Novinky

« Späť

Pomoc. Hilfe. Segítség. Help.

Pomoc. Hilfe. Segítség. Help.

Rôzne, v Rusovciach a okolí bežné jazyky, ale jedno slovo a jeden význam. Všetky jeho mutácie vyjadrujú to isté – potrebu našej farnosti pomôcť s jej ďalším projektom, premenou doteraz nevyužívaného a do značnej miery schátraného kostolíka sv. Víta na nové komunikačné centrum. Táto snaha je odrazom našej vnútornej potreby a dlhodobého plánu Farskej rady otvárať sa nielen Rusovčanom tak, aby sme sa vzájomne mohli obohacovať svojimi myšlienkami, názormi, nápadmi či sebou samým. Premena kostolíka na jeho nový účel však vyžaduje zdroje, ktoré nám chýbajú. Preto sa obraciame na všetkých, ktorým sú takéto ciele blízke a majú možnosť pomôcť, aby aj touto formou vyjadrili svoju podporu vytvoreniu príjemného, útulného a komorného prostredia vytvárajúceho ideálne podmienky pre najrozličnejšie formy duchovného, kultúrneho a spoločenského stretávania sa a pookriatia. Pomôžte, ak môžete. Vzniknutý priestor poslúži aj Vám.

Interiér kostolíka sme už do značnej miery obnovili a zrekonštruovali: pripojili sme ho na zdroj elektrickej energie aj kanalizáciu, pripravili rozvody pre interiérové osvetlenie, opravili podlahu a zaviedli podlahové kúrenie, budovu doplnili o účelový priestor pre technické zázemie a viacero ďalšieho. Dnes potrebujeme práce na interiéri dotiahnuť do finále, aby sme začali napĺňať podstatu projektu – vytvorenie priestoru všestranne vhodného pre výstavy, koncerty, spoločenské akcie ale aj dennú prevádzku s ponukou občerstvenia v štýlovom intímnom prostredí a doplnkovými službami vo forme predaja devocionálií či bylinných špecialít pripravených podľa starobylých kláštorných receptov.

Projekt môžete podporiť celkom konkrétne: formou sponzorského daru ponúkame zakúpenie vežového zvona (10.000,- €), vstupných dvier kostola (5.000,- €), barokového okna – budú tri (3.000,- €), románskeho okna vo veži – projektované sú štyri (2.000,- €), renesančného guľatého okna -stavba ich má štyri (1.000,- €), sedacieho boxu, ktoré plánujeme štyri (700,- €), stola, ktorých chceme umiestniť 10 ks (500,- €) alebo stoličky, ktorých si interiér vyžiada 40 ks (300,- €). Sponzorom môže byť právnická aj fyzická osoba. Samozrejme, otvorení sme aj individuálnej podpore mimo naznačených možností. Správca farnosti dr. Július M. Prachár je pripravený odpovedať aj na ďalšie otázky prípadného záujemcu. Vopred všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Číslo farského účtu: SK44 0900 0000 0051 4019 4014. V prípade bankového prevodu uveďte, prosíme, do správy pre prijímateľa sponzorovaný predmet a počet kusov.