Novinky

Môžete pomôcť. Urobíte tak?

Všetci, ktorí pravidelne či sporadicky navštevujeme náš kostol sv. Márie Magdalény vieme, že náš vzácny historický organ má svoje najlepšie roky za sebou a nevyhnutne potrebuje zásah odborníka. Ten sa k jeho stavu už vyjadril a definoval, čo všetko je v záujme jeho zachovania v použiteľnom, jeho histórii zodpovedajúcom stave, urobiť. Aj Ministerstvo kultúry uznalo, že je nielen v záujme našej farnosti do tohto vzácneho nástroja investovať a poskytlo dotáciu, ktorá však nestačí na všetko, čo je potrebné urobiť. Preto sme sa vo Farskej rade rozhodli obrátiť sa aj touto cestou na veriacich, podnikateľov či firmy pôsobiace v Rusovciach s výzvou o finančnú pomoc, ktorú môžete zasielať na účet farnosti (IBAN: SK44 0900 0000 0051 4019 4014) a do poznámky uviesť „milodar organ“. Prispejte, pomôžete dobrej veci!
Read More About Môžete pomôcť. Urobíte tak? »

Detská svätá omša otvorila školský rok

Prázdniny ubehli ako voda (najmä deťom) a my sme sa opäť vrátili k tradičným detským svätým omšiam. Tá úvodná v tomto školskom roku bola v našom kostole v piatok, 21. septembra v obvyklý čas o 18:00 hodine. Naše mamičky však deti na túto svätú omšu pripravovali od 17:00 hodiny v priestoroch Pastoračného centra. Dnes to boli samé dievčatá.
Read More About Detská svätá omša otvorila školský rok »

24. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 16. septembra – 24. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Kornélius, pápež, a Cyprián, biskup, mučeníci, spomienka (tento rok sa neslávi); sv. Ľudmila, mučenica; sv. Edita. pondelok, 17. septembra – Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Hildegarda, panna. utorok, 18. septembra – Utorok 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Eugen, biskup; sv. Jozef Kupertínsky; sv. Viktor III., pápež. streda, 19. septembra – Streda 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Január, biskup a mučeník, ľubovoľná spomienka, (č). štvrtok, 20. septembra – Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období, (č); sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang, mučeníci, spomienka; sv. Andrej, kňaz a Pavoj, mučeníci; sv. Eustach, mučeník. piatok, 21. septembra – Piatok, sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok, (č). sobota, 22. septembra – Sobota 24. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo Panna Mária v sobotu, ľubovoľná spomienka, (b).
Read More About 24. týždeň cez rok (B) »

23. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 9. septembra – 23. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Claver, kňaz, spomienka (tento rok sa neslávi); sv. Gorgonius, mučeník. pondelok, 10. septembra – Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník. utorok, 11. septembra – Utorok 23. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Emilián, biskup. streda, 12. septembra – Streda 23. týždňa v Cezročnom období, (z); Najsvätejšie meno Panny Márie, ľubovoľná spomienka, (b). štvrtok, 13. septembra – Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období, (b); sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka; sv. Julián, kňaz a mučeník. piatok, 14. septembra – Piatok, (č); Povýšenie Svätého Kríža, sviatok, (č). sobota, 15. septembra – Sobota, Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, (b); slávnosť.
Read More About 23. týždeň cez rok (B) »

22. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 2. septembra – 22. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Egídius, opát; bl. Bronislava, panna; sv. Ingrida, rehoľníčka. pondelok, 3. septembra – Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období, (b); sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka. utorok, 4. septembra – Utorok 22. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Rozália, panna a pustovníčka; sv. Ida. streda, 5. septembra – Streda 22. týždňa v Cezročnom období, (z); bl. Matka Terézia z Kalkaty, panna a rehoľníčka. štvrtok, 6. septembra – Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období, (z); bl. Magnus, opát; sv. Zachariáš, prorok; sv. Mansvét, biskup. piatok, 7. septembra – Piatok 22. týždňa v Cezročnom období, (č); sv. Marka Križina, kanonika, Melichara Grodzieckeho, SK a Štefana Pongrácza, SJ, košických mučeníkov, spomienka; sv. Regína, mučenica. sobota, 8. septembra – Sobota 22. týždňa v Cezročnom období, (b); Narodenie Panny Márie, sviatok.
Read More About 22. týždeň cez rok (B) »

