Novinky

« Späť

Slovo o viere s donom Luscoňom

Slovo o viere s donom Luscoňom

Veľkonočné obdobie a samotné sviatky osobitne možno považovať za čas dotýkajúci sa samotnej podstaty našej viery. Hĺbkou svojho dotyku so zmyslom nášho života môžu byť pre nás zdrojom sily a motivácie pre celých nasledujúcich dvanásť mesiacov. Je preto veľmi vhodné a užitočné, aby sme tento čas využili na fyzické aj mentálne spomalenie, ponorenie sa do týchto dní a ich odkazu a nanovo precítili celú ich hĺbku. Okrem individuálnych možností nám cyklus Slovo o viere už tradične ponúka aj predveľkonočnú duchovnú obnovu, v ktorej sa za pomoci kňaza necháme presiaknuť hlbokými myšlienkami odkazu obety Ježiša Krista za svet, za každého z nás. Na tohtoročnú Veľkú Noc nás takto prišiel v piatok, 5. apríla pripraviť salezián don Jozef Luscoň. Tému nastolil už počas kázne vo večernej svätej omši, po ktorej sme sa stretli v Pastoračnom centre.

Don Jozef sa vo svojom zamyslení vrátil k udalostiam spred vyše dvoch tisíc rokov a krok za krokom s nami prešiel jednotlivé chvíle posledných momentov Ježišovho pozemského života. Neurobil to však iba ako historik, rekapituláciou, ale aj a najmä ako teológ dneška - každý moment dal do priamej aj nepriamej súvislosti s naším súčasným každodenným životom. Rozoberal náš podiel na krutej smrti Pána Ježiša a to tak, aby sme si dokázali uvedomiť hĺbku podstaty toho, čo sa odohrávalo na Golgote i predtým a dostali tak impulz aj na rozjímanie nad vlastným myslením a konaním. Záverečná dlhá, bohatá a na impulzy plná diskusia celý večer dominantne umocnila. Bola to vynikajúca príležitosť pre každého, kto sa chcel nechať naplniť odkazom Veľkej Noci.

Salezián don Jozef Luscoň bol už niekoľkokrát naším hosťom, preto ho všetci poznáme ako vynikajúceho kazateľa schopného vystihnúť podstatu témy, ktorej sa venuje, pričom to robí mimoriadne zrozumiteľným, ľudským a každej generácii prístupným spôsobom. V rámci saleziánskej rehole sa venuje najmä masmédiám. Je častým hosťom Rádia LUMEN aj TV LUX a mimoriadne plodným autorom duchovnej literatúry. Svoje aktivity na tomto poli podporil trojročným štúdiom mediálnej problematiky v Ríme, kde obhájil aj svoj licenciát. Ako salezián je vo svojej pastoračnej a duchovnej aktivite zameraný predovšetkým na chlapčenskú mládež, no jeho myšlienky sú inšpirujúce pre každého. Jeho veselá povaha a osobitý humor oživí každé spoločenstvo. Ak by som mal osobnosť dona Luscoňa charakterizovať niečím ako posolstvom, použil by som názov z jednej kníh, ktorej cieľom je usmerňovať mládež na správnu cestu: Kresťan má byť kvas, a nie trkvas! Myslím, že práve táto veta môže byť pozvánkou, ktorá najlepšie charakterizuje nášho hosťa a prístupnosť jeho komunikácie.