Novinky

« Späť

Putovali sme na Butkov

Putovali sme na Butkov

Na Slovensku máme množstvo pútnických miest, ktoré majú už viac či menej bohatú tradíciu. Jedno z nich, ktoré si ešte len budujúce svoje postavenie u domácich a zahraničných veriacich, je nie veľmi ďaleko od Bratislavy - na Považí. Hora Butkov. V našej farnosti sme sa rozhodli, že počas tohtoročného veľkonočného času si prehĺbime svoje povedomie viery a jej každodenného žitia aj návštevou tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta. Na túto jednodňovú púť sme sa vydali v sobotu, 27. apríla. Mali sme bohatý duchovný program: uvítanie majiteľom cementární a iniciátorom myšlienky vybudovania pútnického miesta pánom Barcíkom, cez krížovou cestou, svätú omšu v nádhernej skalnej kaplnke, obhliadku areálu a v ňom postavených pamätníkov až po spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a chutný obed. Spoločná cesta autobusom vytvorila ideálne prostredie pre naše farské spoločenstvo, takže sme sa navzájom ešte lepšie spoznali a spoločne sa obohatili. Potešili sme sa aj účastníčkam z petržalskej farnosti. Prežili sme nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň, na ktorý nielenže budeme dlho spomínať, ale ktorý v nás umocnil veľkonočný čas a jeho odkaz pre náš každodenný život i obyčajnú, ľudskú spolupatričnosť.

Už atmosféra v autobuse predznamenala pohodový a vydarený deň, ktorého úvod priamo na Butkove nečakane zabezpečil samotný majiteľ cementární v Ladcoch a iniciátor myšlienky pútnického miesta na tejto hore pán Barcík. Dozvedeli sme sa historickú genézu jeho vzniku až po dnešný stav ako aj plány pre najbližšiu budúcnosť, z ktorých nás zaujala stavba kostola a rozšírenie už aj tak vysokého počtu relikvií svätých aj ďalších osobností cirkevného života. Potom už nastal výstup na samotnú horu, ktorý bol naplnený modlitbou krížovej cesty. Obdivovali sme jej nádherné prevedenie z červeného kameňa i architektúru jednotlivých zastavení. Samotný areál na vrchole hory nás ohromil svojou majestátnosťou, premyslenosťou a vysoko profesionálnym stavebným prevedením. Obdivovali sme mohutný kríž, majestátnu sochu Panny Márie, o ktorej sme toľko počuli už počas diskusného večera s jej autorom, akademických sochárom Vladimírom Višváderom, nádhernú kaplnku, v ktorej sme mali svätú omšu a v neposlednom rade aj pamätníky sv. Faustíny a Jána Pavla II. či nádherne miesta uloženia relikvií svätých. Po tom, ako sme sa dosýta pokochali miestom a nasýtili jeho duchom aj krátkom občerstvení sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a vybrali sme sa na cestu späť. Vzhľadom na prevýšenie, ktoré sme cestou na horu a späť museli prekonať, nám oddych v autobuse padol veľmi dobre. Deň sme zavŕšili na dobrom neskorom obede, pri ktorom sa objavili už aj prvé pozitívne hodnotenia dňa. 

Pán nám doprial aj vynikajúce počasie, takže keď sme sa pred rusovskou poštou večer rozchádzali, boli sme všetci naplnení radosťou z vydareného dňa a dotyku Pána na úžasnom mieste nášho Slovenska. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o tento nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň nášho farského spoločenstva doplneného o niekoľko farníčok z petržalských farností, pričinili.