Novinky

Divadielko a tvorivé dielne pre deti

Milé deti, milí rodičia, pozývame vás na divadelné predstavenie Zajko Fajko a hadík Vadík, ktoré nám v nedeľu 22. októbra o 16:00 hod. príde zahrať divadlo Kasia. Po predstavení v pastoračnom centre budú nasledovať tvorivé dielničky.
Čítaj ďalej o Divadielko a tvorivé dielne pre deti »

Bubnopárty

Pozývame vás na prvú farskú bubnovačku, ktorá sa uskutoční v pastoračnom centre v sobotu po večernej sv. omši. Pozvaní sú všetci záujemcovia vo veku od 3 do 99 rokov.
Čítaj ďalej o Bubnopárty »

Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Dnes už svetoznáme a renomované koncertné spevácke teleso - Bratislavský chlapčenský zbor - opäť navštívil naše farské spoločenstvo, aby nás obohatil svojim umením. V piatok, 8. septembra, boli hudobným sprievodom svätej omše o 18:00 hod., po ktorej nasledoval koncertný program v priestoroch chrámu. Následne sme sa mali možnosť zo zborom a jeho vedúcimi stretnúť a porozprávať v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
Čítaj ďalej o Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam »

Požehnanie dopravných prostriedkov

V našej farnosti je už tradíciou, že cez prázdninové a dovolenkové obdobie náš pán farár Július M. Prachár požehnáva dopravné prostriedky. Inak tomu nebolo ani v poslednú júlovú nedeľu, kedy nám mimoriadne prialo aj počasie. A bolo to zrejmé aj z účasti. Zaplnený kostol a preplnená trávnatá plocha a príjazdová cesta boli signálom, že sa môžeme tešiť na dotyk so svätým Krištofom, patrónom cestujúcich a s tým spojenú peknú slávnosť a špecifické stretnutia.
Čítaj ďalej o Požehnanie dopravných prostriedkov »

Misijný Pamätník nenarodeným u nás

K sviatku patrocínia nášho kostola sme dostali krásny darček. Vo farskom kostole sv. Márie Magdalény máme v týchto dňoch umiestnený misijný Pamätník nenarodeným, ktorý bol špeciálne zhotovený tak, aby mohol putovať do jednotlivých farností Slovenska. Ako svoju bakalársku prácu ho vyhotovil Mgr. art. Martin Hudáček s úmyslom jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.
Čítaj ďalej o Misijný Pamätník nenarodeným u nás »

Lámal ho a dával...

Ako už po niekoľko minulých rokov, tak aj v tomto sme si v nedeľu, ktorá nasleduje po sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, osobitnou formou pripomenuli symboliku chleba ako Kristovho tela. Po posvätení chlebov, ktoré bolo včlenené do svätej omše, sme sa všetci stretli pred kostolom, kde sme si lámali a dávali chlieb a spolu s ním si odovzdávali svoju spolupatričnosť, radosť zo vzájomného spoločenstva i svoje radosti v početných diskusiách a rozhovoroch. Krásne, i keď trochu veterné počasie, bolo dobrým základom pre to, aby sme v tomto príjemnom otvorenom spoločenstve zostali až do poludňajších hodín.
Čítaj ďalej o Lámal ho a dával... »

Noc kostolov 2017

Už po štvrtýkrát sa naša farnosť - tohto roku už ako jediná rímsko katolícka v Bratislave - zapojila do peknej tradície otvorenia kostola pre širokú verejnosť. Bohatý sprievodný program, atraktívne prednášky, sprístupnené aj tie priestory, ktoré zvyčajne nie sú návštevníkom ani samotným farníkom k dispozícii a v neposlednom rade aj aktivity s deťmi, to všetko bolo 9. júna od 17:00 hod. pripravené v našom kostole a jeho priľahlých priestoroch, Pastoračnom centre a farskej záhrade pre tých, ktorí prišli na tohtoročnú Noc kostolov do Rusoviec.
Čítaj ďalej o Noc kostolov 2017 »

Farský piknik

Stalo sa už tradíciou, že keď sa zima prelomí do jarného obdobia, stretávame sa v našej farskej záhrade, aby sme sa nasýtili jarného ovzdušia a príjemnej teploty a na voňavom trávniku, pri prestretých stoloch a zapálenom ohníku si utužili svoje vzťahy, vytvorili priestor na rozhovor či spoznanie nových ľudí. Nebolo tomu inak ani druhá májovú nedeľu - sviatku matiek, kedy sme sa všetky generácie - deti, rodičia, starí rodičia, priatelia a známi stretli v pokosenej záhrade za farskou budovou, aby sme si vychutnali krásne počasie a vzájomnú prítomnosť.
Čítaj ďalej o Farský piknik »

Slovo o viere - o citlivých otázkach s právnikom Juricom

Posledné stretnutie v cykle Slovo o viere v tomto školskom roku bolo na programe v piatok 2. júna po večernej svätej omši. Privítali sme cirkevného právnika Doc. ICDr. JUDr. Juraja Juricu, PhD., s ktorým sme diskutovali o cirkevnom manželskom práve v súčasnosti a aktuálnych výzvach pre kresťanských manželov.
Čítaj ďalej o Slovo o viere - o citlivých otázkach s právnikom Juricom »

Pri krbe s prof. Balažovjechom

V stretnutiach s významnými osobnosťami pri našom krbe sme pokračovali v piatok, 21. apríla, stretnutím s významným kardiológom profesorom MUDr. Ivanom Balažovjechom, DrSc. Večer mal príznačný názov: Srdce - centrum života a symbol lásky v umení. Tento názov pán profesor vo svojom príhovore doslova a do písmena naplnil atraktívnym obsahom, takže formálna aj neformálna diskusia, ktorá nasledovala, posunula koniec večera do neskorých hodín.
Čítaj ďalej o Pri krbe s prof. Balažovjechom »
Ukazujem 1 - 10 z 100 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 10