Novinky

« Späť

Svätý Valentín - biskup a mučeník

Svätý Valentín - biskup a mučeník

V ostatnom čase je aj v sekulárnom svete čoraz populárnejší svätec, ktorého si v cirkevnom kalendári pripomíname 14. februára - svätý Valentín. Je to iste aj tým, že tento svätec sa stal patrónom zaľúbených. Preto je aj tento deň považovaný za Deň zaľúbených. Mimochodom - v čase jeho sviatku je už pravidelne organizovaná aj Púť zaľúbených konaná cez víkend nasledujúci po tomto dni v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tento rok sa v dňoch 16. až 18. februára bude konať už jej 11. ročník.

Svätý Valentín sa narodil okolo roku 175 v talianskom mestečku Interamna (dnes Terni). Svätý Valentín bol od roku 197 biskupom v meste Terni. Stal sa známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil. Istý rímsky rečník menom Kratonus ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil ho. Chlapec potom s celou rodinou prijal krst.

V tých časoch vládol cisár Claudius II., ktorý bol presvedčený o tom, že ženatí vojaci podávajú slabšie výsledky v krutých vojnách, ktoré viedol.  Myslel si, že títo vojaci myslia na svoje ženy, deti a preto sa tak nesústredia na boj, tak ako tí, ktorí nemajú rodiny. Tak zakázal sobáše. Svätý Valentín však uzatváral manželstvá naďalej aj napriek zákazu. Jeho činnosť však bola čoskoro odhalená, načo ho vzali do väzby. Napriek mučeniu odmietol ponuku zachrániť si život zrieknutím sa Krista. 

Podľa jednej z mnohých legiend sviatok sv. biskupa a mučeníka Valentína v istom zmysle nadväzuje na staré oslavy Grékov, Italov a Rimanov, ktorí 15. februára slávili sviatok pohanských bohov. Tento sviatok sa spájal s očistou po bojoch a obradným smilstvom. Časom to prerástlo do veľmi neviazaných a vášnivých orgií. Zakázal ich Augustus a aj pápež Gelázius v roku 494. Cirkev zmenila tento pohanský sviatok tak, že sv. Valentínovi, ktorý mal sviatok deň predtým, zverila do ochrany snúbencov a zaľúbených. Iná legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a Francúzsku. Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať svoj pár, preto sa 14. február začal sláviť ako sviatok zamilovaných.

Zvyky a tradície

Valentínske tradície sa od neskorého stredoveku zrejme pomaly vyvinuli do sviatku, ktorý je známy z viktoriánskej doby. Vieme, že v 19. storočí si ľudia navzájom prejavovali náklonnosť zasielaním „valentínok“ alebo kupovaním darčekov. Zhruba v tom istom čase sa sviatok oslavoval už aj v USA, kam ho priviezli britskí kolonisti. Pevninskej Európy sa však tieto zvyky vtedy ešte nedotkli. Do Nemecka sa tento sviatok dostal až prostredníctvom amerických vojakov, ktorí tam boli umiestnení po druhej svetovej vojne. K nám prerazil až v polovici 90. rokov minulého storočia. Jeho najväčší rozmach v západnej Európe aj u nás však zapríčinili až komerčné dôvody.

Odkiaľ sa zobral zvyk písať láskam odkazy, tzv. valentínky? Niektorí ho odvodzujú už od samotného rímskeho kňaza – slepému dievčaťu, ktorému vrátil zrak, vraj poslal list. Podľa inej legendy je za tým, naopak, vojvoda orleánsky, ktorý v roku 1415, keď ho väznili v londýnskom Toweri, vypisoval manželke listy plné vrúcnych citov.

Dnes je tento sviatok medzi mladými mimoriadne populárny a existuje obrovské množstvo rôznych špecifických pozorností, ktorými sa mladí obdarovávajú, vrátane elektronických.

www.zivotopisysvatych.sk; www.centrum.sk; www.polopate.sk