Novinky

« Späť

Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Bratislavský chlapčenský zbor spieval Rusovciam

Dnes už svetoznáme a renomované koncertné spevácke teleso - Bratislavský chlapčenský zbor - opäť navštívil naše farské spoločenstvo, aby nás obohatil svojim umením. V piatok, 8. septembra, boli hudobným sprievodom svätej omše o 18:00 hod., po ktorej nasledoval koncertný program v priestoroch chrámu. Následne sme sa mali možnosť zo zborom a jeho vedúcimi stretnúť a porozprávať v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.

Bratislavský chlapčenský zbor už roky patrí medzi renomované zborové spevácke telesá nielen v Bratislave. V roku 1982 ho založila ArtDr. Magdaléna Rovňáková ako súčasť Slovenskej filharmónie. Po 6 rokoch sa osamostatnil a dnes je zbor súčasťou Súkromnej umeleckej školy. Koncertná zložka súboru má dnes asi 45 členov.

Septembrový koncert v Rusovciach bol zložený z diel velikánov hudby Georga Philipa Telemanna, Johanna Sebastiana Bacha, Françoisa Couperina, Wolfganga Amadea Mozarta, Franza Schuberta, Gabriela Faurého a ďalších. Popri ich dielach zazneli aj spirituály a štylizácie ľudových piesní. Dirigentmi večera boli už tradične Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml., klavírový a organový sprievod zabezpečila Dana Hajóssy.

Akustika nášho chrámu dala naplno vyznieť súzvuku mladých hlasov i vyniknúť sólovým partom, takže svätá omša mala výnimočný, sviatočný charakter. Aj po svätej omši odspievané diela mimoriadne zaujali a boli odmenené hlasitým potleskom prítomných. Po koncerte pokračujúca beseda v Pastoračnom centre ukázala zbor a jeho vedúcich v netypickom svetle - dala nazrieť do zákulisia telesa a dotkla sa aj motivácie zboristov či ich plánov v umeleckej sfére.

Všetci sme sa prítomnosti Bratislavskéhop chlapčenského zboru veľmi tešili a celý večer patril k tým výnimočným, ktoré sme prežili. Tešíme sa aj na to, že sa nám snáď v budúcnosti podarí získať ich pre vystúpenie u nás znovu.