Novinky

Sedem darov Ducha Svätého

Na 50. deň po Veľkej noci slávime sviatok Zoslania Ducha Svätého. A tak, ako sme od Boha Otca dostali dar Desatora, od Jeho Syna Ježiša Krista dar lásky, tak sme od Ducha Svätého dostali sedem darov. Poďme si ich pripomenúť.
Read More About Sedem darov Ducha Svätého »

Ôsma veľkonočná nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 20. mája – Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť, (č); sv. Bernard Sienský, kňaz (neslávi sa); sv. Lýdia; pondelok, 21. mája – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sviatok, (b); sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci mučeníci, ľubovoľná spomienka (č); utorok, 22. mája – Utorok 7. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Rita z Cascie, rehoľníčka, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Emil, mučeník; streda, 23. mája – Streda 7. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Dezider, biskup a mučeník; štvrtok, 24. mája – Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok, (b); sv. Vincent Lirinský, kňaz; piatok, 25. mája – Piatok 7. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Béla Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Gregor VII., pápež, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Mária Magdaléna de‘ Pazzi, panna, ľubovoľná spomienka, (b); sobota, 26. mája – Sobota 7. týždňa v Cezročnom období; sv. Filip Neri, kňaz, spomienka, (b); sv. Eleuter, pápež.
Read More About Ôsma veľkonočná nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého (B) »

Májová detská svätá omša

Tradícia svätých omší venovaných deťom pokračovala v tretí májový piatok, 18. mája. Deti - dnes samé dievčatá - začali o 17:00 hod. nácvikom spevu v Pastoračnom centre, po ktorom sa mimoriadne aktívne zúčastnili na svätej omši v tradičnom čase o 18:00 hod. Bol to veľmi pekný zážitok pre všetkých zúčastnených, nielen pre deti samotné.
Read More About Májová detská svätá omša »

Siedma veľkonočná nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 13. mája – Siedma veľkonočná nedeľa; Panna Mária Fatimská; sv. Servác, biskup; sv. Mária Dominika Mazarello, panna; (b); pondelok, 14. mája – sv. Mateja apoštola, sviatok; (č); utorok, 15. mája – Utorok po 7. veľkonočnej nedeli; sv. Žofia, panna a mučenica; sv. Izidor z Madridu, rehoľník; (b); streda, 16. mája – Streda po 7. veľkonočnej nedeli; sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník, spomienka, (č); sv. Andrej Bobol, kňaz a mučeník (b); štvrtok, 17. mája – Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli; sv. Paschal Babylonský, rehoľník; (b); piatok, 18. mája – Piatok po 7. veľkonočnej nedeli, (b); sv. Ján I., pápež a mučeník, ľubovoľná spomienka, (č); bl. Blandína, panna, (b); sobota, 19. mája – Sobota po 7. veľkonočnej nedeli, (b); sv. Peter Celestín, pápež, sv. Urban I., pápež, sv. Ivo, kňaz, (b); sobota, 19. mája večer – Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť, (č).
Read More About Siedma veľkonočná nedeľa (B) »

Noc kostolov 2018 už tento piatok

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do celoeurópskeho podujatia Noc kostolov, ktoré už tradične odštartujú zvony kostola v piatok 25. mája 2018 o 17:55 hod. Na tomto mieste budeme postupne dopĺňať informácie o programe.
Read More About Noc kostolov 2018 už tento piatok »

Farský piknik na Deň matiek

V našej farnosti je už dobre zavedenou tradíciou, že krásne jarné počasie využívame aj na stretnutie vo farskej záhrade pri grilovaných dobrotách a koláčikoch nielen našich šikovných farníčiek, ale aj niektorých farníkov. Tento rok sme sa stretli priamo na Deň matiek, teda v nedeľu, 13. mája, od 15:00 hodiny. Bolo vynikajúco!
Read More About Farský piknik na Deň matiek »

Šiesta veľkonočná nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 6. mája – Šiesta veľkonočná nedeľa; sv. Dominik Sávio; sv. Marián, lektor; sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník; (b); pondelok, 7. mája – Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli; bl. Gizela; (b); utorok, 8. mája – Utorok po 6. veľkonočnej nedeli; sv. Viktor, mučeník; bl. (Františka) Ulrika Nisch, panna; (b); streda, 9. mája – Streda po 6. veľkonočnej nedeli; sv. Pachomius, opát; sv. Beátus, kňaz a pustovník; (b); štvrtok, 10. mája – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť – PRIKÁZANÝ SVIATOK; sv. Ján z Avily, kňaz; bl. Beatrica, panna; (b); piatok, 11. mája – Piatok po 6. veľkonočnej nedeli, (b); bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka, (č); sobota, 12. mája – Sobota po 6. veľkonočnej nedeli, (b); sv. Nereus a Achileus, mučeníci, ľubovoľná spomienka, (č); alebo sv. Pankráca, ľubovoľná spomienka, (č).
Read More About Šiesta veľkonočná nedeľa (B) »

Pri krbe s Vladimírom Palkom - pozvánka na piatok, 11. mája

Naše stretnutia pri ohni krbu s významnými osobnosťami slovenského verejného a katolíckeho života pokračujú stretnutím s bývalým politikom KDH zastávajúcim aj post ministra vnútra, dnes vysokoškolským učiteľom matematiky a publicistom Vladimírom Palkom. Základná téma stretnutia - krása matematickej rovnice - sa isto rozšíri aj do iných oblastí nášho života. Všetci záujemcovia o diskusiu s touto osobnosťou sú vítaní v našom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény v piatok, 11. mája o 19:00 hod.
Read More About Pri krbe s Vladimírom Palkom - pozvánka na piatok, 11. mája »

Hľadáme výpomoc k dieťaťu

Mladá rodina z Rusoviec hľadá milú, kresťansky založenú pani/slečnu na výpomoc so starostlivosťou o 14 mesačného chlapčeka. Na rozsahu a frekvencii výpomoci sa určite dohodneme.
Read More About Hľadáme výpomoc k dieťaťu »

Piata veľkonočná nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 29. apríla – Piata veľkonočná nedeľa; sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy, sviatok; (b); pondelok, 30. apríla – Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli; sv. Pius V., pápež, ľubovoľná spomienka; (b); utorok, 1. mája – Utorok po 5. veľkonočnej nedeli; sv. Jozef, robotník, ľubovoľná spomienka; sv. Žigmund Burgundský, kráľ; (b); streda, 2. mája – Streda po 5. veľkonočnej nedeli; sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka; (b); štvrtok, 3. mája – Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli; sv. Filip a sv. Jakub, apoštoli, sviatok; bl. Emília Bischier, panna; (č); piatok, 4. mája – Piatok po 5. veľkonočnej nedeli;, sv. Florián, mučeník, ľubovoľná spomienka; sv. Silván, biskup; (č); sobota, 5. mája – Sobota po 5. veľkonočnej nedeli; sv. Gothard, biskup; (b).
Read More About Piata veľkonočná nedeľa (B) »
Showing 1 - 10 of 160 results.
Items per Page 10
of 16