Novinky

« Späť

Náš kostol omladol

Náš kostol omladol

Pozvánka pre deti a rodičov na detskú svätú omšu v piatok, 9. februára, zabrala. nezvyčajne veľká skupina deťúreniec, detí a sem tam aj nejaký ten tínedžer prijali pozvanie a piatok večer naše spoločenstvo v kostole - štandardne staršieho veku - značne omladlo. Svätá omša mala osobitnú atmosféru a frekvencia úsmevov na našich tvárach prudko vzrástla. Zažili sme krásny večer a duchovne mimoriadne pookriali. Videli sme našu duchovnú budúcnosť.

Už vstup do sakristie pred svätou omšou veštil výnimočný večer – neobvykle početné spoločenstvo chlapcov sa pod vedením jedného tínedžera vedno obliekalo a pripravovalo tak na svätú omšu. Po rozdelení úloh pri oltári nasledovala spoločná modlitba asistencie pred svätou omšou a potom už malý Vladko zazvonil a sprievod uzatváraný pánom farárom vstúpil do presbytéria. Ďalšie milé prekvapenie nasledovalo hneď po zvuku zvonca oznamujúceho začiatok svätej omše – akusticky dobre stavaný priestor nášho starého chrámu sa naplnil zvukom dvoch gitár, ktorý vzápätí doplnil roztomilý spevokol asi desiatich dievčatiek, ktorý predviedol, čo sa im pod vedením našich mamičiek Peťky a Veroniky, ktoré sa deťom obetavo systematicky venujú, pred svätou omšou podarilo v Pastoračnom centre (a iste nielen vtedy) nacvičiť.

Aj pán farár v takejto spoločnosti akoby omladol – homília bola príjemnou rozpravou s deťmi, ktoré sa neváhali aj prihlásiť a prezentovať svoje znalosti, najmä o pôste. Veľmi milé chvíle sme zažili pri modlitbe Otčenáš, kedy všetky deti vytvorili okolo oltára kruh a spolu s pánom farárom a asistenciou sa pochytali za ruky a spoločne sa modlili, a aj si potriasli rukou na znak pokoja. Potom už bolo roztomilým vyvrcholením, ako si všetky, či už po svojich, ale na rukách svojich mamičiek, prišli pre krížik.

Rozchádzali sme sa s výborným pocitom, že sa nám začína dariť formovať dorast pre našu dobrú duchovnú budúcnosť. Vďaka za to patrí najmä našim mamičkám Petronele Lakatošovej a Veronike Venckovej, rovnako si vysoko ceníme aj pomoc manželov Králikovcov - Ľudmily a Gaba a Števa Rychtárika, ktorí sa s deťmi venovali nácviku spevu a sprevádzali svätú omšu hrou na gitarách. Už teraz sa všetci tešíme na budúcu detskú svätú omšu, ktorá bude v piatok, 16. marca.!