Novinky

« Späť

Národný pochod za život 2019

Národný pochod za život 2019

Už tradičná celoslovenská akcia zameraná na podporu ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť sa v tomto roku koná 22. septembra. Jej heslom je podľa Pastierskeho listu KBS k tejto udalosti "Za najmenších z nás." Hlavným iniciátorom je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Nezabudnite si ju zaradiť do svojich kalendárov! Stretnime sa v čo najvyššom počte v uliciach Bratislavy, aby sme takto vyjadrili svoj názor na tieto mimoriadne dôležité otázky, ktoré hýbu nielen našou spoločnosťou, ale celým svetom. Veď ide aj o naše deti a tým aj o našu budúcnosť!

Misiou tejto akcie je verejným spôsobom na celonárodnej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Prvý Národný pochod za život sa konal v roku 2013 v Košiciach, ďalší v roku 2015 v Bratislave. V tom čase to boli najväčšie verejné zhromaždenia po roku 1989, zúčastnilo sa ich viac ako 150.000 ľudí. Celá akcia má pripravený bohatý program rozložený do troch dní – od piatka 20. do nedele 22. septembra, ktorá je hlavným programovým dňom, kedy sa sprievod začne od 14:30 hod. Všetky informácie je možné nájsť na webovej stránke akcie www. pochodzazivot.sk.

S použitím www.pochodzazivot.sk