Slovo o viere

Je projektom Farskej rady, ktorého cieľom je priniesť laikom atraktívnu a interaktívnu formu vzdelávania sa vo viere a v oblastiach s ňou súvisiacich. Stretnutia sa konajú od septembra do apríla pravidelne každý posledný piatok v mesiaci, v máji býva Noc kostolov. Pozvaný lektor má možnosť na úvod večera celebrovať svätú omšu o 18:00 hod., kde má priestor v rámci homílie načrtnúť tému, na ktorú bude následne po svätej omši vo vedľajšom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť formou prezentácie. Po nej zvyčajne nasleduje živá neformálna diskusia, ktorá je vždy výborným zavŕšením témy.

Prvé dva roky boli témy cyklu zamerané na takpovediac základné vzdelávanie – Biblia, liturgika, dogmatika, katolícka morálka a pod., ktoré odprednášali naslovovzatí odborníci v daných oblastiach. Teraz prebieha 4. ročník cyklu, v ktorom sa sústreďujeme už na aktuálne témy blízke každodennému životu, ktoré ľudí nemenej zaujímajú. Program Slova o viere je okrem tejto webovej stránky zverejňovaný aj na stránke www.vyveska.sk, takže na týchto večeroch sa zúčastňujú už nielen obyvatelia Rusoviec, ale aj okolitých mestských častí vrátane Petržalky.

Ostatné roky sa stalo tradíciou, že cyklus príde v septembri otvoriť otec arcibiskup Zvolenský, ktorý ho aj takto podporuje, a pred Vianocami nám zvykne chodiť robiť adventnú duchovnú obnovu otec biskup Haľko. 

Večery sú zaujímavé nielen témami, ale aj živou a spontánnou diskusiou. Každý záujemca odkiaľkoľvek je medzi nami vítaný.

Program stretnutí 2022/23

30. september: NOVÝ RÍMSKY MISÁL - ČO BY MAL VERIACI LAIK O ŇOM VEDIEŤ

ZRUŠENÉ

28. október: BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA - SYNODÁLNA SYNTÉZA

d.p. PhDr. Juraj Vittek, PhD., arcidiecézny koordinátor synodálneho procesu, farár farnosti Sv. Rodiny Bratislava - Petržalka

26. november: ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, cirkevný historik

3. február: KARDINÁL TOMKO - SPOMIENKA NA VEĽKÉHO SLOVÁKA VO VATIKÁNE

Mons. doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD., teológ, farár Farnosti Svätého Kríža, Bratislava - Devín

24. február: AKO MÁ PANDÉMIU (COVID) VNÍMAŤ A CHÁPAŤ KRESŤAN? 

prof. PeaDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., biblista, farár a dekan v Kežmarku

31. marec: HRIECH PROTI DUCHU SVÄTÉMU

don PhLic. Ing. Ján Mária Jozef Luscoň SDB ,Salzián, publicista

28. apríl: NULITA MANŽELSTVA - AKTUÁLNY PROBLÉM?

ICLic. Mgr. Milan Puškar, cirkevný právnik, farár Farnosti Sedembolestnej Panny Mária, Bratislava - Petržalka

2. jún: NOC KOSTOLOV

Pozn.: program je predbežný a podlieha priebežným zmenám.

Sledujte farský kalendár, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.