Svätili sme dopravné prostriedky

Dnešný život si nikto z nás bez dopravného prostriedku predstaviť nevie, nechce ani nemôže. Počnúc bicyklom, cez motorku až po auto. A každý z nás sa zo svojej cesty chce bezpečne vrátiť domov. Preto radi využívame možnosť dať si svoje dopravné prostriedky posvätiť. Tejto krásnej tradícii po roku sme venovali v našej farnosti aj poslednú nedeľu prvého prázdninového mesiaca - 29. júla, kedy po sv. omši posvätil náš pán farár J. M. Prachár všetky dopravné prostriedky, ktorých bolo na priestranstve pred farskou budovou už tradične toľko, že ho celé zaplnili. Tohto roku presne 63.
Read More About Svätili sme dopravné prostriedky »

15. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 15. júla – 15. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka sa tento rok neslávi); sv. Vladimír, knieža. pondelok, 16. júla – Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka, (b); bl. Ľubica (Amata), panna a mučenica. utorok, 17. júla – Utorok 15. týždňa v Cezročnom období, (b); sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka, (b); sv. Marcelína, panna. streda, 18 júla – Streda 15. týždňa v Cezročnom období, (b); sv. Fridrich; bl. Tarzícia, panna a mučenica; sv. Peter Pavol Gejdič, biskup a učeník. štvrtok, 19. júla – Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica. piatok, 20. júla – Piatok 15. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka, (č); sv. Eliáš, prorok. sobota, 21. júla – Sobota 15. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Vavrinca z Brinidisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka, (b); alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka, (b).
Read More About 15. týždeň cez rok (B) »

14. týždeň cez rok (B)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 8. júla – 14. nedeľa v Cezročnom období, (z); sv. Akvila a Priska; sv. Prokop, mučeník; pondelok, 9. júla – Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Augustín Zhao Rong, kňaz a spoločníci, mučeníci, ľubovoľná spomienka, (č); Peter Sans, biskup a spoločníci, čínski mučeníci; sv. Lujza; utorok, 10. júla – Utorok 14. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Libuša (Amalberga); sv. Kanút, kráľ a mučeník; sv. Anatolia, panna a mučenica; streda, 11. júla – sv. Benedikt, opát, patrón Európy, sviatok, (b); sv. Oľga; štvrtok, 12. júla – Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Ján Gualbert, opát; piatok, 13. júla – Piatok 14. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Henrich, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Klélia Barbieriová, panna; sobota, 14. júla – Sobota 14. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Kamil de Lellis, kňaz, ľubovoľná spomienka, (b); alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka, (b); bl. Hroznata, mučeník. Streda je dňom 26. výročia biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa.
Read More About 14. týždeň cez rok (B) »

V júli tradične hodujeme

Štvrtú júlovú nedeľu, kedy oslavujú svoje meniny Magdalény, je v cirkevnom kalendári meno Márie Magdalény. Keďže náš rusovský hlavný kostol je zasvätený práve tejto svätici, je zrejmé, že dátum 22. júl pre našu farskú komunitu znamená slávenie tradičnej hodovej nedele vo svätej omši o 9:30 hod. a nasledujúcom agapé. Užili sme si to naplno. Počasie bolo mimoriadne priaznivé a aj napriek dovolenkovému obdobiu sa nás zišlo veľké množstvo. Kto teda bola sv. Mária Magdaléna a kde sa vzala tradícia hodov? Pozrime sa na to bližšie.
Read More About V júli tradične hodujeme »

13. týždeň cez rok (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 1. júla – 13. nedeľa v cezročnom období, (z); sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník; pondelok, 2. júla – Návšteva Panny Márie, sviatok, (b); bl. Eugénia Joubert, panna; utorok, 3. júla – sv. Tomáš, apoštol, sviatok, (č); sv. Anatol, biskup; streda, 4. júla – Streda 13. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Alžbeta Portugalská, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Prokop Sázavský, opát a vyznávač; štvrtok, 5. júla – sv. Cyril a Metod, slovenskí vierozvestcovia, slávnosť, (b); piatok, 6. júla – Piatok 13. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Mária Goretti, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka, (č); sobota, 7. júla – Sobota 13. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz a zakladateľ rádu, ľubovoľná spomienka, (b); alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Vilibald, biskup; bl. Ifigénia, panna.
Read More About 13. týždeň cez rok (B) »
Showing 1 - 10 of 180 results.
Items per Page 10
of 18