Novinky

« Späť

Posvätenie dopravných prostriedkov bude 29. júla

Posvätenie dopravných prostriedkov bude 29. júla

Dnešný život si nikto z nás bez dopravného prostriedku predstaviť nevie, nechce ani nemôže. Počnúc bicyklom, cez motorku až po auto. A každý z nás sa zo svojej cesty chce bezpečne vrátiť domov. Preto radi využívame možnosť dať si svoje dopravné prostriedky posvätiť. Tejto krásnej tradícii po roku venujeme v našej farnosti aj budúcu nedeľu, 29. júla, kedy po sv. omši posvätí náš pán farár J. M. Prachár všetky dopravné prostriedky, ktoré budú na tento účel pristavené pred farskou budovou. Príďte aj Vy!

Patrónom vodičov, cestujúcich a pútnikov je oddávna sv. Krištof. Patrí medzi veľmi známych a populárnych svätých. Pred Druhým vatikánskym koncilom patril aj k tzv. Štrnástim pomocníkom v núdzi. O jeho živote a smrti nevieme však nič určitého. Podľa legendy bol synom pohanského kráľa (v Kanaáne alebo v Arábii). Kráľova manželka bola však kresťankou. Vďaka jej modlitbám sa im narodil syn, ktorého pohanský kráľ nazval Offerus (Offro, Adokimus alebo Reprebus) a zasvätil ho pohanským bohom Apollovi a Machmetovi. Offerus sa vyznačoval veľkou silou a obrovskou postavou. Keď dospel, chcel slúžiť len tomu najmocnejšiemu, koho stretne. Slúžil teda mocnému kráľovi a potom aj satanovi. No zistil, že aj satan sa trasie pred krížom. Hľadal teda ďalej a našiel istého pustovníka (Babylasa), ktorý mu povedal o Bohu a naučil ho základným pravdám viery. Krištof sa dal pokrstiť. Ako svoju úlohu a Božiu vôľu pre seba považoval pomáhať ľuďom dostať sa na druhý breh prudkej rieky. Jeden deň sa stalo, že prišlo dieťa, ktoré chcelo ísť tiež na druhý breh. Krištof ho teda vzal na plecia a niesol. Dieťa však bolo každým krokom ťažšie a ťažšie. Krištofovi sa zdalo, akoby niesol celý svet na svojich ramenách. Dieťa sa mu predstavilo ako Spasiteľ celého sveta a kázalo mu, aby zapichol svoju palicu do zeme na brehu rieky. Krištof tak urobil a do druhého dňa palica zapustila korene a vyrástla z nej nádherná palma. Veľa ľudí sa vďaka tomuto zázraku obrátilo. Tamojší kráľ sa na to nahneval, nechal Krištofa zavrieť do väzenia a neskôr ho dal sťať.

Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk 

Ďalej