Novinky

« Späť

Benefícia pre kostolík sv. Víta

Benefícia pre kostolík sv. Víta

Hlavný kostol sv. Márie Magdalény v našej farnosti dopĺňa aj najstaršia sakrálna pamiatka Rusoviec – kostolík sv. Víta. Ten ale dlhé roky neslúži svojmu účelu. Dnes je však už na svete projekt jeho revitalizácie. Preto sme v jeho priestoroch usporiadali benefičnú akciu s ambíciou osloviť všetkých tých, ktorí by mohli sami prispieť sponzorsky, ale aj nájsť ďalších sponzorov.

Krásne, slnkom zaliate popoludnie 28. októbra pozvalo k účasti na nedeľnom stretnutí tých, ktorým osud tejto stavby nie je ľahostajný. Podmanivé, najmä sviečkami osvetlené priestory starého chrámu ponúkli osobitú atmosféru dávnej histórie, ktorú umocňovali na stenách visiaci cyklus obrazov rusovského obyvateľa a maliara Daniela Bidelnicu Svetlá a tiene a jeho manželky Márie, ktorá prispela kompozíciou obrazov Kríže. Svojimi dielami Pohyblivé figúrky prispel aj architekt Alexander Németh. Podvečer zahájil rusovský farár Július Marián Prachár informáciou o úmysle zušľachtiť tento vzácny sakrálny priestor nielen po stavebnej stránke, ale aj jeho naplnením umením, kultúrou a spoločným zdieľaním skutočných hodnôt. Zaplnený priestor kostolíka potom naplnil krásny spev a gitara Dua Alfera, po ktorých sa slova ujal architekt projektu prestavby Alexander Németh. Po predstavení projektového zámeru sme si vypočuli akusticky úžasne znejúci Panis angelicus v podaní podmanivého tenoru operného sólistu Jozefa Kundláka. Podvečer potom pokračoval diskusiami prítomných pri drobnom občerstvení a čaši vína.

Veríme, že medzi veľkým množstvom prítomných, ktorý sa všetci temer nezmestili dovnútra, bolo aj nemálo tých, ktorí budú chcieť a môcť na tento pekný a užitočný projekt a rozšíria túto myšlienku aj medzi tými, ktorí túto vydarenú akciu nemohli osobne navštíviť.