Novinky

« Späť

Pozývame na púť na Butkov

Pozývame na púť na Butkov

Na Slovensku máme množstvo pútnických miest, ktoré majú už viac či menej bohatú tradíciu. Jedno z nich, ktoré si ešte len budujúce svoje postavenie u domácich a zahraničných veriacich, je nie veľmi ďaleko od Bratislavy - na Považí. Hora Butkov. V našej farnosti sme sa rozhodli, že počas tohtoročného veľkonočného času si prehĺbime svoje povedomie viery a jej každodenného žitia aj návštevou tohto najmladšieho slovenského pútnického miesta. Túto jednodňovú púť absolvujeme v sobotu, 27. apríla. Čaká nás bohatý duchovný program: počnúc krížovou cestou, cez svätú omšu, prednášku o tomto pútnickom mieste až po spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. Chceme sa spoločne vypraviť na túto krásnu cestu v autobuse tak, aby sme celý čas zdieľali naše spoločenstvo a tak sa navzájom ešte lepšie spoznali a vzájomne sa obohatili. Vítaní budú preto všetci, ktorí prídu, a to nielen z našej farnosti. Stále je možné prihlásiť sa vždy po svätej omši v sakristii alebo počas nedeľnej farskej kávy. Sme si istí, že spolu prežijeme nádherný, duchovne aj spoločensky bohatý deň, na ktorý nielenže budeme dlho spomínať, ale ktorý v nás umocní veľkonočný čas a jeho odkaz pre náš každodenný život. Vyrazíme o 8:00 hod. spred rusovskej pošty.

Butkov je 765 m vysoký kopec v okrese Ilava, v Strážovských vrchoch, v blízkosti obce Ladce. Je najmladším pútnickým miestom na Slovensku. Vrch je miestom ťažobných prác Považských  cementární, ktoré tu získavajú surovinu pre výrobu cementu. Myšlienka na postavenie pútnického miesta na tejto hore vznikla ešte v roku 2012, kedy františkánsky minorita páter Elias Vella z Malty navštívil riaditeľa miestnych cementární, spolu s ním sa na vrchu pomodlil a po požehnaní vyzval na postavenie kríža na tomto mieste. Už o rok sa to stalo skutočnosťou – týčil sa tu 12 metrov vysoký kríž. Autor myšlienky jeho zrodu – páter Vella – ho aj osobne požehnal. Po nejakom čase sa ozval poľský kardinál Diviš, ktorému o tomto mieste povedali účastníci požehnania kríža a prejavil prianie, aby na toto mieste stál aj pamätník sv. Jána Pavla II., ktorý tu pracoval celé štyri roky. A tak v roku 2014 mohol otec kardinál prísť posvätiť pamätník tohto velikána Cirkvi. O rok neskôr nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal pamätník sv. sestry Faustíny, ktorého vznik podnietila kongregácia Matky Božieho milosrdenstva v Krakove. V prostredí trojice týchto monumentálnych diel tu chýbal priestor pre duchovné služby, preto v roku 2016 otec biskup Tomáš Galis požehnal na vrchu Butkovu kaplnku a zakrátko bola vybudovaná prístupová cesta k vrcholu vedúca cez les, ktorú lemovala krížová cesta. Takto vybudovaný priestor si na Slovensku, kde je osobitne uctievaná panna Mária, vyslovene žiadal aj jej sochu. V roku 2018 bola preto dokončená šesťmetrová socha Panny Márie stojaca na trojmetrovom podstavci. Jej autor, akademický sochár Vladimír Višváder, bol hosťom nášho Pastoračného centra v marci. Na jej výrobu použil kameň zo samotného vrchu Butkov. Sochu požehnal otec biskup Galis v máji 2018 za účasti viac ako 6000 veriacich. Toto pútnické miesto každodenne hostí pútnikov nielen zo Slovenska. Okrem týchto individuálnych pútí sa tu dvakrát v roku – v máji a septembri – konajú aj púte miestne.