Novinky

Slovo o viere - don J. Luscoň

Náš cyklus diskusných večerov na rôzne témy pokračoval 23. marca osobitnou formou: don Jozef Luscoň, SDB, pre nás viedol duchovnú obnovu na tému dobrej veľkonočnej spovede. Nielen nám známy saleziánsky kazateľ na úvod večera celebroval večernú svätú omšu o 18:00 hod., po ktorej sme sa zišli v Pastoračnom centre na výbornej prednáške spojenej so živou diskusiou.
Čítaj ďalej o Slovo o viere - don J. Luscoň »

Piata pôstna nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 18. marca – Piata pôstna nedeľa, Smrtná; sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi, (spomienka, neslávi sa), sv. Eduard, kráľ, (f); pondelok, 19. marca – sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť, (b); utorok, 20. marca – sv. Archip, (f); streda, 21. marca – sv. Serafion, pustovník, (f); štvrtok, 22. marca –sv. Lea Rímska, vdova, (f); piatok, 23. marca – sv. Turibius de Mongroveja, biskup, spomienka, (f); sobota, 24. marca – sv. Gabriel, archanjel; sv. Katarína Švédska, panna, (f).
Čítaj ďalej o Piata pôstna nedeľa (B) »

Štvrtá pôstna nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 11. marca - Štvrtá pôstna nedeľa, nedeľa radosti (Laetare); sv. Konštantín, kráľ; sv. Ponius, kňaz, (f alebo r); pondelok, 12. marca -sv. Teofil, mních, (f); utorok, 13. marca -sv. Patrícia a Modesta, mučenice; sv. Nikefor, mučeník, (f); streda, 14. marca - sv. Matilda; sv. Lazár, biskup, (f); štvrtok, 15. marca -sv. Klement Ján Mária Hofbauer, rehoľník a kňaz; sv. Lujza de Marillac, rehoľníčka, (f); piatok, 16. marca - sv. Heribert, biskup; sv. Tacián, mučeník, (f); sobota, 17. marca - sv. Patrik, biskup, spomienka, (f). Štvrtá pôstna nedeľu sa nazýva aj nedeľa Laetare, nedeľa radosti.
Čítaj ďalej o Štvrtá pôstna nedeľa (B) »

Náš kostol opäť omladol

Piatok pred Piatou pôstnou nedeľou patril najmä našim najmladším - naše deťúrence nás úžasne predviedli krížovou cestou prispôsobenou špeciálne pre detskú dušu, sami si za pomoci dospelých túto cestu sprevádzali spevom a následne sa zúčastnili aj na svätej omši. Bolo pre nás mimoriadne potešiteľné vidieť, ako nám rastie nová generácia aktívnych veriacich.
Čítaj ďalej o Náš kostol opäť omladol »

František Mikloško pri našom kozube spomínal

25. marca si pripomenieme už 30. výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá akoby predznamenala spoločenské zmeny v nasledujúcu jeseň vrátane dávno nepoznanej náboženskej slobody. U nás vo farnosti sme si na tieto historické chvíle zaspomínali s jedným z najpovolanejších. K ohňu v našom kozube si sadol jeden z hlavných protagonistov tejto akcie aj celej spoločenskej zmeny - dr. František Mikloško. Stretnutie v prítomnosti početných záujemcov nás vrátilo do historických dní mimoriadne autentickými a detailnými informáciami o akcii, ale i o tom, čo jej predchádzalo a čo sa dialo po nej.
Čítaj ďalej o František Mikloško pri našom kozube spomínal »

Tretia pôstna nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 4. marca - Tretia pôstna nedeľa, sv. Kazimír, (f); pondelok, 5. marca - sv. Teofil, biskup, (f); utorok, 6. marca - sv. Fridolín, opát; bl. Rozália Viterbská, panna, (f); streda, 7. marca - sv. Perpetua a Felicita, mučenice, spomienka, (f); štvrtok, 8. marca - sv. Jána z Boha, rehoľníka, spomienka, (f); piatok, 9. marca - sv. Františka Rímska, spomienka, (f); sobota, 10. marca - výročie posviacky katedrálneho Chrámu sv. Martina z Tours, sviatok (v katedrále slávnosť) (b); sv. Makárius, biskup, (f). Na Tretiu pôstnu nedeľu pripadá v zmysle záverov Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý obnovil viacstupňový katechumenát dospelých, prvé skrutínium Obradu uvedenia dospelých do kresťanského života. Po obrade vyvolenia, teda označenia tých, ktorí sú súci na prijatie sviatostí, ktoré pripadalo na Prvú pôstnu nedeľu, je dnešný deň a nasledujúce dva týždne, teda vrátane Štvrtej a Piatej pôstnej nedele pre vyvolených časom, kedy sa majú odhaliť ich slabiny, posilnili ich silné stránky, oslobodili sa od hriechu a primkli sa ku Kristovi. S tým súvisia aj evanjeliá dnešnej a nasledujúcich dvoch pôstnych nedieľ. V nasledujúcom týždni sa vo vhodnom čase môže vykonať odovzdanie symbolu. V stredu pokračujú Biblické stretnutia bratislavského arcibiskupa, metropolitu, Mons. Stanislava Zvolenského. Tento cyklus 2017/2018 je na tému Mladí v Biblii. Témou tohto týždňa je Bohatý mladík, ktorý sa skryl (Mt 19, 16-22). V sobotu o 17:00 hod. bude pri príležitosti 566. výročia posviacky katedrály sv. Martina v tomto chráme slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude tak ako pred rokom bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
Čítaj ďalej o Tretia pôstna nedeľa (B) »

