Slovo o viere

Je projektom Farskej rady, ktorého cieľom je priniesť laikom atraktívnu a interaktívnu formu vzdelávania sa vo viere a v oblastiach s ňou súvisiacich. Stretnutia sa konajú od septembra do apríla pravidelne každý posledný piatok v mesiaci, v máji býva Noc kostolov. Pozvaný lektor má možnosť na úvod večera celebrovať svätú omšu o 18:00 hod., kde má priestor v rámci homílie načrtnúť tému, na ktorú bude následne po svätej omši vo vedľajšom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť formou prezentácie. Po nej zvyčajne nasleduje živá neformálna diskusia, ktorá je vždy výborným zavŕšením témy.

Prvé dva roky boli témy cyklu zamerané na takpovediac základné vzdelávanie – Biblia, liturgika, dogmatika, katolícka morálka a pod., ktoré odprednášali naslovovzatí odborníci v daných oblastiach. Teraz prebieha 4. ročník cyklu, v ktorom sa sústreďujeme už na aktuálne témy blízke každodennému životu, ktoré ľudí nemenej zaujímajú. Program Slova o viere je okrem tejto webovej stránky zverejňovaný aj na stránke www.vyveska.sk, takže na týchto večeroch sa zúčastňujú už nielen obyvatelia Rusoviec, ale aj okolitých mestských častí vrátane Petržalky.

Ostatné roky sa stalo tradíciou, že cyklus príde v septembri otvoriť otec arcibiskup Zvolenský, ktorý ho aj takto podporuje, a pred Vianocami nám zvykne chodiť robiť adventnú duchovnú obnovu otec biskup Haľko. 

Večery sú zaujímavé nielen témami, ale aj živou a spontánnou diskusiou. Každý záujemca odkiaľkoľvek je medzi nami vítaný.

Program stretnutí

27. október: Nový Rímsky misál - čo by mal veriaci laik vedieť - ZRUŠENÉ

J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup - metropolita

26. november: Hriech proti Duchu Svätému (adventná duchovná obnova) - ZRUŠENÉ

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, cirkevný historik

28. január: Synodálny proces - aká je úloha laika?

Mons. doc. ThDr. SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD., biblista, farár v Jarovciach - ZRUŠENÉ

25. február: Rádio Mária - slovenské kresťanské rádio

d.p. Mgr. Martin Jarábek, riaditeľ Rádia Mária a výpomocný duchovný farnosti v Jarovciach - ZRUŠENÉ

25. marec: Spovedáme sa správne? 

don PhLic. Ing. Ján Mária Jozef Luscoň SDB, salezián, publicista

29. apríl: Je pandémia biblickou apokalypsou?

prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., biblista, farár v Kežmarku - ZRUŠENÉ

20. máj: Kresťanstvo na inom kontinente - vnímanie a žitie viery v Papue-Novej Giuinei

Mgr. Rastislav Kršák SVD, misionár

Pozn.: program je predbežný a podlieha priebežným zmenám.

Sledujte farský kalendár, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.