Môžete pomôcť. Urobíte tak?

Môžete pomôcť. Urobíte tak?

Všetci, ktorí pravidelne či sporadicky navštevujeme náš kostol sv. Márie Magdalény vieme, že náš vzácny historický organ má svoje najlepšie roky za sebou a nevyhnutne potrebuje zásah odborníka. Ten sa k jeho stavu už vyjadril a definoval, čo všetko je v záujme jeho zachovania v použiteľnom, jeho histórii zodpovedajúcom stave, urobiť. Aj Ministerstvo kultúry uznalo, že je nielen v záujme našej farnosti do tohto vzácneho nástroja investovať a poskytlo dotáciu, ktorá však nestačí na všetko, čo je potrebné urobiť. Preto sme sa vo Farskej rade rozhodli obrátiť sa aj touto cestou na veriacich, podnikateľov či firmy pôsobiace v Rusovciach s výzvou o finančnú pomoc, ktorú môžete zasielať na účet farnosti (IBAN: SK44 0900 0000 0051 4019 4014) a do poznámky uviesť „milodar organ“. Prispejte, pomôžete dobrej veci!
Detská svätá omša otvorila školský rok

Detská svätá omša otvorila školský rok

Prázdniny ubehli ako voda (najmä deťom) a my sme sa opäť vrátili k tradičným detským svätým omšiam. Tá úvodná v tomto školskom roku bola v našom kostole v piatok, 21. septembra v obvyklý čas o 18:00 hodine. Naše mamičky však deti na túto svätú omšu pripravovali od 17:00 hodiny v priestoroch Pastoračného centra. Dnes to boli samé dievčatá.
24. týždeň cez rok (B)

24. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 16. septembra – 24. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Kornélius, pápež, a Cyprián, biskup, mučeníci, spomienka (tento rok sa neslávi); sv. Ľudmila, mučenica; sv. Edita. pondelok, 17. septembra – Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Hildegarda, panna. utorok, 18. septembra – Utorok 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Eugen, biskup; sv. Jozef Kupertínsky; sv. Viktor III., pápež. streda, 19. septembra – Streda 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Január, biskup a mučeník, ľubovoľná spomienka, (č). štvrtok, 20. septembra – Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období, (č); sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang, mučeníci, spomienka; sv. Andrej, kňaz a Pavoj, mučeníci; sv. Eustach, mučeník. piatok, 21. septembra – Piatok, sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok, (č). sobota, 22. septembra – Sobota 24. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo Panna Mária v sobotu, ľubovoľná spomienka, (b).
23. týždeň cez rok (B)

23. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 9. septembra – 23. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Claver, kňaz, spomienka (tento rok sa neslávi); sv. Gorgonius, mučeník. pondelok, 10. septembra – Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník. utorok, 11. septembra – Utorok 23. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Emilián, biskup. streda, 12. septembra – Streda 23. týždňa v Cezročnom období, (z); Najsvätejšie meno Panny Márie, ľubovoľná spomienka, (b). štvrtok, 13. septembra – Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období, (b); sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka; sv. Julián, kňaz a mučeník. piatok, 14. septembra – Piatok, (č); Povýšenie Svätého Kríža, sviatok, (č). sobota, 15. septembra – Sobota, Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, (b); slávnosť.
22. týždeň cez rok (B)

22. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 2. septembra – 22. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Egídius, opát; bl. Bronislava, panna; sv. Ingrida, rehoľníčka. pondelok, 3. septembra – Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období, (b); sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka. utorok, 4. septembra – Utorok 22. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Rozália, panna a pustovníčka; sv. Ida. streda, 5. septembra – Streda 22. týždňa v Cezročnom období, (z); bl. Matka Terézia z Kalkaty, panna a rehoľníčka. štvrtok, 6. septembra – Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období, (z); bl. Magnus, opát; sv. Zachariáš, prorok; sv. Mansvét, biskup. piatok, 7. septembra – Piatok 22. týždňa v Cezročnom období, (č); sv. Marka Križina, kanonika, Melichara Grodzieckeho, SK a Štefana Pongrácza, SJ, košických mučeníkov, spomienka; sv. Regína, mučenica. sobota, 8. septembra – Sobota 22. týždňa v Cezročnom období, (b); Narodenie Panny Márie, sviatok.
Showing 1 - 5 of 180 results.
Items per Page 5
of 36