Novinky

« Späť

Benefícia pre kostolík sv. Víta

Benefícia pre kostolík sv. Víta

V októbri minulého roka sme na benefičnom popoludní predstavili naše hlavné zámery s revitalizáciou nášho kostolíka sv. Víta. Medzičasom sa práce na jeho stavebných úpravách rozbehli konkrétnymi úpravami, vďaka ktorým dnes už vnútri nevyzerá ako zanedbaná historicky stavba, ale sa v nej už jasne črtá budúci vzhľad aj využitie interiéru. Preto sme na popoludnie 5. mája pripravili akciu, pri ktorej sme o 15:00 hod. kostolík otvorili všetkým, ktorým leží na srdci jeho osud a budúce využívanie, aby sme ich oboznámili s tým, ako sme s jeho vynovením pokročili ako aj cieľom, kam smerujeme pri jeho úpravách. Bohatým kultúrnym programom sme zároveň vytvorili atmosféru benefičného podujatia, keďže ambíciou večera bolo aj poskytnúť príležitosť darcom finančnej pomoci prispieť na jeho stavebné úpravy.

Všetkých, ktorí v dobrej vôli pomôcť aj hmotne čakalo nielen spoločenstvo ľudí zaujímajúcich sa o sakrálne stavby, vynovený interiér kostolíka so svojou nezameniteľnou osobitnou atmosférou, ale aj bohatý program:

  • zahrali nám členovia Bratislavskej filharmónie;
  • vypočuli sme si prezentáciu pána farára o 3-ročnej anabáze rokovaní so štátnymi úradmi;
  • boli tiež odprezentované už zrealizované, ale aj pripravované práce v interiéri aj exteriéri kostola;
  • pozreli sme si výstavu obrazov profesionálnych a amatérskych umelcov, ktorá zaplnila všetky použiteľné steny interiéru;
  • medzi obrazmi nechýbali ani diela nádejných umelcov z miestnej ZUŠ-ky;
  • prihovorili sa nám ľudia zainteresovaní v revitalizácii stavby aj umelci - architekt prestavby pán Neméth a starostka obce Lucia Tuleková.

Cieľ tohto popoludnia sa skutočne naplnil. Bohatá návšteva, ktorá celkom zaplnila vnútro kostola aj napriek tomu, že počasie nám nie veľmi prialo, vynikajúci program, spoločenstvo skvelých ľudí a príjemná atmosféra starobylého interiéru dala dobrý základ nádhernému stretnutiu, mnohým podnetným diskusiám a rozhovorom prítomných. Kostolík sme zatvárali v neskorú večernú hodinu spokojní, že sa nám opäť podarila dobrá vec.