Novinky

« Späť

Bohoslužby a núdzový stav

Bohoslužby a núdzový stav

Z každodenne zverejňovaných počtov ľudí s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na infekciu novým koronavírusom je už niekoľko dní zrejmé, že sa razantne začala druhá vlna epidémie. A nielen zdravotníci vedia, že jej priebeh, dĺžka aj následky môžu byť oveľa horšie, ako to bolo počas prvej vlny na jar tohto roku. Je preto prirodzené, že Vláda SR prijala opatrenia adekvátne urgentnosti potreby tejto pandémii čeliť, preto je od 1. októbra už po druhýkrát vyhlásený núdzový stav. Jeho dôsledky dopadajú okrem mnohých iných oblastí aj na konanie bohoslužieb. Je v záujme nás všetkých, osobitne starších, aby každý z nás dôsledne dodržiaval všetky nariadenia a opatrenia. Pozrime sa na ich súhrn.

Pre bohoslužby v našom kostole sú najdôležitejšie nasledujúce zásady, o dodržiavanie ktorých zdvorilo, ale dôrazne žiadame všetkých účastníkov našich farníkov a návštevníkov kostola:

-       akceptujte, že za súčasných okolností je vstup do kostola možný maximálne 50 ľuďom, pričom do tohto počtu sa počíta aj celebrant s asistenciou;

-       každý ďalší návštevník kostola bude požiadaný o presun do pastoračného centra, do ktorého je prenášaná svätá omša obrazom aj zvukom;

-       v prípade, že okrem kostola budú počas sv. omše veriaci aj v pastoračnom centre, dostanú v týchto priestoroch aj sväté prijímanie – nebudú sa teda presúvať do kostola;

-       do kostola vstupujte výhradne s prekrytým nosom aj ústami;

-       hneď pri vstupe si vydezinfikujte ruky;

-       pri sedení dodržiavajte bezpečnostný odstup a vyznačený zasadací poriadok;

-       členovia jednej domácnosti môžu sedieť spoločne pri dodržaní bezpečného odstupu od najbližšie sediacich;

-       k svätému prijímaniu pristupujte s patričným odstupom od pred Vami stojaceho veriaceho;

-       rešpektujte požiadavku biskupov prijímať na ruku;

-       nezabúdajte, že hostiu si vkladáte do úst priamo pred kňazom, neodnášate ju do lavice;

-       v súčasnej situácie sa neodporúča počas bohoslužieb spievať;

-       stále platí, že znak pokoja sa prejavuje úklonom hlavy;

-       od nasledujúceho týždňa bude slúžených viac sv. omší tak, aby pandémiou najohrozenejšie skupiny, tzn. veriaci vo veku nad 65 rokov, mohli navštevovať bohoslužby s menším počtom prítomných.