Novinky

« Späť

Anketa k bohoslužbám - neprehliadnite!

Anketa k bohoslužbám - neprehliadnite!

Ako píšeme na inom mieste tejto stránky, zhoršenie pandemickej situácie osobitne v Bratislave prinieslo nové - sprísnené opatrenia týkajúce sa priamo aj účasti na bohoslužbách. Aby sme túto situáciu čo najlepšie zvládli, pripravili sme pre našich farníkov anketu, ktorej vyplnením môže každý prispieť k takému nastaveniu našich bohoslužieb, aby sme ťažké nadchádzajúce obdobie dobre zvládli, a pritom zvolili spôsoby vyhovujúce tým, ktorých sa týkajú, teda farníkov. Anketu nájdete na tejto stránke v hornom menu, časť Program, voľba Anketa. Priložený obrázok Vám pomôže v orientácii.

Sme si vedomí možností a alternatív, ktoré máme všetci k dispozícii - či vo forme sv. omší v iných farnostiach alebo prostredníctvom masmédií. Sme však presvedčení, že farnosť ako rodina rodín je tým prvoradým miestom, kde máme spolu prežívať radosti aj ťažkosti. Preto práve tu chceme tvorivo hľadať spôsoby ako radosti bezpečne zdieľať a ťažkosti si pomáhať prekonávať. 
 
Anketa je anonymná a nezbiera žiadne osobné údaje. Bude dostupná cca do konca septembra. Prosíme, pozvite do ankety aj svojich susedov a známych z Rusoviec, prípadne aj Čunova a Rajky.
Pavol Schmitzer

ĎAKUJEME!!!