Novinky

« Späť

Slovo o viere – prof. F. Trstenský 27. 4.

Slovo o viere – prof. F. Trstenský 27. 4.

Náš vzdelávací cyklus pokračuje poslednou prednáškou tohto školského roka: prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, biblista, d.p. František Trstenský k nám príde v piatok, 27. apríla, aby nám vo svojej prednáške "sv. Mária Magdaléna – život a odkaz svätice" predstavil súčasníčku Ježiša Krista, ktorej je zasvätený náš kostol. Večer začne ako zvyčajne svätou omšou o 18:00 hod., po ktorej sa o cca 18:45 hod. stretneme v Pastoračnom centre na prednáške spojenej s diskusiou.

Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. pochádza z Trstenej. Študoval na Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, Pontifikálnej teologickej akadémii v Krakowe a Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku. V roku 2008 habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v roku 2015 ho prezident vymenoval za profesora. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov v Taliansku, Rakúsku, Egypte, Veľkej Británii, Francúzsku, a Izraeli. Ako rímsko-katolícky kňaz sa špecializuje na bibliu a je významným publicistom. Pôsobí ako pedagóg na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde prednáša na Katedre histórie a biblických vied a súčasne je prorektorom pre vzťahy so zahraničím.