Novinky

« Späť

Požehnanie dopravných prostriedkov

Požehnanie dopravných prostriedkov

V našej farnosti je už tradíciou, že cez prázdninové a dovolenkové obdobie náš pán farár Július M. Prachár požehnáva dopravné prostriedky. Inak tomu nebolo ani v poslednú júlovú nedeľu, kedy nám mimoriadne prialo aj počasie. A bolo to zrejmé aj z účasti. Zaplnený kostol a preplnená trávnatá plocha a príjazdová cesta boli signálom, že sa môžeme tešiť na dotyk so svätým Krištofom, patrónom cestujúcich a s tým spojenú peknú slávnosť a špecifické stretnutia.

Po nedeľnej svätej omši sme sa presunuli na priestor pred farskou budovou, kde už bolo prehľadne rozostavených viac ako 80 automobilov, motocyklov, bicyklov, kolobežiek, skateboardov a pristavené bolo dokonca aj jedno odrážadlo. Pán farár postupne prešiel ku každému dopravnému prostriedku, posvätil ho a jeho majiteľ dostal aj drobnú upomienku tejto slávnosti. Vo svojom príhovore zdôraznil, že keď šoférujeme, máme vždy pamätať aj na to, že "nebo nad nami bdie a svätý Krištof je nám na pomoci". Výborná príležitosť, aby sme si všetci, ktorí cestujeme akýmkoľvek prostriedkom uvedomili, na čo má najmä vodič pamätať a ako sa má správať kresťanský účastník cestnej premávky.

Vydarené predpoludnie bolo milým prelomom, po ktorom sa prázdniny prehupli do svojej druhej polovice.