Hody 2019 po novom

Hody 2019 po novom

V júli, na sviatok sv. Márie Magdalény, už tradične slávime patrocínium nášho kostola, teda jeho zasvätenie vybranému svätcovi, ľudovo povedané hody. Pochopiteľne, ani tento rok tomu nebude inak. Vďaka ústretovosti a aktívnej spolupráci s Miestnym zastupiteľstvom a v snahe priblížiť sa aj tým, ktorí náš chrám ešte pravidelne nenavštevujú, prípadne chodia do iných kostolov mesta, budeme slávnostnú svätú omšu sláviť v parku pri futbalovom ihrisku. Všetkých teda srdečne pozývame na toto miesto v nedeľu, 21. júla, na 11:00 hod. Po svätej omši bude možnosť v priateľských rozhovoroch a pri dobrom občerstvení zotrvať až do popoludňajších hodín.
Vydarená nedeľa

Vydarená nedeľa

Predposledná tohtoročná júnová nedeľa mala v našej farnosti mimoriadne sviatočný nádych – naše deti ďakovali za uplynulý školský rok a my dospelí sme sa spolu s nimi vrátili k štvrtkovému sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pri peknom agapé, na ktorom sa lámal a dával čerstvý, pánom farárom posvätený chlebík, všetkým prítomným. Počasie bolo ako na objednávku, takže sme opäť strávili nádherné predpoludnie s Pánom.
Vzácni hostia na nedeľnej svätej omši

Vzácni hostia na nedeľnej svätej omši

Svätú omšu najbližšej nedele, 16. júna, obohatia dvaja vzácni sólisti: barytónista a klavírna sólistka. Každý, kto chce zažiť nielen tradičné duchovné pookriatie, ale aj umelecký vokálny a inštrumentálny zážitok mimoriadnej hodnoty, je srdečne zvaný na našu nedeľnú svätú omšu v obvyklý čas o 9:30 hod.
2. rusovská kvapka krvi už dnes!

2. rusovská kvapka krvi už dnes!

Po mimoriadnom úspechu minuloročnej prvej Rusovskej kvapky krvi nemôžeme inak, ako túto vydarenú a potrebnú akciu zopakovať aj tento rok. V pondelok, 27. mája sa v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény od 8:00 hod. stretnú všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí odkázaných na nezištnú pomoc druhých. Národná transfúzna služba príde aj so svojom mobilnou odberovou jednotkou, aby umožnila dobrým ľuďom darovať tú najcennejšiu tekutinu – krv, ktorá je nenahraditeľnou zložkou liečby mnohých chorôb. Záujemcov prosíme o prihlásenie sa na adrese kvapka.krvi.rusovce@gmail.com.
Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

6 rokov. Takú dobu už organizujeme Noc kostolov, takže môžeme s radosťou konštatovať, že v našej farnosti zapustila hlboké korene novej tradície. Jej aj tento rok zopakovaný úspech nás opäť presviedča, že hoci sme tie ostatné roky účasťou na tejto akcii zostali v Bratislave a jej širokom okolí úplne osamotení a na celom Slovensku sme boli iba jedna z tridsiatich farností s Nocou kostolov, oplatí sa otvoriť naše sakrálne i ostatné farské priestory záujemcom bez rozdielu vierovyznania či adresy pobytu. Nielenže to utužuje farnosť ako takú a jej farníkov, ktorí ju tvoria, ale účinne láme bariéry a otvára cesty pre komunikáciu všetkých ľudí dobrej vôle navzájom. Ekumenický rozmer tomuto večeru dodala aj aktívna účasť našich bratov evanjelikov. Aj tento ročník nám jasne ukázal, že nemalé úsilie, ktoré sme na jeho prípravu vynaložili, prinieslo svoje bohaté duchovné, ľudské a spoločenské ovocie pre všetkých zúčastnených. Odmena na nezaplatenie.
Showing 1 - 5 of 232 results.
Items per Page 5
of 47