Novinky

« Späť

Misijný Pamätník nenarodeným u nás

Misijný Pamätník nenarodeným u nás

K sviatku patrocínia nášho kostola sme dostali krásny darček. Vo farskom kostole sv. Márie Magdalény máme v týchto dňoch umiestnený misijný Pamätník nenarodeným, ktorý bol špeciálne zhotovený tak, aby mohol putovať do jednotlivých farností Slovenska. Ako svoju bakalársku prácu ho vyhotovil Mgr. art. Martin Hudáček s úmyslom jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.

Súsošie vyobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Cez dieťa, zhotovené z priesvitného materiálu, prechádza svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie od svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí. To je dôvod, aby aj ona odpustila sebe. Najťažšie človek odpúšťa sám sebe, pretože čas sa nedá vrátiť späť, no poučený vlastným zlyhaním sa môže zmeniť a začať nový život v pravde a láske. Krvácajúca rana sa tak stáva  prameňom Božích milostí. Dieťa, ktoré sa stalo obeťou potratu, zasahuje Božia milosť a my žijeme v nádeji, že aj nevinné deti odpúšťajú svojim vinníkom a prosia o ich obrátenie.

Cez reálne vyobrazenie vzťahu matky s dieťaťom, kde neha materinskej lásky nevýslovne trpí, je človek privádzaný k pravde, že každé dieťa má právo na život. Ľudia sa otvárajú uzdravujúcej Božej milosti prijatím pravdy o vlastnom zlyhaní a úprimnou ľútosťou nad spáchaným zlom, ktoré nastalo v kritickej chvíli pod tlakom zlého zdravotného stavu, psychického a fyzického vyčerpania, nepriaznivého okolia a spoločnosti. Boh je milosrdný a odpúšťa všetkým, ktorí úprimne oľutujú a začnú nový život. Prijatie Božieho milosrdenstva je cestou k spáse. Aj matka, ktorá zažila spontánny potrat, prežíva svoju bolesť zo straty dieťaťa

Na stolíku v kostole nájdete množstvo materiálov so zdravotnou a duchovnou problematikou, venované tejto citlivej téme. Nachádza sa tam tiež biela krabica s názvom Anjelik môj, meno ti dám, kde je možné vložiť mená nenarodených detí napísané na papieriku. Kto v rodine alebo medzi priateľmi zažil stratu dieťaťa, môže sa s ním v tichej modlitbe rozlúčiť pri súsoší.