Novinky

Laura majer – ako ďalej?

Kultúrnosť národa sa okrem iného pozná aj podľa toho, aký má vzťah k svojej histórii a pamiatkam, ktoré nám zanechala. Na Slovensku je táto oblasť v mnohých smeroch rozpačitá a neuspokojivá: nie je výnimkou, že vzácne stáročné budovy chátrajú alebo sú predávané súkromníkom s následnou úplnou stratou vplyvu na ich ďalší rozvoj a využitie. Paradoxom, ktorému dlhodobo čelíme aj u nás v Rusovciach, je fakt, že tí, ktorí by mali byť pri rekonštrukciách, obnovovaní a novom využívaní historických objektov slovenskému vlastníkovi pomocou a podporou, pretože sú za to štátom, teda z daní slovenských občanov, platení, bývajú neraz zásadnou byrokratickou prekážkou. Konkrétnym príkladom je práve objekt bývalého Laura majera, ku ktorému máme často problém sa aj dostať. Napriek tomu, že naša farnosť tento objekt vlastní. O histórii tohto objektu a možnostiach (verme, že nielen teoretických) jeho ďalšieho rozvoja budeme hovoriť v Sankt Vitus Kaffé 10. decembra od 15:00 hod. s okruhom naslovovzatých odborníkov.
Čítaj ďalej o Laura majer – ako ďalej? »

Vianočná zbierka núdznym

V nedeľu 4. decembra budeme v našom Pastoračnom centre zhromažďovať potraviny, šatstvo a iné potrebné veci. Určené sú pre bezdomovcov a ľudí, ktorých z domovov vyhnala vojna na Ukrajine. Chceme, aby sa všetky potrebné veci dostali k núdznym ešte pred Vianocami. Prosíme, aby ste prispeli do zbierky a pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Čítaj ďalej o Vianočná zbierka núdznym »

Farská kronika

História je učiteľkou súčasnosti a archív skúseností či významných udalostí. Najmä pre tých, ktorí sa z nej chcú poučiť alebo inšpirovať, ktorí chcú cítiť ducha miesta alebo spoločnosti a možno aj rozumieť súčasnosti. Jednou z typických foriem uchovávania histórie pre budúce generácie je aj kronika. Píšu si ju mestá, dediny, spolky, ale aj umelecké telesá a v neposlednom rade i farnosti. Tá naša ešte donedávna patrila k tým, ktoré túto užitočnú tradíciu nemali naplnenú. Dnes však s radosťou a hrdosťou konštatujeme, že situácia sa zmenila. Farská kronika je založená, náš pán farár Dr. Július Marián Prachár ju počas svätej omše dňa 16. októbra slávnostne prevzal z rúk jej autorky – pani Anny Dostálovej.
Čítaj ďalej o Farská kronika »

Synodálna syntéza našej arcidiecézy

Naša farnosť sa hrdo hlási medzi tie arcidiecézne farské spoločenstvá, ktoré sa cítili oslovené výzvou Svätého Otca a pozvaním otca arcibiskupa Zvolenského a aktívne sa zapojili do prebiehajúceho synodálneho procesu na jeho základnej úrovni. Spontánne sme si vytvorili menší diskusný synodálny tím, ktorý sa stretával v pokojnej atmosfére Pastoračného centra sv. Márie Magdalény a po zaujímavých diskusiách zaslal svoju syntézu vedúcemu synodálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy, farárovi susednej petržalskej farnosti Svätej Rodiny d. p. PhDr. Jurajovi Vittekovi, PhD., ktorého neľahkou úlohou bolo zo všetkých farských syntéz arcidiecézy vytvoriť sumárny arcidiecézny dokument. Preto je prirodzené, že nás jeho obsah natoľko zaujímal, že sme d. p. Vitteka pozvali na prvé stretnutie Slova o viere po pandemickej prestávke, aby nás zoznámil s tým, čo všetko sa do tohto dokumentu dostalo.
Čítaj ďalej o Synodálna syntéza našej arcidiecézy »

Pozvanie pre milovníkov spevu

"TERAZ ALEBO NIKDY!" Týmito slovami označil náš pán farár pokus vytvoriť v Rusovciach spevácky zbor pôsobiaci pri farnosti. Je to jeho veľký sen už 13 rokov. Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú viac ako 10 rokov a radi spievajú na prvé stretnutie spevokolu. Uskutoční sa v Pastoračnom centre v pondelok 10. októbra o 17:30 hod.
Čítaj ďalej o Pozvanie pre milovníkov spevu »

Zbierka na opravu kostola

Po rokovaniach s pamiatkármi a po výberovom konaní na dodávateľa, sme sa rozhodli prijať ponuku firmy KVZ Invest na riešenie sanácie vlhkosti nášho farského kostola. Práce začneme vo februrári 2023, ukončenie je plánované do Veľkej noci. Žiadame Vás o finančnú pomoc na práce a materiál. Celková cena riešenia je 22.049 EUR, vrátane DPH.
Čítaj ďalej o Zbierka na opravu kostola »

Návrat Slova o viere

Už je to osem rokov, kedy sme v našej farnosti začali cyklus diskusných večerov s názvom Slovo o viere. Spravidla v posledný piatok mesiaca si od pozvaného lektora vypočujeme fundovanú prednášku na vybranú tému súvisiacu s našou vierou a životom Cirkvi. Následne diskutujeme o otázkach, ktoré nás v danej téme zaujímajú. Aktuálna pandemická situácia nám dáva nádej, že v nadchádzajúcom školskom roku by sme toto obľúbené podujatie mohli obnoviť. Pevne veríme, že cyklus stretnutí prebehne v neobmedzenom rozsahu, tak, ako sme ho naplánovali.
Čítaj ďalej o Návrat Slova o viere »

Pozvánka (nielen) pre lektorov farnosti

Drahí spolufarníci, obraciam sa na všetkých Vás, ktorí sa v našej farnosti obetujete v dôležitej a cennej službe lektorov, či už ste občas prizvaní k čítaniu pred svätou omšou pani kostolníčkou, alebo sa k čítaniu sami hlásite, ale aj na tých, ktorí o tejto službe ešte len uvažujete, aby ste sa prihlásili na kurz lektorov, ktorý pripravila Bratislavská arcidiecéza na sobotu, 24. septembra 2022. Kurz začína o 8:30 hod. svätou omšou v kaplnke seminára RKCMBF UK na Kapitulskej ulici, a následne pokračuje stretnutím v Aule Benedikta XVI. so špecializovaným programom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že toto stretnutie je pre lektora mimoriadnym prínosom.
Čítaj ďalej o Pozvánka (nielen) pre lektorov farnosti »

Chlieb náš každodenný

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Odpradávna ho sprevádza tradícia procesií. Túto tradíciu rozvíjame aj v našej farnosti.
Čítaj ďalej o Chlieb náš každodenný »

Rozospievajme náš chrám na Božiu slávu

V nedeľu 12. júna 2022 uvádzame v našej farnosti do testovacej prevádzky technologickú novinku - Digitálny katolícky spevník (DKS). Jedná sa o moderné IT riešenie, ktoré umožňuje zobrazovať texty piesní a ďalší digitálny obsah na obrazovke umiestnenej v našom chráme. Jeho hlavným cieľom je povzbudiť všetkých účastníkov bohoslužieb k spevu - oslavnej forme modlitby k Bohu.
Čítaj ďalej o Rozospievajme náš chrám na Božiu slávu »
Ukazujem 1 - 10 z 304 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 31