Novinky

« Späť

Slovo o viere s Mons. J. Jančovičom

Slovo o viere s Mons. J. Jančovičom

Tradícia posledných piatkov v mesiaci venovaných prednáškovo-diskusnému večeru pokračuje svojím ďalším dielom. V piatok, 26. apríla, medzi nás prišiel známy biblista a pedagóg bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, Mons. Jozef Jančovič. Načrel do histórie života sv. Pavla a na textoch jeho listov nás voviedol do histórie doby i myslenia tohto svätca. Stretnutie s bohatou záverečnou diskusiou predchádzala svätá omša, ktorú hosť celebroval.

Mons. Jančovič sa ako špičkový znalec Písma v poslednom diskusnom stretnutí tohto ročníka Slova o viere zameral na sv. Pavla a jeho listy. Predstavil nám ich nielen v nevyhnutnom historickom kontexte, ale dal nám nahliadnuť aj do zákulisia myslenia a konania sv. Pavla v čase, keď ich písal. Neobyčajne pútavým spôsobom vykreslil dobovú atmosféru, z ktorej vyplynuli Pavlove mnohé, neraz aj dosť razantné formulácie. Hlboké poznanie osobnosti sv. Pavla, ktoré nám otec Jančoviča prezentoval počas tohto vynikajúceho večera, sa pre nás stalo nielen zdrojom nového pohľadu na viaceré texty, ktoré poznáme z čítaní v kostole, ale dalo nám aj konkrétnejšiu predstavu o osobnosti sv. Pavla, jeho charaktere a povahových vlastnostiach a v neposlednej miere sa stalo inšpiráciou pre hlbšie poznanie jeho diela a odkazu. Mnoho zaujímavých informácií sme sa dozvedeli aj počas bohatej diskusie, ktorá celý večer korunovala.