Novinky

« Späť

Hody 2019 po novom

Hody 2019 po novom

V júli, na sviatok sv. Márie Magdalény, už tradične slávime patrocínium nášho kostola, teda jeho zasvätenie vybranému svätcovi, ľudovo povedané hody. Pochopiteľne, ani tento rok tomu nebude inak. Vďaka ústretovosti a aktívnej spolupráci s Miestnym zastupiteľstvom a v snahe priblížiť sa aj tým, ktorí náš chrám ešte pravidelne nenavštevujú, prípadne chodia do iných kostolov mesta, budeme slávnostnú svätú omšu sláviť v parku pri futbalovom ihrisku. Všetkých teda srdečne pozývame na toto miesto v nedeľu, 21. júla, na 11:00 hod. Po svätej omši bude možnosť v priateľských rozhovoroch a pri dobrom občerstvení zotrvať až do popoludňajších hodín.

Náš ranobarokový kostol bol postavený v roku 1662. Staviteľom na to stačil púhy rok. Posvätený bol rábskym biskupom Széchényim v roku 1669. Socha sv. Márie Magdalény, ktorej je kostol zasvätený, je umiestnená nad vstupným portálom, jej obraz pod Ukrižovaným je motívom hlavného oltára v interiéri. Ten pochádza z druhej polovice 17. storočia. Donátormi kostola bol rod Zichyovcov.

Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám. Ako jej meno prezrádza, pochádzala z mestečka Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom jazere. Evanjeliá na dvoch miestach uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (Mk 16,9 a Lk 8,2). Po tejto udalosti sa zaradila medzi Ježišových učeníkov (medzi nich patrili nielen apoštoli, ale aj mnoho iných mužov a žien). Bola prítomná na Ježišovej krížovej ceste, pri jeho mučení a ukrižovaní, ale aj pri pohrebe. Prvý deň týždňa po sobote sa spolu s Janou a Máriou Jakubovou vybrali k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo, ako to bolo zvykom u Židov. No našli prázdny hrob a anjelov, ktorí im povedali, čo sa stalo. Šli to povedať apoštolom, z ktorých Peter a Ján sa bežali presvedčiť k hrobu, či to je naozaj tak. Tiež našli prázdny hrob. No stále nechápali, že naozaj vstal z mŕtvych. Apoštoli sa potom vrátili domov, no Mária Magdaléna zostala pri hrobe a plakala. Vtedy sa jej zjavil – ako prvej z ľudí – sám zmŕtvychvstalý Ježiš. Ona ho najprv považovala za záhradníka, no po chvíli ho spoznala. Tak sa stala prvou, ktorá zvestovala apoštolom, že Ježiš skutočne žije.

Zdroje: J. Hradský, J. Malinerits – Rusovce. Vydavateľstvo Albert Marenčin, 2007. ISBN 80-89218-52-3.

            www.zivotopisysvatych.sk