Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a dobrotivému Bohu ďakujeme za roky jeho služby pre našu farnosť.
Показывается результатов: 1 - 5 из 333.
Предметов на странице 5
из 67

Spevácky zbor sv. Márie Magdalény nás bude sprevádzať počas sv. omší v týchto dňoch:
 
18.2.2024 1. pôstna nedeľa 
31.3.2024 Veľkonočná nedeľa
14.4.2024 3. veľkonočná nedeľa
19.5.2024 Zoslanie Svätého Ducha
30.5.2024 Božie Telo
29.6.2024 Sv. Petra a Pavla
 
Zmena programu vyhradená!