K tzv. Istanbulskému dohovoru

Pre nikoho, kto sleduje spoločenské dianie, nie sú neznáme aktuálne aktivity Európskej únie smerujúce k mimoriadne autoritatívnemu presadzovaniu ideológie rodovej rovnosti pod pláštikom "dohovoru" orientovaného oficiálne na boj proti domácemu násiliu. Pozoruhodné, a z pohľadu kresťana neakceptovateľné, sú argumenty, ktoré EÚ používa rovnako ako v dokumente implementovaná zásada nemožnosti text pripomienkovať, iba ak v drobnostiach. Preto je pre každého kresťana dôležité byť dobre informovaný o podstate tejto aktivity, aby vedel zaujať správny postoj a prípadne sa aj verejne prejaviť. Možnosti na to sú.
Čítaj ďalej o K tzv. Istanbulskému dohovoru »

Druhá pôstna nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 25. februára - Druhá pôstna nedeľa (f); pondelok, 26. februára - sv. Alexander, biskup, (f); utorok, 27. februára - sv. Gabriel Possenti, akolyta, (f); streda, 28. februára - sv. Roman, opát; sv. Hilár, pápež, (f); štvrtok, 1. marca - sv. Albín, biskup, (f); piatok, 2. marca - sv. Simplícius, pápež, (f); sobota, 3. marca - sv. Kunigunda, (f). EVANJELIZAČNÝ ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC: aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie a duchovného rozlišovania pre jednotlivcov i pre spoločenstvá. ÚMYSEL KBS NA MAREC: nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali. V stredu je výročný deň ukončenia pontifikátu pápeža Benedikta XVI. (2005 až 2013). Štvrtok je deň modlitieb za duchovné povolania. Piatok je prvým piatkom v mesiaci.
Čítaj ďalej o Druhá pôstna nedeľa (B) »

Slovo o viere - O blahorečení dona Titusa Zemana, SDB

Posledný septembrový deň minulého roku patril v našej Cirkvi i slovenskej provincii Saleziánov k najvýznamnejším - dona Tiitusa Zemana, SDB, vajnorského rodáka, vyhlásil na slávnostnej svätej omši kardinál Angelo Sodano, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Rímskej kúrie, za prítomnosti okolo 25.000 veriacich, za blahorečeného. O tom, čo tejto veľkej udalosti desaťročia predchádzalo, nám v piatok, 23. februára prišiel porozprávať Salezián don Rastislav Hamráček, SDB, riaditeľ prípravy blahorečenia.
Čítaj ďalej o Slovo o viere - O blahorečení dona Titusa Zemana, SDB »

Prvá pôstna nedeľa (B)

Liturgický kalendár týždňa: nedeľa, 18. februára - Prvá pôstna nedeľa (f); pondelok, 19. februára - bl. Konrád z Piacenzy, rehoľník a pustovník, (f); utorok,20. februára - sv. Eleuter, biskup; bl. Hyacinta Martová, (f); streda, 21. februára - sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka, (f); štvrtok, 22. februára - katedra sv. Petra, apoštola, sviatok; sv. Margita Kortonská, mystička, (b); piatok, 23. februára - sv. Polykarp, biskup a mučeník, spomienka, (f); sobota, 24. februára - sv. Modest, biskup, (f). Na Prvú pôstnu nedeľu pripadá obrad vyvolenia alebo zapísania mena katechumenov, teda obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. Je súčasťou prípravy dospelých na krst, ktorá prebieha zvyčajne rok. Ten začína tzv. predkatechumenátom, kedy sa kandidát zoznamuje s kresťanským náboženstvom a základnými zásadami kresťanského života. Je to obdobie evanjelizácie, ktoré končí prijatím do katechumenátu, zvyčajne pred farnosťou. Katechumenát je dlhšie obdobie, kde kandidáti prijímajú hlbšie zasvätenie do vierouky a mravouky. Katechumen (teda kandidát krstu) potom prechádza dvojstupňovou prípravou, ktorá začína slávnostným prijatím medzi katechumenov a vrcholí zaradením medzi čakateľov na krst (zvyčajne v pôste) - teda dnešným obradom vyvolenia. Od tohto dňa sa kandidáti nazývajú "vyvolení". Vo štvrtok, 22. februára, je sviatok katedry sv. Petra a Pavla. Je to liturgická forma pripomenutia si úradu apoštola Petra, ktorý tento úrad dostal od samotného Ježiša Krista, keď ho ustanovil za viditeľnú hlavu Cirkvi, za svojho nástupcu. Peter v roku 67 podstúpil mučenícku smrť - ukrižovali ho dole hlavou. Stalo sa to za prenasledovania počas vlády cisára Nera. V piatok, 23. februára, je Svätým Otcom vyhlásený Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.
Čítaj ďalej o Prvá pôstna nedeľa (B) »
Ukazujem 1 - 10 z 142 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 15