Novinky

« Späť

Svätý Otec pozýva aj nás, Rusovčanov

Svätý Otec pozýva aj nás, Rusovčanov

Nasledujúci mesiac október pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.

Október 2019 má byť začiatkom oživenia evanjelizácie, modlitby a podporou celej Cirkvi. Nie je cieľom sám pre seba, ale prostriedkom na oživenie, obnovenie a opätovné prebudenie misie nie len v misijných krajinách ale aj v Európe a aj na Slovensku. Urobme všetko pre to, aby to bol začiatok aktívnej misie a evanjelizácie aj u nás v rusovskej farnosti.

Misijný mesiac október má na prianie pápeža Františka štyri rozmery:

1.     Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.

2.     Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.

3.     Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.

4.     Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Zdroj: http://misijnediela.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/