Novinky

« Späť

Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

Noc kostolov tento rok aj s Mons. Bezákom a Janais

6 rokov. Takú dobu už organizujeme Noc kostolov, takže môžeme s radosťou konštatovať, že v našej farnosti zapustila hlboké korene novej tradície. Jej aj tento rok zopakovaný úspech nás opäť presviedča, že hoci sme tie ostatné roky účasťou na tejto akcii zostali v Bratislave a jej širokom okolí úplne osamotení a na celom Slovensku sme boli iba jedna z tridsiatich farností s Nocou kostolov, oplatí sa otvoriť naše sakrálne i ostatné farské priestory záujemcom bez rozdielu vierovyznania či adresy pobytu. Nielenže to utužuje farnosť ako takú a jej farníkov, ktorí ju tvoria, ale účinne láme bariéry a otvára cesty pre komunikáciu všetkých ľudí dobrej vôle navzájom. Ekumenický rozmer tomuto večeru dodala aj aktívna účasť našich bratov evanjelikov. Aj tento ročník nám jasne ukázal, že nemalé úsilie, ktoré sme na jeho prípravu vynaložili, prinieslo svoje bohaté duchovné, ľudské a spoločenské ovocie pre všetkých zúčastnených. Odmena na nezaplatenie.

Celý dlhý piatkový večer zahájil zvuk vežových zvonov, ktoré sa rozozvučali o 17:50 hod. Celej mestskej časti dali hlasno najavo, že sme pripravení privítať všetkých, aj tých, ktorí do nášho kostola či medzi nás bežne neprichádzajú. Návštevníci Noci sa rozptýlili v troch kostoloch – farskom sv. Márie Magdalény, kostolíku sv. Víta aj evanjelickom kostole. Atmosféru v tom farskom umocnilo štýlové, farbu meniace osvetlenie zvýrazňujúce osobitné črty interiéru a vzácne artefakty v ňom. V tejto atmosfére nás hneď na úvod večera potešili svojim spevom a drobnou choreografiou naši najmenší. Tých vystriedal hlavný hosť večera – Mons. Robert Bezák, ktorý tradíciu Noci kostolov k nám priniesol. Vo svojom príhovore v preplnenom pastoračnom centre sa sústredil na prežívanie autentickej viery v dnešnom sekulárnom svete. Použijúc viacero biblických príkladov zo Starého zákona zdôraznil potrebu a dobro budovania neustálej Božej prítomnosti v našich srdciach a našej povinnosti neustupovať zlu, ale prinášať svetu dobro. „Čím žiješ, tým sa stávaš, preto ži s Kristom a v Kristovi“ – také boli jeho záverečné slová, po ktorých začala zaujímavá diskusia o realite dnešného života a perspektíve budúcnosti, ktorú prinášajú naši mladí. Po diskusii sme sa rezko presunuli do štýlovo nasvieteného interiéru kostola, aby sme stihli začiatok koncertu Janais, ktorá ho za gitarového sprievodu svojho manžela na dobrú hodinu naplnila svojím precíteným spevom. Viaceré texty akoby nadväzovali na slová arcibiskupa Bezáka o potrebe žiť svoj život s Kristom. Počas celého večera sme sa tešili z veľkého záujmu početných prítomných aj o výstup na vežu kostola či prehliadku pekne zrekonštruovanej krypty rodu Zichyovcov. Korunu celému večeru dala všetkými prítomnými hlboko prežívaná záverečná svätá omša pri svetle sviečok, ktorá napriek neskorej nočnej hodine zaplnila všetky miesta na sedenie. Aj po jej skončení sme ešte dlho zotrvali v individuálnych diskusiách a do svojich domovov sa začali rozchádzať až v prvé minúty nového dňa.

Tento duchovne a programovo bohatý výnimočný večer v nás bude ešte dlho pretrvávať a veríme, že prispeje k bohatším kontaktom a otvorenejším vzťahom v našich Rusovciach. Bude pre nás aj výbornou motiváciou o rok, kedy budeme pripravovať ďalší, už siedmy ročník tejto pre všetkých zúčastnených mimoriadne doteraz vždy prínosnej akcie.

Aj tento rok profesionálne osvetlenie farského kostola sv. Márie Magdalény zabezpečila spoločnosť Q99. Ďakujeme.