Slovo o viere

Je projektom Farskej rady, ktorého cieľom je priniesť laikom atraktívnu a interaktívnu formu vzdelávania sa vo viere a v oblastiach s ňou súvisiacich. Stretnutia sa konajú od septembra do apríla pravidelne každý posledný piatok v mesiaci, v máji býva Noc kostolov. Pozvaný lektor má možnosť na úvod večera celebrovať svätú omšu o 18:00 hod., kde má priestor v rámci homílie načrtnúť tému, na ktorú bude následne po svätej omši vo vedľajšom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť formou prezentácie. Po nej zvyčajne nasleduje živá neformálna diskusia, ktorá je vždy výborným zavŕšením témy.

Prvé dva roky boli témy cyklu zamerané na takpovediac základné vzdelávanie – Biblia, liturgika, dogmatika, katolícka morálka a pod., ktoré odprednášali naslovovzatí odborníci v daných oblastiach. Teraz prebieha 4. ročník cyklu, v ktorom sa sústreďujeme už na aktuálne témy blízke každodennému životu, ktoré ľudí nemenej zaujímajú. Program Slova o viere je okrem tejto webovej stránky zverejňovaný aj na stránke www.vyveska.sk, takže na týchto večeroch sa zúčastňujú už nielen obyvatelia Rusoviec, ale aj okolitých mestských častí vrátane Petržalky.

Ostatné roky sa stalo tradíciou, že cyklus príde v septembri otvoriť otec arcibiskup Zvolenský, ktorý ho aj takto podporuje, a pred Vianocami nám zvykne chodiť robiť adventnú duchovnú obnovu otec biskup Haľko. 

Večery sú zaujímavé nielen témami, ale aj živou a spontánnou diskusiou. Každý záujemca odkiaľkoľvek je medzi nami vítaný.

Program stretnutí

9. november
Ako dobre (s)poznať Písmo
prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., biblista, Spišská Kapitula
 
30. november
Posledné chvíle života - pohľady lekára a kňaza
doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD., prednosta kliniky; dp. Mgr. Rudolf Kopinec, nemocničný kaplán
 
15. (18:00 h.) a 16. december (9:30 h.)
Adventná duchovná obnova - Pravé odpustenie
J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, cirkevný historik
 
25. január
Život kresťana v USA
Mgr. Benjamín Kosnáč, výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava - Nové Mesto, 19 rokov duchovným Slovákov v USA
 
5. apríl
Veľkonočná duchovná obnova
don PhLic. Ing. Ján Mária Jozef Luscoň, SDB
 
26. apríl
Zo života svätých
sv. Pavol - blázon pre Krista
Mons. ThDr. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
 
24. máj
Noc kostolov 2019
 
Sledujte farský kalendár, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.