Finančná pomoc farnosti

Ak máte záujem konkrétne a adresne podporiť aktivity našej farnosti, dávame Vám možnosť jednorázovo alebo pravidelne poslať bezhotovostnú platbu na účet farnosti.

Vopred Vám ďakujeme za každý príspevok. Jeden deň v mesiaci obetujeme sv. omšu za všetkých našich dobrodincov a ich rodiny.

 

Číslo účtu farnosti Rusovce je:

SK44 0900 0000 0051 4019 4014 

 

Ak chcete prispieť na konkrétny účel, zadajte v platbe niektorý z nasledovných variabilných symbolov:

11 - milodar na renováciu organu

22 - milodar na opravu oltárov v kostole

33 - milorad na kvety a výzdobu kostola

44 - milodar na farskú škôlku

55 - milodar na prevádzku, energie, bežné opravy farských budov a záhrady

66 - milodar na opravu kostola sv. Víta

99 - iný účel

QR Platba

Pre odoslanie milodaru pre farnosť môžete využiť Vašu bankovú mobilnú aplikáciu a oskenovať ňou tento QR kód, ktorý predvyplní platobný príkaz.