Laura majer – ako ďalej?

Laura majer – ako ďalej?

Kultúrnosť národa sa okrem iného pozná aj podľa toho, aký má vzťah k svojej histórii a pamiatkam, ktoré nám zanechala. Na Slovensku je táto oblasť v mnohých smeroch rozpačitá a neuspokojivá: nie je výnimkou, že vzácne stáročné budovy chátrajú alebo sú predávané súkromníkom s následnou úplnou stratou vplyvu na ich ďalší rozvoj a využitie. Paradoxom, ktorému dlhodobo čelíme aj u nás v Rusovciach, je fakt, že tí, ktorí by mali byť pri rekonštrukciách, obnovovaní a novom využívaní historických objektov slovenskému vlastníkovi pomocou a podporou, pretože sú za to štátom, teda z daní slovenských občanov, platení, bývajú neraz zásadnou byrokratickou prekážkou. Konkrétnym príkladom je práve objekt bývalého Laura majera, ku ktorému máme často problém sa aj dostať. Napriek tomu, že naša farnosť tento objekt vlastní. O histórii tohto objektu a možnostiach (verme, že nielen teoretických) jeho ďalšieho rozvoja budeme hovoriť v Sankt Vitus Kaffé 10. decembra od 15:00 hod. s okruhom naslovovzatých odborníkov.
Vianočná zbierka núdznym

Vianočná zbierka núdznym

V nedeľu 4. decembra budeme v našom Pastoračnom centre zhromažďovať potraviny, šatstvo a iné potrebné veci. Určené sú pre bezdomovcov a ľudí, ktorých z domovov vyhnala vojna na Ukrajine. Chceme, aby sa všetky potrebné veci dostali k núdznym ešte pred Vianocami. Prosíme, aby ste prispeli do zbierky a pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Synodálna syntéza našej arcidiecézy

Synodálna syntéza našej arcidiecézy

Naša farnosť sa hrdo hlási medzi tie arcidiecézne farské spoločenstvá, ktoré sa cítili oslovené výzvou Svätého Otca a pozvaním otca arcibiskupa Zvolenského a aktívne sa zapojili do prebiehajúceho synodálneho procesu na jeho základnej úrovni. Spontánne sme si vytvorili menší diskusný synodálny tím, ktorý sa stretával v pokojnej atmosfére Pastoračného centra sv. Márie Magdalény a po zaujímavých diskusiách zaslal svoju syntézu vedúcemu synodálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy, farárovi susednej petržalskej farnosti Svätej Rodiny d. p. PhDr. Jurajovi Vittekovi, PhD., ktorého neľahkou úlohou bolo zo všetkých farských syntéz arcidiecézy vytvoriť sumárny arcidiecézny dokument. Preto je prirodzené, že nás jeho obsah natoľko zaujímal, že sme d. p. Vitteka pozvali na prvé stretnutie Slova o viere po pandemickej prestávke, aby nás zoznámil s tým, čo všetko sa do tohto dokumentu dostalo.
Farská kronika

Farská kronika

História je učiteľkou súčasnosti a archív skúseností či významných udalostí. Najmä pre tých, ktorí sa z nej chcú poučiť alebo inšpirovať, ktorí chcú cítiť ducha miesta alebo spoločnosti a možno aj rozumieť súčasnosti. Jednou z typických foriem uchovávania histórie pre budúce generácie je aj kronika. Píšu si ju mestá, dediny, spolky, ale aj umelecké telesá a v neposlednom rade i farnosti. Tá naša ešte donedávna patrila k tým, ktoré túto užitočnú tradíciu nemali naplnenú. Dnes však s radosťou a hrdosťou konštatujeme, že situácia sa zmenila. Farská kronika je založená, náš pán farár Dr. Július Marián Prachár ju počas svätej omše dňa 16. októbra slávnostne prevzal z rúk jej autorky – pani Anny Dostálovej.
Pozvanie pre milovníkov spevu

Pozvanie pre milovníkov spevu

"TERAZ ALEBO NIKDY!" Týmito slovami označil náš pán farár pokus vytvoriť v Rusovciach spevácky zbor pôsobiaci pri farnosti. Je to jeho veľký sen už 13 rokov. Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú viac ako 10 rokov a radi spievajú na prvé stretnutie spevokolu. Uskutoční sa v Pastoračnom centre v pondelok 10. októbra o 17:30 hod.
Показывается результатов: 1 - 5 из 304.
Предметов на странице 5
из 61